Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Kwetsbare ouderen kunnen met sensoren langer thuiswonen

Om de ouderenzorg in Zeeland toegankelijk te houden hebben een aantal Zeeuwse zorginstellingen de handen ineen geslagen en de Zeeuwse Zorg Coalitie opgericht. Het primaire doel is het beter uitwisselen van informatie tussen hulpverleners. Onlangs heeft het project om dementerende ouderen met behulp van sensoren in staat te stellen langer thuis te blijven wonen 1 miljoen euro subsidie van Zorginstituut Nederland ontvangen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De sensoren die in de huizen van dementerende en kwetsbare ouderen geplaatst worden zorgen er straks onder anderen voor dat lampen ’s nachts automatisch aan gaan wanneer de bewoner opstaat. Zo kunnen valpartijen en ‘ronddolen’ voorkomen kunnen worden.

In de Zeeuwse Zorg Coalitie nemen onder anderen huisartsen uit de regio, de GGD, Juvent, Zeeland Onbeperkt, het Witte Kruis, de Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland deel.

Specifiek voor dementerende ouderen

Het project Zeeuwse Zorgschakels, dat van Zorginstituut Nederland 1 miljoen euro subsidie ontving, heeft als primaire doel mensen met dementie verantwoord langer thuis te laten wonen en het proces van de verhuizing bij een opname naar een zorgorganisatie te verbeteren.

“Dat gaan we doen door de nu al beschikbare informatie die verkregen wordt door gesprekken met de cliënt, familie en behandelaren beter te benutten en meer gewicht te geven. Nieuw daarbij is dat we meer inzicht willen verkrijgen in het leefgedrag van de cliënt thuis door benutting van sensorinformatie van de cliënt afkomstig uit de woning”, vertelt Monique van Doorn van Zeeuwse Zorgschakels

De combinatie van gesprekken en sensorinformatie vormen een goede basis om samen verantwoord te beslissen over de gewenste woon- en leefomstandigheden van de kwetsbare oudere. Het Middelburgse bedrijf SWYCS speelt een rol bij de ontwikkeling en toepassing van de sensortechnologie. Het gebruik van sensoren om de huiselijke leefomgeving van kwetsbare ouderen veiliger te maken, zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen, wordt in de praktijk al op diverse plekken in Nederland toegepast. De locatie Voltawerk in Gorredijk is een voorbeeld daarvan.

Administratieve rompslomp

Een ander probleem is de uitwisseling van informatie tussen de verschillende hulpverleners en (zorg)instellingen, zoals casemanagers dementie, huisartsen, wijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Door de huidige wet- en regelgeving – zoals de AVG – is het vaak moeilijk, zo niet onmogelijk, om de juiste informatie op de juiste plek te laten landen.

Op dit moment leiden de beperkingen in de informatie-uitwisseling vaak tot veel extra administratief werk waardoor de opname in een verpleeghuis onnodig lang uitgesteld moet worden. Door te zorgen dat de regels veranderen en voorzieningen te treffen waardoor dementerende ouderen langer verantwoord thuis kunnen blijven wonen worden deze problemen vanuit twee kanten aangepakt.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen