Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Lancering nieuwe generatie KIS voor integrale regiozorg

Anticiperend op de transitie van ketenzorg naar integrale regiozorg komt VitalHealth Software met een nieuwe generatie van haar Keten Informatie Systeem (KIS). Het VitalHealth KIS 3.0 integreert naadloos met GGZ eHealth interventies en met e-Vita, platform voor zelfzorg. Bovendien is een Notificatiecentrum opgenomen voor eenvoudige digitale samenwerking en communicatie op zowel wijk- als regioniveau. In het kader hiervan worden zowel het Digitaal Multidisciplinair Overleg (MDO) als Meekijkconsulten ondersteund. Met dit nieuwe generatie KIS zet VitalHealth essentiële stappen richting een Regionaal eHealth Platform, waardoor samenwerking en substitutie op regioniveau optimaal worden ondersteund.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

“Met deze nieuwe generatie van het VitalHealth KIS zetten we een enorme stap vooruit. Mede dankzij de ideeën van onze gebruikers zijn we in staat geweest nieuwe baanbrekende concepten te ontwikkelen die integrale regiozorg mogelijk maken,” aldus Laurens van der Tang, CEO bij VitalHealth Software.

Integrale regiozorg
VitalHealth komt als eerste KIS-aanbieder met vergaande ondersteuning voor regionale ketenzorg. In samenwerking met een aantal vooraanstaande zorgregio’s, waaronder een aantal VWS proeftuinen, is het afgelopen jaar gewerkt aan het nieuwe generatie KIS. Om substitutie mogelijk te maken – bijvoorbeeld bij ouderenzorg en GGZ-programma’s – dient ketenzorg op zowel wijk- als op regionaal niveau ondersteund te worden. Om dit te faciliteren heeft VitalHealth in haar KIS een Notificatiecentrum alsmede een MDO-functionaliteit (Digitaal Multidisciplinair Overleg) ontwikkeld voor de samenwerking en communicatie tussen zorgprofessionals en ketenpartners. Hierdoor kunnen onder andere meekijkconsulten en interdisciplinaire consultatie worden ondersteund.

Ook Dan Hoevenaars, Kaderarts Diabetes bij Zorggroep Synchroon, is overtuigd van het belang van deze ontwikkelingen: “Als zorggroep zien we nog te vaak schotten in de keten, terwijl regionale samenwerking essentieel is voor goede zorg. Hiervoor hebben we een Regio Informatie Systeem nodig dat de patiënt en betrokken zorgverleners samenbrengt. Het vernieuwde VitalHealth KIS faciliteert dit, bijvoorbeeld met de nieuwe MDO-functionaliteit. Samen met VitalHealth en onze partners in de regio ontwerpen we het KIS op een manier die bijdraagt aan het realiseren van onze ambitie: samen zorgen voor de beste zorg, op de juiste plek voor de patiënt.”

Individueel Zorgplan
Het KIS ondersteunt ook het Individueel Zorgplan van de patiënt, rekening houdend met zijn persoonlijke profiel en mogelijke multimorbiditeit. Door de integratie met zelfzorg platform e-Vita krijgt de patiënt zelf regie over zijn zorg en kan hij, mede dankzij het concept van persoonlijke zorgpaden, werken aan eigen acties en doelen. Tegelijk kan de patiënt ervoor kiezen om dit Individuele Zorgplan ook te delen met de zorgverlener. De zorgverlener (bijvoorbeeld de POH) kan daarnaast vanuit het KIS de patiënt eenvoudig toegang geven tot profiel gestuurde educatie, maar kan ook de patiënt zelfcontroles laten uitvoeren. Persoonsgerichte zorg wordt hierdoor realiteit.

Koppeltaal voor eHealth interventies
De integratie tussen eHealth interventies – die ontwikkeld kunnen zijn door verschillende leveranciers – en het nieuwe generatie KIS is mogelijk geworden dankzij Koppeltaal, een nieuwe open standaard voor eHealth integratie. Door deze koppeling kan de POH eHealth interventies aanbieden aan GGZ-patiënten vanuit het KIS, om vervolgens vanuit het KIS direct de voortgang van deze patiënten binnen het behandeltraject te volgen. Deze ondersteuning sluit nauw aan bij de verschuivingen binnen de geestelijke gezondheidszorg, die in toenemende mate op de eerstelijn afkomen. Het VitalHealth KIS is het eerste ketenzorgsysteem dat deze Koppeltaal-standaard ondersteunt.

Nauwe samenwerking met gebruikers
Tijdens de realisatie van deze nieuwe versie is nauw samengewerkt met gebruikers. Naast het geven van input vooraf zijn zij actief betrokken gedurende het ontwikkelingsproces. Door middel van periodieke webmeetings keken gebruikers tijdens de ontwikkeling regelmatig mee, waardoor tussentijds kon worden bijgestuurd om optimaal aan te sluiten bij de praktijkvoering en wensen van de gebruikers.

Geheel vernieuwde gebruikersinterface
Deze input heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de geheel vernieuwde vormgeving van het KIS, waarbij veel praktische punten zijn meegenomen. Hierdoor sluit het systeem optimaal aan bij de dagelijkse werkwijze in de praktijk voor huisartsenpraktijken, ketenpartners en zorggroepen. Bovendien is de gebruikersinterface volledig ‘responsive’ geworden, waardoor die zich dynamisch aanpast de grootte van het scherm dat gebruikt wordt.

Het VitalHealth KIS 3.0 is, net als alle andere oplossingen van VitalHealth, gebaseerd op het VitalHealth Platform, een krachtige modelleerbare software-ontwikkelomgeving voor de gezondheidszorg die speciaal is ontworpen om snel (cloud-based) eHealth-oplossingen te realiseren.
Het nieuwe generatie KIS is beschikbaar vanaf december 2015 en zal worden uitgerold bij de ruim 35 zorggroepen die door VitalHealth worden ondersteund bij hun ketenzorg. VitalHealth Software ondersteunt inmiddels met haar oplossingen 3,3 miljoen chronische patiënten en meer dan 100.000 zorgprofessionals.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen