Kort zorgnieuws: Thuisbehandeling COVID-19; Innovatiemissie; MedMij bijeenkomst, en meer

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een onderzoek naar het verloop van de thuisbehandeling voor COVID-19 patiënten, een nieuwe website voor het vinden van een huisarts en een innovatiemissie voor ‘Geavanceerde materialen in de gezondheidszorg’.

Verder ook nog aandacht voor de volgende projectleidersbijeenkomst van MedMij, een nieuw RvB-lid van het Máxima MC en het einde van de tijdelijke regeling voor het online voorschrijven van medicijnen.

Onderzoek thuisbehandeling COVID-19

Tijdens de coronacrisis zijn patiënten in de regio’s Utrecht, Assen, Dordrecht en Den Bosch. Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Huisartsenzorg Drenthe werken samen met Universitair Medisch Centrum Utrecht en andere partners aan een studie genaamd CovidTherapy@Home. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in hoe het met patiënten die thuis behandeld zijn, gegaan is.

Voor het onderzoek worden patiënten en betrokken zorgverleners geïnterviewd. Ook worden gegevens geanalyseerd, zoals de duur en intensiteit van de behandeling, die tijdens de thuisbehandeling verzamelen zijn. Met de resultaten van het onderzoek wordt vervolgens gekeken of de verschillende werkwijzen voor thuisbehandeling in de toekomst verder geoptimaliseerd kunnen worden.

Website voor mensen zonder huisarts

De voormalig UT-student David Versteegen heeft een website gelanceerd om mensen zonder huisarts te helpen bij hun zoektocht naar een huisarts. Het idee voor de website ontsproot uit zijn eigen ervaringen. Na zijn studie verhuisde David naar de regio Noord-Holland Schagen. Daar heeft hij zelf ondervonden hoe moeilijk het is om een huisarts te vinden in je nieuwe woonplaats. “Ik heb zelfs mijn verzekeraar ingeschakeld om een huisarts te vinden, maar dat lukte hen ook niet. Toen is het idee ontstaan voor deze website”, aldus Versteegen.

De website biedt een eenvoudige manier om de (online) zoektocht naar een huisarts te vergemakkelijken. “Je voert gewoon je postcode in en in één oogopslag kun je zien welke huisartsen beschikbaar zijn. De groene bolletjes staan voor huisartsen die open zijn voor patiënten, de rode nemen geen nieuwe patiënten aan. Als praktijkhouder kun je een formulier op de website invullen of je plek hebt.”

Gezondheidszorg innovatiemissie

RVO organiseert begin oktober, in samenwerking met het Nederlands consulaat-generaal in São Paulo, Brazilië, een innovatiemissie naar São Paulo. Het thema van de missie is ‘Geavanceerde materialen in de gezondheidszorg’. Deze missie sluit aan bij de call for proposals over biomateriaalkunde en kan bijdragen aan de consortiumvorming.

Iedereen die onderzoek doet naar nieuwe of geavanceerde materialen voor toepassingen binnen de gezondheidszorg kan zich aanmelden voor deze missie. De kandidaten moeten zich bijvoorbeeld bezig houden met de ontwikkeling van innovatieve biosensoren, biomaterialen, of 3D-printing technologie voor medische toepassingen. Aanmelden voor de missie, die van 3 tot 7 oktober gehouden wordt, kan tot 15 juli 2022.

MedMij projectleidersbijeenkomst

Op 23 juni organiseert Stichting MedMij van 14.00 tot 15.30 uur een online bijeenkomst voor projectleiders of andere direct betrokkenen bij de implementatie van MedMij. De bijeenkomst wordt geleid door Bart de Gans, relatiemanager bij MedMij. Aanmelden moet voor maandag 20 juni a.s. per e-mail bij het MedMij-loket via info@medmij.nl o.v.v. Projectleidersbijeenkomst 23-06-2022.

De agenda voor de bijeenkomst is als volgt:

  • MedElkaar – het traject om knelpunten rond de opschaling van PGO–gebruik op te lossen, door Pieter Jeekel
  • Communicatie naar zorggebruikers vanuit PGO on Air: een update, door Miranda Ehrenhard van de Patiëntenfederatie
  • Vrijwillig machtigen, door Johan Hobelman van MedMij.

Nieuw RvB-lid Máxima MC

Met ingang van 1 augustus a.s. treedt Marcel Visser toe tot de Raad van Bestuur van het Máxima MC. Hij vervangt de dan vertrekkende Marten Kroese. Visser is sinds 2015 lid van de raad van bestuur van het Jeroen Bosch ziekenhuis.

“Ik zie uit naar de nieuwe uitdaging in dit mooie mProve ziekenhuis. In de Eindhovense regio staan innovatie en digitale transitie, net als in het JBZ, hoog op de agenda.”, aldus Marcel Visser.

Online voorschrijven medicatie

De tijdelijke maatregel om geneesmiddelen online voor te schrijven is vervallen per 1 juni jongstleden. Tijdens de coronapandemie gold een uitzondering op artikel 67 van de Geneesmiddelenwet. Hierdoor was het toegestaan om medicatie voor te schrijven zonder dat de voorschrijver de patiënt fysiek heeft ontmoet.

Tot zover het kort zorgnieuws van deze week. Tips, suggesties of persberichten en andere suggesties, ook voor het kort zorgnieuws, kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de blogs van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?