Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

LHV vreest voor meer bureaucratie door wetsvoorstel Wegiz

Onlangs heeft minister van Ark een wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ingediend. De LHV onderschrijft weliswaar het doel van de nieuwe wet, maar stelt in een reactie dat men vreest dat deze ook leidt tot meer bureaucratie. Om het doel van de wet te kunnen behalen, betere gegevensuitwisseling tussen huisartsen en andere zorgverleners, moet er een betere invulling aan de wet gegeven worden, aldus de LHV.

De huisartsenvereniging LHV is een groot voorstander van het bereiken van volledige interoperabiliteit als het gaat om elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Het beschikbaar zijn van de juiste informatie op de juiste plek is van groot belang voor het kunnen (blijven) leveren van goede zorg. Dit vergemakkelijkt het veilig en betrouwbaar uitwisselen van medische gegevens met andere zorgverleners.

Daarnaast zorgt de wet ook ervoor dat zorgverleners minder afhankelijk worden van een specifieke ICT-leverancier. In haar reactie op het wetsvoorstel claimt de LHV echter dat volledige interoperabiliteit met de Wegiz zoals die er nu ligt niet gegarandeerd kan worden.

Andere invulling wetsvoorstel Wegiz

Binnen het wetsvoorstel voor de Wegiz wordt geregeld hoe gegevens over een patiënt kunnen worden uitgewisseld tussen zorgverleners door eisen te stellen aan taal en techniek. Dat is volgens de LHV echter niet voldoende. Daarvoor is meer nodig. Zo moeten ook afspraken worden gemaakt over de infrastructuur en open koppelingen, zodat de systemen van verschillende zorgverleners met elkaar kunnen verbinden. “Anders eindigen we straks met zorgsystemen die allemaal voldoen aan de gestelde normen, maar nog steeds niet kunnen ‘praten’ met elkaar”, aldus de LHV in haar reactie op het wetsvoorstel.

Daarnaast leeft bij de LHV ook de zorg dat de nieuwe wet in zijn huidige vorm zal leiden tot een omvangrijke bureaucratie en vertraging in andere belangrijke ontwikkelingen. “In het wetsvoorstel staat dat er een normalisatie- en certificatieproces van individuele gegevensuitwisselingen moet komen. Certificering leidt mogelijk tot extra inspanningen voor huisartsen en dus meer administratieve lasten. Daarnaast kunnen verplichte normalisatietrajecten voor de leveranciers ertoe leiden dat andere, al geplande, projecten langer gaan duren”, zo stelt de LHV.

Suggesties van LHV en ZN

Op dit moment ligt de kaderwet, waar de ministerraad eerder al mee instemde, gegevensuitwisseling in de Tweede Kamer. Kamerleden kunnen tot begin juni (rond deze tijd, red.) de mogelijkheid om schriftelijke vragen in te dienen over het wetsvoorstel. Die vragen zullen vervolgens door het ministerie van VWS, doorgaans duurt dat enkele weken, beantwoord worden. Daarna besluit de Tweede Kamer over de te nemen vervolgstappen. De LHV heeft, samen met ZN en andere zorgverenigingen, diverse suggesties aangeleverd en Kamerleden laten weten hoe de verenigingen tegen het wetsvoorstel aankijken. De volledige brief met de reactie en suggesties is hier (pdf) na te lezen.

Op 16 juni (13u00 – 14u30) organiseert de LHV samen met andere eerstelijnspartijen en Patiëntenfederatie Nederland een masterclass over gegevensuitwisseling in de eerstelijnszorg voor Tweede Kamerleden en fractiemedewerkers. Daarin zal ook aandacht besteed worden aan de nieuwe kaderwet. De masterclass is gratis online volgen via de website van de Tweede Kamer.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen