Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Lancering eerste Intercontinentale monitoring IC-afdelingen op afstand

De Australische Macquarie University en het Amerikaanse Emory Healthcare gaan samenwerken om op afstand intensive care (ICU) afdelingen 24 uur per dag te monitoren. Beide organisaties maken hiervoor gebruik van de kennis en technologie van Philips Healthcare. Het doel van de pilot is om de zorgresultaten bij risicopatiënten, die continue observatie het hardst nodig hebben, te verbeteren.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het initiatief betreft een voor Australië nog uniek programma voor intercontinentale monitoring van een IC-afdeling op afstand. Amerikaanse intensivisten in Sydney kunnen voortaan overdag patiënten monitoren in de Emory Healthcare –instelling in Atlanta (VS), waar het dan nacht is. Ongewenste voorvallen doen zich namelijk meestal ‘s nachts voor, zo stelt Philips in een persbericht.  Het programma gebruikt geavanceerde technologieën om meerdere patiënten in kritieke toestand te monitoren, IC-personeel te waarschuwen bij eventuele problemen en te waarborgen dat zo snel mogelijk wordt ingegrepen om zorgresultaten te verbeteren

Samenkomen klinische zorg en onderzoek

De driehoekssamenwerking vertegenwoordigt volgens Philips de toekomst van geglobaliseerde kritieke zorg en effent de weg voor de toepassing van soortgelijke modellen in de rest van Australië en in andere landen. De samenwerking maakt gebruik van de eICU-technologie van Philips.

Intensivisten en IC-verpleegkundigen van Emory Healthcare bij MQ Health in Sydney hun werk gaan doen. MQ Health is de eerste geïntegreerde zorgcampus in Australië die wordt geleid door een universiteit, waardoor onderzoek en klinische zorg hier samenkomen.

Via dit zorgmodel kunnen Amerikaanse zorgmedewerkers overdag vanuit Sydney continu toezien op de kritische zorg aan patiënten in Amerika, waar het dan nacht is. Het voordeel daarvan is dat het klinische team altijd klaarwakker is, wat tijdens een normale nachtdienst soms lastig kan zijn.
Door het toezicht overdag in Atlanta te combineren met nachtelijk toezicht vanuit Sydney ontstaat een situatie waarin IC-patiënten 24 uur per etmaal onder toezicht staan van intensivisten, ook tijdens de uren waarin de meeste ongewenste voorvallen zich voordoen . Daardoor neemt het risico op complicaties af, wordt de opnameduur verkort en worden levens gered.

Hogere kans op overleven

Het eICU-programma van Philips is een integraal programma dat het voor zorgprofessionals mogelijk maakt vanuit een gecentraliseerd eICU-centrum 24 uur per etmaal zorg te bieden aan patiënten die in kritieke toestand verkeren. Een door Philips aangekaart vergelijkend onderzoek tussen patiënten die reguliere IC-zorg kregen met patiënten die via het eICU-programma zorg kregen vanuit een ander ziekenhuis heeft uitgewezen dat de laatste groep een 26 procent hogere kans had op overleving en 20 procent sneller van de IC-afdeling werd ontslagen.

De oplossing maakt het mogelijk om zonder vertraging op afstand te monitoren en vroegtijdige interventies te starten via audiovisuele technologie en algoritmen waarmee verslechtering van de gezondheid kunnen worden voorspeld. Ziekenhuispersoneel krijgt zo de mogelijkheid om vanaf een andere plek via de live videoverbinding met lokaal personeel te communiceren, de toestand van patiënten continu te monitoren en advies te geven over de te volgen behandeling.

Een bijkomend belangrijk voordeel van het  eICU-programma is dat ziekenhuizen met een tekort aan IC-artsen en -verpleegkundigen hun patiënten toch 24 uur per dag, 7 dagen per week klinische expertise kunnen bieden en hun eigen zorgteam aanvullende, proactieve ondersteuning kunnen geven.

Kritieke zorg dichter bij de patiënt maakt het verder mogelijk dat geografische afstand minder relevant wordt zodat patiënten niet meer onnodig worden verplaatst. Dit bepsaart kosten voor zorgaanbieders en –verzekeraars, terwijl patiënten of hun families de stress bespaard blijft van overplaatsing naar geavanceerdere centra voor kritieke zorg.

Connected maakt ‘wezenlijk verschil’

 “Het is tegenwoordig mogelijk om met ‘connected’ zorgoplossingen een wezenlijk verschil te maken voor patiënten”, aldus Kevin Barrow, Managing Director van Philips Australië en Nieuw Zeeland. “We weten dat de financiering voor en toegang tot kritieke zorg niet toenemen, ondanks dat de behoefte eraan door de bevolkingsgroei wel toeneemt. Dit programma gebruikt een model voor proactieve en continue zorg waarmee het mogelijk wordt om op afstand op het juiste moment de juiste zorg te leveren.”

“Dankzij het eICU-programma kunnen we vanuit MQ Health in Sydney patiënten in Atlanta continu monitoren en ondersteuning bieden aan onze collega’s doordat we ongewenste fysiologische veranderingen waarnemen, kritieke diagnoses stellen en interventies starten voordat zulke problemen ernstig worden”, voegt dr. Timothy Buchman, hoofd van de afdeling Critical Care Service bij Emory Healthcare toe. “In Australië bestaan voor dergelijke technologieën ook allerlei veelbelovende mogelijkheden voor zorgverlening aan patiënten op het platteland en in afgelegen gebieden.

Op dit moment kan de optimale medische behandeling – in een stressvolle omgeving als een IC-afdeling – duizenden kilometers verderop worden gegeven. De introductie van elektronisch geleverde specialistische zorg kan in potentie de zorgkwaliteit in stadscentra en op het platteland op hetzelfde niveau brengen.”

Referenties:
[1] Gershengorn H.B. 2016. Nighttime Extubations Are Associated With Worse Outcomes For U.S. Intensive Care Unit Patients. Outstanding Epidemiology and Health Services Research in Critical Care. Available online: http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/ajrccm-conference.2016.193.1_MeetingAbstracts.A6150. Date accessed: September 2016.

[2] Tang, Z. et al. 2007. Workflow in intensive care unit remote monitoring: A time-and-motion study. Critical Care Medicine: 35(9): 2057-2063. Available online: http://interruptions.net/literature/Tang-CritCareMed07.pdf. Date accessed: September 2016.

[3] A Multicenter Study of ICU Telemedicine Reengineering of Adult Critical Care, Chest Journal, March 2014. Available online: http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1788059&resultClick=1. Date accessed: September 2016.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen