Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Kosten nieuwe regels implantatenregister ruim 10 miljoen euro per jaar

Het gaat Nederlandse zorginstellingen 18,5 miljoen euro kosten om voor hun ICT-systemen, hun processen en hun medewerkers de wijzigingen door te voeren die gepaard gaan met het LIR-amendement. Daarnaast bedragen de jaarlijkse structurele kosten 10,3 miljoen euro. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Regeldruktoets Landelijk Implantatenregister’ van Sira Consulting in opdracht van VWS.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het ministerie heeft de eind december 2017 afgeronde studie laten uitvoeren om te bepalen wat voor de betrokken zorginstellingen de kosten zijn om te voldoen aan de nieuwe LIR-wet die vanaf juli 2018 gaat gelden. Het gaat om een wijziging in de wet ‘kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten’.

Verplichte uniforme codering implantaten

Het amendement dwingt af dat medische implantaten moeten worden voorzien van een uniforme identificatiecode. Artsen zijn voortaan verplicht om gegevens over geplaatste implantaten op te nemen in hun patiëntendossiers. Deze data moeten zij ook delen met het landelijk implantatenregister. Het doel is het vergroten van patiëntveiligheid door landelijke een uniforme barcodering te verplichten. Daarnaast moet het leiden tot minder administratieve lasten.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de beoogde eindsituatie – scanbaar registreren en een in het ziekenhuissysteem geïntegreerde koppeling voor het verstrekken van de gegevens – leidt tot een totale structurele regeldruk van ongeveer € 10.270.589,- per jaar. Dat stelt minister Bruno Bruins (Medische Zorg, Sport) in een nota ter begeleiding van een Kamerbrief over wijziging van het LIR-amendement.

Drempels slechten kost 18,5 miljoen euro

Om het einddoel te realiseren en om te komen tot een goede, betrouwbare en met het oog op regeldruk beheersbare registratie en traceerbaarheid van implantaten te komen moet een aantal drempels genomen worden. De totale eenmalige regeldruk die samengaat met het slechten van deze drempels bedraagt zo’n 18.562.839 miljoen euro.

Daarbij stelt Bruins wel dat deze drempels, hoewel terecht beschreven als regeldruk ten gevolge van het wetsvoorstel, te kwalificeren zijn als zogeheten no-regretmaatregelen. Enerzijds omdat deze in de nabije toekomst sowieso genomen moeten worden op grond van aankomende verplichtingen – vanwege de al genoemde MDR-verordening over medische hulpmiddelen, anderzijds omdat het gaat om maatregelen die ook baten opleveren. SIRA noemt enkele voordelen die passen bij de ambitie van zorginstellingen ten aanzien van kwaliteit en efficiëntie, zoals rationalisatie van het assortiment en volledig elektronische vastlegging (minder administratieve lasten).

Gebruik bestaande afspraken registratie

Om te voorkomen dat bij het doorvoeren van eenduidige registratie het wiel opnieuw wordt uitgevonden, stuurt VWS bij de implementatie van systemen en processen voor het LIR-amendement nadrukkelijk op het overnemen van de principes van Registratie aan de bron, mede voortgekomen uit het Informatieberaad zorg. Het is een landelijk platform waarbij alle deelnemende zorgprofessionals ervoor willen zorgen dat zorginformatie eenmalig en op een eenduidige manier wordt vastgelegd, zodat die informatie voor veel doeleinden te hergebruiken is. Onder meer het VIPP-programma van de NVZ (voor informatie-uitwisseling tussen ziekenhuissystemen en via patiëntenportalen) baseert zich op dit platform.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen