Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Kwaliteitscriteria sensortechnologie staan in ZIN-register

Het Consensusdocument Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet FGM en CGM, wordt opgenomen in het Zorginstituut Nederland (ZIN)-register. Het document omschrijft de kwaliteitscriteria voor de inzet van sensortechnologie voor flash en continue glucose monitoring voor diabetici. Dergelijke technologie wordt sinds 2010 (CGM) en 2018 (FGM) vanuit de basisverzekering vergoed voor bepaalde groepen diabetici.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Persoonsgerichte hulpmiddelenzorg is een speerpunt van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Daarbij gaat het niet alleen om de kwaliteit en de beschikbaarheid van de hulpmiddelen en de zorg eromheen. Het gaat ook om de keuzevrijheid voor patiënt en zorgverlener om op basis van gezamenlijke besluitvorming een passende keuze te kunnen maken en functioneringsgericht te kunnen voorschrijven.

Criteria inzet sensortechnologie

Het consensusdocument omschrijft de kwaliteitscriteria voor de inzet van sensortechnologie. Kenmerkend voor sensortechnologie is dat de glucosewaarden worden gemeten in het interstitiële vocht. Deze technologie is volop in ontwikkeling. Op dit moment kan een globaal onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen van sensortechnologie: Continue Glucose Monitoring (CGM) en Flash Glucose Monitoring (FGM).

Het document is de uitkomst van intensief ontwikkeltraject van DVN, DiHAG, NVD/DNO, V&VN Diabeteszorg, NVK, NIV, NIP, Diagned, FHI en ZN, onder leiding van de Nederlandse Diabetes Federatie. Opname in het register is een belangrijke mijlpaal richting een integraal diabeteshulpmiddelenbeleid, zo benadrukt de NDF.

Persoonsgerichte hulpmiddelenzorg

Een integraal hulpmiddelenbeleid ondersteunt persoonsgerichte hulpmiddelenzorg. In dat verband pleitte de NDF al eerder voor vergoeding van diabeteshulpmiddelen vanuit één kader, namelijk het kader hulpmiddelenzorg. De minister van VWS liet in mei van dit jaar aan de Tweede Kamer weten dat advies te willen volgen, onder voorwaarde dat de veldpartijen met kwaliteitscriteria zouden komen. Met het consensusdocument, en opname in het register, is voor een belangrijk deel aan die voorwaarde voldaan.

In het consensusdocument wordt aangegeven over welke competenties de patiënt en het behandelteam moeten beschikken om te kunnen starten met sensortherapie, worden de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen omschreven en zijn de start- en stopcriteria gedefinieerd.

Het Consensusdocument is te vinden op zorginzicht.nl en zorgstandaarddiabetes.nl.

Nieuw indicaties gebruik CGM

Eind juli werd bekend dat de Rondetafel Diabeteszorg, waar de NDF ook in zit, zich richt op mogelijke nieuwe indicaties voor het gebruik van Continue Glucose Monitoring (CGM) op basis van bestaande literatuur. Dit liet het samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van diabetes weten in een uitgebreide reactie op een Kamerbrief van de minister van Medische Zorg. Het is dus allerminst zeker dat er geen uitbreiding nodig is van de vijf huidige groepen die voor sensorgebaseerde rt (realtime)-CGM in aanmerking komen.

Begin juli had de Rondetafel Diabeteszorg al verbaasd gereageerd op de kamerbrief van toenmalig minister Van Rijn (inmiddels opgevolgd door Tamara van Ark) over een mogelijk bredere vergoeding van real time Continu Glucose Meting (rt-CGM) en Flash Glucose Meting (FGM) voor diabetespatiënten. Het samenwerkingsverband stelde zich niet in de Kamerbrief van 29 juni te herkennen, waarin de minister aangaf dat bovengenoemd onderzoek naar verbreding nog niet nodig zou zijn.

Nieuwe beoordeling aanspraak rt-CGM

Rt-CGM zit sinds 2010 in het basispakket. FGM behoort sinds december 2019 tot de basisverzekering voor patiënten met diabetes type 1 of type 2 met intensieve insulinetherapie die daarom dagelijks minimaal 4 keer moeten vingerprikken. Op verzoek van de Tweede Kamer had Van Rijn het Zorginstituut gevraagd er aanleiding is om de aanspraak op rt-CGM opnieuw te beoordelen.

Zowel vanuit het Zorginstituut als vanuit de Rondetafel Diabeteszorg waren er geen aanwijzingen uit wetenschappelijke bronnen dat uitbreiding van indicaties voor sensortechnologie, met name rt-CGM noodzakelijk is, zo schreef Van Rijn. Geen reden dus voor het nadere onderzoek.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen