Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Krachtenbundeling EU helpt Nederlandse gegevensuitwisseling

Nauwe samenwerking tussen Europese lidstaten op gebieden zoals standaarden is noodzakelijk en biedt ook veel voordelen. We komen dezelfde uitdagingen tegen en door samen te werken ontstaat er een innovatief klimaat voor duurzame informatie-uitwisseling in zorg. Iedereen haalt hier voordeel uit. Dit benadrukt de recent gepubliceerde paper ‘Waarom Europa?’ van Nictiz.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, stond ooit voor: Nationaal ICT Instituut in de Zorg. Om uiteenlopende redenen is die betekenis achterhaald. Onder meer omdat Nictiz inmiddels volop internationaal actief is met digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Een veelgehoorde kritische vraag is: “Waarom Europa als we in Nederland nog niet eens met iedereen medische gegevensuitwisseling kunnen realiseren?”

Er zijn echter meerdere redenen waarom Europese samenwerking hier van belang is voor Nederland. Alle pluspunten staan ook in de net gepubliceerde paper ‘Waarom Europa? Het belang van een gezamenlijke Europese aanpak van informatie-uitwisseling in de zorg’. Aan de hand van het Nictiz lagenmodel zetten internationaal adviseurs Elise Peters en Vincent van Pelt uiteen wat Europa kan betekenen voor Nederland én vice versa. Peters en Van Pelt lichten ook in ICT&health 2 het nut voor Nederland toe.

Snellere opschaling gegevensuitwisseling

Een zo’n pluspunt is volgens Nictiz dat Europese samenwerking kan zorgen voor het sneller inzetten van oplossingen voor standaard veilige gegevensuitwisseling. Elk land kent tenslotte vergelijkbare uitdagingen in de zorg. Denk aan de zorgcapaciteit die nu speelt omtrent corona, vergrijzing, personeelstekorten en toenemende administratieve lasten. Door werkzaamheden op Europees niveau te organiseren en taken te verdelen, kunnen veel oplossingen op het gebied van gegevensuitwisseling sneller worden opgeschaald.

Het bundelen van de krachten met andere Europese landen, levert bovendien waardevolle kennis en ervaring op, die ook binnen Nederland kan worden toegepast. De paper ‘Waarom Europa?’ beschrijft waarom Nederland samenwerkt met andere landen in Europa en hoe Nederland bijdraagt aan het versnellen van ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling in de zorg.

Langs lat lagenmodel

Wat Europa op het gebied van duurzame informatie-uitwisseling in de zorg doet, hoe de Europese samenwerking eruit ziet en wat het nut is voor Nederland beschrijven de auteurs per laag van het lagenmodel. dat Nictiz hanteert.

Het door Nictiz gehanteerde lagenmodel.

Zo wordt er op de informatielaag samengewerkt aan de definities voor vier nieuwe domeinen: laboratoriumaanvragen en –rapportages, beelden en beeldverslagen, tweedelijns ontslagbrieven en de mogelijkheid om informatie over zeldzame ziekten uit te wisselen. Door gezamenlijk afspraken te maken over de informatiestandaarden en deze zoveel mogelijk te verbinden aan Nederlandse ontwikkelingen wordt het zorgproces voor de patiënt over de grens beter ondersteund.

Al jaren samenwerking

Nauwe samenwerking op het gebied van standaardisatie en uitwisselbaarheid van gezondheidsinformatie biedt nieuwe mogelijkheden voor interoperabele systemen, netwerkzorg en zorginnovatie. Op basis van gedeelde afspraken kan er een ecosysteem ontstaan waarvan iedereen de vruchten kan plukken. Die samenwerking vindt al jaren plaats en wordt steeds belangrijker. Nederland werkt bijvoorbeeld al jaren samen met Duitsland voor uitwisseling van medische gegevens in de grensregio’s. Recent is in dit kader weer een pilot gestart.

Download hier de paper ‘Waarom Europa’.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen