Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Leefstijlcentrum zet e-health in voor leefstijlinterventie op maat

Op 3 juli hebben onderzoeksinstituut TNO en het Leidsch Universitair Medisch Centrum (LUMC) hun handtekeningen gezet onder de programmaovereenkomst voor het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG). Dit centrum gaat zich richten op veranderen van leefstijlgedrag om zo een focus te leggen op het vermijden van ziekten(kosten) door preventie. E-health moet onderdeel worden van een combinatie van instrumenten. Allereerst worden de pijlen gericht op diabetes.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Vanuit de grondgedachte dat verandering van leefstijl door onder meer leefstijlinterventie een van de belangrijkste bouwstenen is in de genezende zorg van morgen, willen TNO en LUMC met het NILG bijdragen aan de omslag van ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag. Een gezonde leefstijl kan al voldoende zijn om te genezen van veelvoorkomende leefstijlziektes zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2. Digitale en e-health instrumenten kunnen hier ook een rol in spelen, bijvoorbeeld door continue glucose meting. Het Diabetes Fonds is de eerste partner van het innovatiecentrum en kent een bedrag toe van 350.000 euro.

Het NILG heeft als doel de maatschappelijke en economische impact van leefstijl-geneesbare ziekten in de komende 10 jaar te beperken door de zorg voor leefstijl-geneesbare ziekten te veranderen van ‘care’ naar ‘cure’, en van spreekkamer naar huiskamer, vertelt Suzan Wopereis, Senior Scientist bij TNO: “Het uitgangspunt is dat dit gebeurt binnen een omgeving die de patiënt helpt regie over eigen gezondheid te nemen en te houden, 365 dagen per jaar. Hiervoor is een transformatie nodig in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven (de zorgeconomie), in het lokale, regionale en landelijke beleid voor gezondheid en welzijn. En last but not least, bij de patiënt zelf.”

E-health onderdeel gepersonaliseerde aanpak

Om de transitie van ‘care naar cure’ te realiseren, gaat het NILG samen met partners innovaties ontwikkelen die passen in een gepersonaliseerde benadering die medicatie, gedragsverandering en e-health combineren met leefstijl.” Het NILG werkt aan een systeemverandering door integratie van onderzoek en implementatie en intensieve samenwerking tussen burgers, gezondheidszorg, bedrijfsleven en overheid. Daarnaast ontwikkelt het NILG onderwijsaanbod voor zorgverleners en burgers op het gebied van leefstijl en ziekte.

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde richt zich als eerste op diabetes type 2 in Nederland. Het Diabetes Fonds is de eerste partner en kent het instituut een bedrag toe van 350.000 euro. Rens Vandeberg, adjunct directeur Diabetes Fonds: ‘Met onze investering worden onderzoeksprojecten opgestart die meer inzicht geven in hoe leefstijlinterventies de ziektelast van mensen met diabetes type 2 kunnen verminderen en hoe de ziekte kan omkeren. Daarnaast wordt het geld geïnvesteerd in projecten die meer inzicht moeten geven in hoe we mensen met diabetes type 2 het beste kunnen ondersteunen naar een gezondere leefstijl.’

Leefstijl interventies nuttig voor preventie

Dat leefstijlinterventies ingezet kunnen worden ter voorkoming van gezondheidsklachten is volgens het LUMC evident. Leefstijl omvat het geheel van voeding, beweging, ontspanning en slaap en is van groot belang om gezond te zijn en gezond te blijven. Maar dat leefstijlinterventies ook effectief ingezet kunnen worden voor herstel of behandeling van aandoeningen is minder bekend, terwijl serieuze indicaties hiervoor al lang bestaan.

Op het gebied van diabetes gebeurt dit bijvoorbeeld via serious gaming. Het Maxima Medisch Centrum en de TU Eindhoven (Tu/e) onderzoeken onder 400 mensen met diabetes in hoeverre serious gaming hen kan helpen bij leefstijlverandering. Ook wordt er gekeken of het digitale bordspel SugarVita kan voorspellen welk effect voeding, beweging, stress en ingenomen medicatie hebben op iemands bloedsuiker.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen