Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Koppeling via Zorgplatform moet delen patiëntdata simpeler maken

EPD-leverancier ChipSoft en Luscii hebben via Zorgplatform van ChipSoft een integratie tot stand gebracht van de functionaliteiten van de Luscii-app in het HiX-EPD. Het doel is om patiëntgegevens realtime te gaan delen tussen zorgverleners onderling en met de patiënt zelf. ChipSoft werkt in dit kader al langer samen met diverse ziekenhuizen om MedMij-standaarden uit te testen in de praktijk.

Het Hagaziekenhuis (onderdeel van de Zuid-Hollandse Reinier Haga Groep) en het UMC Utrecht hebben via Zorgplatform de koppeling tussen Luscii en HiX inmiddels doorgevoerd. Diverse andere ziekenhuizen moeten snel volgen, aldus ChipSoft. Het voorwerk van eerstgenoemde ziekenhuizen moet het mogelijk maken om een dergelijke koppeling binnen een maand operationeel te krijgen.

Via Zorgplatform moeten patiëntgegevens vanuit het elektronisch patiëntendossier (EPD) eenvoudig, veilig en gestructureerd worden uitgewisseld tussen zorginstellingen en e-health toepassingen zoals van Luscii voor verschillende ziektebeelden. Dat gebeurt op basis van de Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s) die de overheid heeft gedefinieerd, zo stelt ChipSoft in een persbericht.

Veilige communicatie

“Samenwerking tussen verschillende organisaties in de zorg wordt steeds belangrijker”, aldus Marc Lenselink, innovatie consultant bij ChipSoft. “Dan is het wel nodig dat systemen op een veilige manier met elkaar communiceren. De situatie waarin medewerkers van verschillende zorgorganisaties informatie overschrijven en naar elkaar faxen, is onwenselijk.”

Deze situatie is nog standaard bij veel zorginstellingen door gebrek aan interoperabiliteit tussen informatiesystemen. Reden waarom de overheid (vooralsnog vanaf 2021) standaard gegevensuitwisseling wil verplichten, los van bestaande stimuleringsregelingen zoals VIPP. Hiervoor zijn al 13 toepassingsgebieden geselecteerd.

Tot voor kort werden individuele systemen op maat met elkaar verbonden, schetst Lenselink. Met Zorgplatform als tussenstation is er volgens hem slechts één koppeling nodig. “Werkstromen van verschillende ziekenhuizen en hun partners worden nu direct ondergebracht in HiX. Luscii heeft hiermee de primeur.”

Verlagen werkdruk

Anne Pasdeloup, product owner bij Luscii, noemt een belangrijk doel van telebegeleiding of zorg-op-afstand het verlagen van werkdruk voor artsen en verpleegkundigen. “Dan is het noodzakelijk dat ons systeem communiceert met het EPD dat ziekenhuizen gebruiken. Wij zien het als een flinke stap naar betere zorg dat dit nu gelukt is.”

Luscii is het nieuwe merk van e-health platform-aanbieder FocusCura, waar sinds vorig jaar de thuismonitoring toepassingen cVitals en cContact onder vallen. FocusCura heeft Luscii begin dit jaar verzelfstandigd.

De integratie moet Luscii toegankelijker maken voor professionele gebruikers, meent Pasdeloup. “Artsen en verpleegkundigen werken in hun eigen EPD en kunnen de patiënten van daaruit direct aanmelden voor Luscii. Wanneer zij een alert vanuit Luscii krijgen, verschijnt deze in de werklijst die de poli al gebruikt. Data van thuismeten zijn in HiX beschikbaar waarbij ook de Luscii functies voor het afhandelen van alerts en de communicatie met patiënten direct te gebruiken zijn vanuit HiX. Dat scheelt handelingen en maakt opschalen eenvoudiger.

Zorgplatform

De Reinier Haga Groep kondigde in februari 2018 aan dat het Zorgplatform van Chipsoft in gebruik nam. Zorgplatform is een open uitwisselingssysteem, gebaseerd op landelijke en internationale standaarden. De drie ziekenhuizen die onder de groep vallen, zouden in de maanden na de aankondiging uittesten hoe de integratie werkt tussen hun EPD en het cVitals-thuismeet-systeem van toen nog FocusCura.

In juli 2018 werd bekend dat ChipSoft deel ging nemen aan het MedMij proof-of-concept (PoC)-programma PROVES om MedMij-standaarden in de praktijk te testen. Via PROVES wordt getest hoe persoonlijke, medische gegevens in ziekenhuissystemen veilig en betrouwbaar volgens de MedMij-standaarden bij de patiënt in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) komen.
https://www.icthealth.nl/nieuws/chipsoft-neemt-deel-aan-medmij-test-proves/

Praktijktest MedMij-standaarden

In januari 2019 kwam naar buiten dat ChipSoft en de Reinier Haga Groep in een praktijktest van PROVES hadden aangetoond dat gegevens ontsluiten van een ziekenhuis naar een PGO werkt zoals het MedMij-programma het beschrijft. Dit was volgens de betrokken partijen een belangrijke stap op weg naar landelijke gegevensuitwisseling op de MedMij-manier.

In maart van dit jaar liet het Reinier de Graaf ziekenhuis (Delft, onderdeel van de Reinier Haga Groep) weten dat het thuismonitoring-platform van Luscii wordt ingezet bij een pilot voor COPD-patiënten. Gedurende een halfjaar zou een proef plaatsvinden met thuismetingen voor patiënten met de chronische longziekte, waarbij betrokken zorgverleners op afstand medisch advies geven.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen