Landelijke afspraken moeten digitale zorginfrastructuren versterken

Goede ICT-voorzieningen zoals zorginfrastructuren zijn noodzakelijk om goede zorgverlening te faciliteren. Het Informatieberaad heeft in dit kader kenniscentrum Nictiz gevraagd om te onderzoeken welke zorginfrastructuren er in Nederland in gebruik zijn en waarvoor en hoe eventuele knelpunten aangepakt kunnen worden.

Het kenniscentrum bepleit dat landelijke afspraken op het gebied van informatie-uitwisseling – specifiek op het gebied van standaardisatie, kennis en afstemming en beveiliging geformuleerd worden, om zo de ambities van het Informatieberaad te realiseren. Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft inmiddels het rapport van Nictiz met onder meer bovengenoemde aanbeveling aan de Tweede Kamer aangeboden.

Een zorginfrastructuur is in de definitie van Nictiz een verzameling technische en organisatorische voorzieningen en afspraken die de veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, patiënten en derden betrokken bij de zorg mogelijk maakt. Elementen zoals identificatie en authenticatie, autorisatie en het omgaan met patiënttoestemming zijn van belang. Voorbeelden van dergelijke infrastructuren zijn het Landelijk Schakelpunt (LSP), berichtendiensten, Vecozo en regionale omgevingen op basis van XDS.

Beperkte afstemming

Uit het onderzoek van Nictiz blijkt dat er landelijke en regionale infrastructuren, infrastructuren voor specifieke vormen van samenwerking en infrastructuren ontstaan vanuit één specifieke toepassing worden gebruikt. Tussen deze infrastructuren is sprake van beperkte overlap, concurrentie en onderlinge afstemming.

Stakeholders geven aan dat de belangrijkste knelpunten in de informatie-uitwisseling niet liggen op het gebied van infrastructuur of in het feit dat er meerdere infrastructuren bestaan. Zij zien eerder een gebrek aan een gedeelde visie op informatie-uitwisseling in de zorg en gebrek aan regie en sturing als voornaamste knelpunten. Ook is er een grote behoefte aan landelijke, generieke en leveranciersonafhankelijke oplossingen, voor bijvoorbeeld het omgaan met patiënttoestemming en een zorgaanbieders-adresboek.

Verdere uitwerking aanbevelingen

In de vergadering van 20 maart jongsleden heeft het Informatieberaad het onderzoeksrapport van Nictiz in ontvangst genomen. De aanbevelingen worden opgepakt in de verdere uitwerking van de manier waarop de regie op de ‘basisinfrastructuur’ wordt ingevuld.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
MRI
Hersenschors kan Parkinsonsymptomen compenseren
Hartoperaties
Sneller herstel hartoperaties door nieuwe methodes
Databeschikbaarheid - Joba vd Berg
VWS, regel die databeschikbaarheid!
symposium
Margreet Vos: ‘Integreer duurzaamheid in de definitie van goede zorg’
Cardiologie
Diakonessenhuis schenkt Utrecht 56 connectieve AED's
Drie overheidsorganisaties op het gebied van cybersecurity openen een gezamenlijk loket waar organisaties cyberdreigingen of -kwetsbaarheden kunnen melden.
Drie cybersecurity-organisaties openen één loket
samenwerking
Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA
Planning gezondheidszorg regiobeelden
NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden
Rapportage
Spraakherkenningsoplossing voor specialisten blijkt ideaal
hartstilstand
Slim horloge alarmeert meldkamer bij hartstilstand
Volg jij ons al?