Krachtenbundeling EU helpt Nederlandse gegevensuitwisseling

Nauwe samenwerking tussen Europese lidstaten op gebieden zoals standaarden is noodzakelijk en biedt ook veel voordelen. We komen dezelfde uitdagingen tegen en door samen te werken ontstaat er een innovatief klimaat voor duurzame informatie-uitwisseling in zorg. Iedereen haalt hier voordeel uit. Dit benadrukt de recent gepubliceerde paper ‘Waarom Europa?’ van Nictiz.

Nictiz, de Nederlandse kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, stond ooit voor: Nationaal ICT Instituut in de Zorg. Om uiteenlopende redenen is die betekenis achterhaald. Onder meer omdat Nictiz inmiddels volop internationaal actief is met digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Een veelgehoorde kritische vraag is: “Waarom Europa als we in Nederland nog niet eens met iedereen medische gegevensuitwisseling kunnen realiseren?”

Er zijn echter meerdere redenen waarom Europese samenwerking hier van belang is voor Nederland. Alle pluspunten staan ook in de net gepubliceerde paper ‘Waarom Europa? Het belang van een gezamenlijke Europese aanpak van informatie-uitwisseling in de zorg’. Aan de hand van het Nictiz lagenmodel zetten internationaal adviseurs Elise Peters en Vincent van Pelt uiteen wat Europa kan betekenen voor Nederland én vice versa. Peters en Van Pelt lichten ook in ICT&health 2 het nut voor Nederland toe.

Snellere opschaling gegevensuitwisseling

Een zo’n pluspunt is volgens Nictiz dat Europese samenwerking kan zorgen voor het sneller inzetten van oplossingen voor standaard veilige gegevensuitwisseling. Elk land kent tenslotte vergelijkbare uitdagingen in de zorg. Denk aan de zorgcapaciteit die nu speelt omtrent corona, vergrijzing, personeelstekorten en toenemende administratieve lasten. Door werkzaamheden op Europees niveau te organiseren en taken te verdelen, kunnen veel oplossingen op het gebied van gegevensuitwisseling sneller worden opgeschaald.

Het bundelen van de krachten met andere Europese landen, levert bovendien waardevolle kennis en ervaring op, die ook binnen Nederland kan worden toegepast. De paper ‘Waarom Europa?’ beschrijft waarom Nederland samenwerkt met andere landen in Europa en hoe Nederland bijdraagt aan het versnellen van ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling in de zorg.

Langs lat lagenmodel

Wat Europa op het gebied van duurzame informatie-uitwisseling in de zorg doet, hoe de Europese samenwerking eruit ziet en wat het nut is voor Nederland beschrijven de auteurs per laag van het lagenmodel. dat Nictiz hanteert.

Het door Nictiz gehanteerde lagenmodel.

Zo wordt er op de informatielaag samengewerkt aan de definities voor vier nieuwe domeinen: laboratoriumaanvragen en –rapportages, beelden en beeldverslagen, tweedelijns ontslagbrieven en de mogelijkheid om informatie over zeldzame ziekten uit te wisselen. Door gezamenlijk afspraken te maken over de informatiestandaarden en deze zoveel mogelijk te verbinden aan Nederlandse ontwikkelingen wordt het zorgproces voor de patiënt over de grens beter ondersteund.

Al jaren samenwerking

Nauwe samenwerking op het gebied van standaardisatie en uitwisselbaarheid van gezondheidsinformatie biedt nieuwe mogelijkheden voor interoperabele systemen, netwerkzorg en zorginnovatie. Op basis van gedeelde afspraken kan er een ecosysteem ontstaan waarvan iedereen de vruchten kan plukken. Die samenwerking vindt al jaren plaats en wordt steeds belangrijker. Nederland werkt bijvoorbeeld al jaren samen met Duitsland voor uitwisseling van medische gegevens in de grensregio’s. Recent is in dit kader weer een pilot gestart.

Download hier de paper ‘Waarom Europa’.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Longrevalidatie thuismeten app
Thuismeten-app helpt bij longrevalidatie
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
Volg jij ons al?