Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

LHV, OPEN: geen uitstel recht op online inzage gegevens

Het uitstel van een deel van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens heeft geleid tot onduidelijkheid bij veel huisartsen. Dat stellen brancheorganisatie LHV en het OPEN-programma (dat digitale gegevensuitwisseling bij huisartsen ondersteunt). Zij geven in reactie op vragen van de achterban aan dat slechts een onderdeel van de wet is uitgesteld. Zorgverleners blijven wettelijk verplicht om per 1 juli 2020 patiënten toegang te geven tot de eigen medische gegevens.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Per 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen medische gegevens, waaronder het H-EPD. Eerder in oktober heeft minister Bruins (Medische Zorg en Sport) laten weten dat een deel van de wet wordt uitgesteld. Het betreft het deel dat gespecificeerde toestemming voor de elektronische uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners regelt. Daarmee moest het voor burgers mogelijk worden om gespecificeerd te kunnen aangeven welke van hun medische gegevens gedeeld mogen worden met welke zorgverleners.

Vragen over uitstel

OPEN merkt dat het uitstellen van een ander deel van de wet tot vragen heeft geleid bij huisartsen en regionale coalities. ‘Daarom hechten wij er waarde aan om te benadrukken dat het uitstel enkel gaat over het deel van de wet waarin de patiënt toestemming moet geven voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgverleners. Zorgverleners blijven, ook na dit uitstel, wettelijk verplicht om per 1 juli 2020 patiënten toegang te geven tot de eigen medische gegevens.’

De voorgestelde gespecificeerde toestemming vroeg in eerste instantie om 160 vinkjes van de patiënt. Bruins had het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) gevraagd te onderzoeken of een aangepast, praktischer alternatief met 28 toestemmingsmogelijkheden wel werkbaar was. Het college stelde begin oktober dat dit niet het geval is. Niet alleen is het aantal keuzemogelijkheden nog te groot, het wetsartikel zou juridisch niet meer houdbaar zijn.

LHV: voorstel was onwerkbaar

Het recht op gespecificeerde toestemming is opgenomen in artikel 15a, lid 2 van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Al voordat deze bepaling in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) werd aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, had de LHV de onwerkbaarheid benadrukt. Desalniettemin hebben zowel Tweede en Eerste Kamer ermee ingestemd. Concreet is nu alleen het gewraakte artikel uitgesteld. Dit heeft geen effect op de uitvoering van het OPEN-programma.

De LHV schrijft niet verrast te zijn over het uitstel. Al voordat de wetsbepaling werd aangenomen, had de organisatie gesteld dat dit niet uitvoerbaar zou blijken in de praktijk. ‘Jaren met uitzoekwerk op verschillende scenario’s later blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Ook de minister trekt nu de conclusie dat dit geen haalbare weg is. De minister kondigt aan in de eerste helft van 2020 een voorstel te doen voor de herijking van de invoering van gespecificeerde toestemming, waarbij hij stelt rekening te zullen houden met de implementatie in de zorgpraktijk en benodigde wetgeving.’

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen