Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Laagdrempelig info-platform KIJKopDiabetes tijdelijk gratis

Het online platform KIJKopDiabetes biedt zorgverleners ondersteuning op het gebied van zorg op afstand voor diabetici. Het platform telt ruim 250 animatievideo’s om patiënten laagdrempelig en effectief voorlichting en uitleg te geven. In samenwerking met de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) stelt Stichting KIJKsluiter het platform sinds begin juni kosteloos beschikbaar voor alle diabeteszorgverleners in Nederland.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Een reden voor het tijdelijke gratis aanbod – gedurende 2020 – is dat de reguliere zorg voor diabetici als gevolg van de coronacrisis onder druk is komen te staan. Datzelfde geldt voor alle reguliere zorg. Ook voor bijvoorbeeld hartpatiënten wordt gepleit voor zorg op afstand. Het verlagen van de drempel om het platform te gebruiken, moet helpen diabeteszorg op afstand zo snel mogelijk te optimaliseren.

Stichting KIJKsluiter en de NDF stellen te hopen dat het platform KIJKopDiabetes een positieve en praktische bijdrage zal leveren aan goede zorg op afstand voor mensen met diabetes.

Laagdrempelige informatie

De stichting heeft in samenwerking met V&VN Diabeteszorg het platform KIJKopDiabetes ontwikkeld. Het doel van het platform is om laagdrempelige informatie te verschaffen in de vorm van animatievideo’s aan mensen met diabetes. De video’s zijn door Stichting Pharos getest met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Er zijn animatievideo’s beschikbaar over diabetes, de symptomen, de complicaties, het belang van goede bloedglucosecontrole en tips voor het dagelijks leven met diabetes. Ook zijn er instructievideo’s voor de meest gebruikte bloedglucosemeters en vrijwel alle (voorgevulde) pennen. Ten slotte zijn er KIJKsluiters voor alle relevante geneesmiddelen, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van het geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd.

Distributie via zorgverlener

De distributie van de video’s verloopt via de zorgverlener: met behulp van een eenvoudig programma kan de zorgverlener per e-mail een link versturen naar een op maat samengesteld pakket van video’s. Vanwege de huidige situatie en het maatschappelijke belang wordt het platform voor de duur van 2020 kosteloos beschikbaar gesteld zonder enige verplichting nadien.

Individuele gegevens van gebruikers worden niet bewaard. Wel worden algemene kwantitatieve data over het gebruik van het platform algemeen beschikbaar gesteld. Zo hoopt de Diabetesfederatie nieuwe inzichten te krijgen in de informatiebehoefte van diabetespatiënten, de drijfveren voor informatieconsumptie en de effectiviteit van het platform. Hiertoe werkt Stichting KIJKsluiter samen met de Hogeschool Utrecht en kennisinstituut Nivel.

KIJKopDiabetes initiatief KIJKsluiter, NDF

De informatie op KIJKopDiabetes is onafhankelijk tot stand gekomen, benadrukt de NDF. De kwaliteit wordt bewaakt door een onafhankelijke kwaliteitscommissie. Het beschikbaar stellen van KIJKopDiabetes is een initiatief van KIJKsluiter en de Nederlandse Diabetes Federatie en wordt in 2020 mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.

Kijksluiter is een bibliotheek van (in 2019) circa 5.000 animatievideo’s, waarin op een eenduidige, eenvoudige, begrijpelijke en laagdrempelige manier de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel wordt uitgelegd. Kijksluiter had vorig jaar voor meer dan 95 procent van nieuwe voorgeschreven geneesmiddelen in de eerstelijnszorg een animatie geproduceerd en voor 80 procent van alle in Nederland beschikbare geneesmiddelen.

Het initiatief ging in 2016 van start en was een jaar later winnaar van de ‘Beste app voor iedereen’, een initiatief van NeLL en Stichting Pharos. NeLL is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de implementatie en het gebruik van Kijksluiter.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen