Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Kwaliteitsdashboard voor medische vervolgopleidingen

Om de kwaliteitscyclus van medische vervolgopleidingen in het ziekenhuis beter te structureren heeft het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een centraal kwaliteitsdashboard ter ondersteuning gepresenteerd. Met dat dashboard krijgen opleiders de handvatten voor het bijhouden van ontwikkelingpunten. Daarnaast helpt het dashboard de Centrale Opleidingscommissie (COC) bij het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het kwaliteitsdashboard voor medische vervolgopleidingen werd begin december door het UMCG gepresenteerd tijdens het MMV-congres Opleiden: brug naar de toekomst. Daarmee is het Groningse Universiteitsziekenhuis de eerste opleidingskliniek die opleiders de mogelijkheid biedt voor het bewaken van de kwaliteit en de continue verbetering van medische vervolgopleidingen.

“Opleiders zien het belang van continue verbetering, maar het structureel bijhouden hiervan wordt op verschillende manieren gedaan en kan als belastend worden ervaren. Door elke opleiding een eigen dossier te geven in een centraal kwaliteitsdashboard, krijgt de opleiding de handvatten om de kwaliteitscyclus laagdrempelig bij te houden en de inzichten om actie te ondernemen wanneer nodig”, vertelt Jaap Tulleken, COC-voorzitter in het UMCG.

Kwaliteit medische vervolgopleidingen

Het kwaliteitsdashboard hanteert een zogenoemde PDCA-cyclus; Plan, Do, Check, Act. Inhoudelijk is het dashboard gebaseerd op het Kwaliteitskader van de Federatie Medisch Specialisten dat eerder dit jaar werd gepubliceerd. Binnen het eigen kwaliteitsdossier kan elke opleiding meerdere personen betrekken om verantwoordelijkheden te verdelen of om een visitatiecommissie (tijdelijk) inzage te verlenen. Opleiders kunnen op het dashboard direct een overzicht krijgen van onder andere de volgende relevante zaken:

  • Op de samenvattingspagina staat een overzicht van de kwaliteitscyclus waar in één oogopslag weergegeven wordt hoe de kwaliteitscyclus van een opleiding ervoor staat.
  • Op het overzicht ‘Alle ontwikkelpunten’ is de complete actuele PDCA-cyclus te zien en in welke fase van de cyclus elk ontwikkelpunt zich bevindt.
  • De tijdlijn geeft een chronologisch overzicht van de kwaliteitscyclus. Dit overzicht is met name handig bij visitaties.
  • In gevallen waar meerdere opleidingen de kwaliteitscyclus gebruiken, dan biedt het kwaliteitsdashboard daarvoor een handig overzicht op COC-niveau.

De omgeving kan ook in OOR-verband ingezet worden. Zo kan informatie tussen verschillende opleidingen in de regio gedeeld worden en kan het dossier worden ingezet voor het regionaal visiteren dat steeds meer wordt toegepast.

Een demo-weergave van een overzicht in het kwaliteitsdashboard (Bron: Reconcept)

Het kwaliteitsdashboard is ontwikkeld in samenwerking met Reconcept. Zij faciliteren voor 14 landelijke vervolgopleidingen ook het digitale portfolio. Sinds kort is deze omgeving ook voor andere ziekenhuizen toegankelijk. Het kwaliteitsdashboard kan bovendien gebruikt worden door alle opleidingen en is niet afhankelijk van het opleidingsportfolio. Op de website van Reconcept staan diverse demo-video’s over het gebruik en de werking van het kwaliteitsdashboard medische vervolgopleidingen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen