Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Subsidie voor digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

Op dit moment loopt het aanvraagtraject voor de laatste subsidieronde voor veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De zorgverleners worden uiterlijk in mei door hun Vakkundig Samenwerkingsverband en Integrale Geboortezorg Organisatie (VSV/IGO) verzocht de samenwerkingsovereenkomst te tekenen. De aanvragen moeten voor 15 mei bij het programmabureau van VIPP Babyconnect ingediend zijn.

Binnen de geboortezorg bestaat een grote behoefte aan goede, veilige, digitale gegevensuitwisseling. Voor de dagelijkse praktijk willen zorgverleners op elk moment de juiste, actuele, informatie van hun cliënt digitaal kunnen inzien. Dat geldt zowel voor de netwerkzorg als de ongeplande en acute zorg.

Daarbij komt dat het binnenkort het bieden van (digitale) inzage in de gezondheidsgegevens voor patiënten verplicht wordt. Daarom heeft het ministerie van VWS een subsidie beschikbaar gesteld voor versnelling van de digitale gegevensuitwisseling. VIPP Babyconnect is in het leven geroepen om zorgverleners hiermee te helpen.

Regionaal partnerschap geboortezorg

De aanvraag voor de subsidie verloopt via een regionaal partnerschap. Dit betekent dat minimaal drie VSV’s/IGO’s zich verenigen in een dergelijk partnerschap. Een VSV of IGO kan zich ook aansluiten bij een bestaand partnerschap. De aanvraag wordt ingediend door een penvoerder.

Tot deze week hebben 21 VSV’s/IGO’s de subsidie al aangevraagd. Daarvan zijn er elf ook al gehonoreerd. Er zijn daarnaast nog 51 samenwerkingsverbanden en organisaties die aangeven dat zij voor de deadline een subsidieaanvraag willen indienen.

Planning en deadline subsidieaanvraag

Alle aanvragen worden door het programmabureau van VIPP Babyconnect beoordeeld of zij voldoen aan de subsidievoorwaarden van VWS. Blijkt daaruit dat aanpassingen of aanvullingen nodig zijn, dan worden die met de penvoerder besproken. Wanneer alles in orde is, dan kan de penvoerder de aanvraag bij VWS indienen.

De deadline van de subsidieaanvraag bij VWS is vastgesteld op 30 juni. Regionale partnerschappen die hun aanvraag op 1 juni bij VWS willen hebben, moeten die voor 15 mei naar het VIPP Babyconnect programmabureau sturen. Onderstaande planning is een leidraad voor het hele aanvraagproces.

De subsidieaanvragen door de vele partnerschappen in juni vraagt om een strakke planning.

Na de deadline

Zorgverleners kunnen de digitale gegevensuitwisseling ook na de sluitingsdatum van de laatste subsidieronde, 1 juni, zelf regelen. Dat betekent dan wel dat zij dan niet meer kunnen rekenen op de subsidie en de ondersteuning van het VIPP-Babyconnect programmabureau.

Onlangs maakte het VIPP Babyconnect programmabureau bekend dat ziekenhuizen die meedoen met VIPP 5 als zij dat willen ook mee kunnen doen in de subsidieaanvraag voor VIPP Babyconnect. VIPP 5 kijkt met VIPP Babyconnect naar onderlinge raakvlakken. Kennis en knelpunten worden gedeeld en ziekenhuizen krijgen informatie over de versnellingsprogramma’s waar VIPP 5 en VIPP Babyconnect onderdeel van zijn.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen