Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Live monitoring SEH-drukte Ziekenhuizen Noord-Nederland

De negen ziekenhuizen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe gebruiken voortaan samen met de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland een dashboard om direct inzicht in capaciteit van de SEH’s en beschikbare bedden te krijgen. Dezelfde monitor wordt sinds kort ook in Zuidwest-Nederland ingezet.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het real-time overzicht van de drukte op de afdelingen spoedeisende hulp (SEH) en van de beschikbare beddencapaciteit is voor Noord-Nederland sinds 24 februari beschikbaar. De samenwerking op het gebied van monitoring moet zorginfarcten helpen voorkomen. Die kunnen ontstaan wanneer een of meerdere ziekenhuizen te veel acute patiënten ineens moeten verwerken en de SEH-capaciteit naar nul daalt.

Betere zorg door live monitoring

Het zorglandschap in Nederland – waaronder het acute zorgsysteem – staat onder druk. Ook in Groningen, Friesland en Drenthe. Door monitoring van capaciteit en inzicht in drukte in de hele regio, kunnen zorgverleners de toegang tot de acute zorg beter coördineren, zo is de verwachting. Voor de patiënt betekent dit betere zorg.

De monitor 2TWNTY4 (Two Twentyfour) geeft op elk moment van de dag een actueel beeld van de drukte op de SEH en de beschikbaarheid van bedden voor opnames acute zorg, vertelt Astrid Koek, manager van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. “Het is voor de patiënt van groot belang dat in geval van acute zorg opvang en hulp zo snel mogelijk geboden wordt. Met de monitor wordt voor de zorgprofessionals die verwijzen inzichtelijk waar bedden beschikbaar zijn. De data voor de monitor zijn rechtstreeks afkomstig uit de ziekenhuisinformatiesystemen.”

Kwaliteitsverbetering hele keten

De negen ziekenhuizen in Noord-Nederland, de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland en de drie regionale ambulancediensten werken nu op basis van de informatie in de monitor. Voor een goed gebruik van de monitor hebben zij in goed overleg spelregels afgesproken, licht Idi de Boer, manager SEH Martini Ziekenhuis Groningen, toe: “Je kunt dit zien als een set van samenwerkingsafspraken waarmee we zorgen voor kwaliteitsverbetering van de keten als geheel.”

De deelnemende zorgorganisaties zijn: UMCG, Martini Ziekenhuis Groningen, Ommelander Ziekenhuis Groep, MCL, Tjongerschans, Antonius Ziekenhuis, Nij Smellinghe, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Treant Zorggroep en de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland en drie ambulancediensten in Noord-Nederland: Ambulancezorg Groningen, RAV Fryslân en RAV Drenthe.

Het netwerkbureau AZNN (Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland) coördineert het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Hierbinnen maken aanbieders afspraken over de beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van acute zorg. Het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland heeft in een eerder stadium de opdracht gegeven om met alle noordelijke ziekenhuizen en ambulancediensten/meldkamer een pilot te starten met als doel het kunnen beschikken over een “live” beeld van de drukte op de SEH’s en van de vrije beddencapaciteit voor acute zorg.

Systeem ook live in Zuidwest-Nederland

De elf ziekenhuizen in Zuidwest-Nederland rollen momenteel eenzelfde monitor/dashboard van 2TWNTY4 uit. De eerste twee ziekenhuizen (Erasmus MC en Albert Schweitzer Ziekenhuis) zijn al aangesloten. Uiterlijk in maart 2021 zal het dashboard in alle elf ziekenhuizen beschikbaar zijn.

Behalve real-time informatie bieden over de drukte op SEH’s kan de applicatie voorspellen hoeveel patiënten over twee uur op de aangesloten SEH’s zullen zijn. Met deze kennis kan de beschikbare capaciteit in het verzorgingsgebied van de elf ziekenhuizen beter verdeeld worden. Met het systeem wordt de kans veel kleiner dat patiënten vanaf de SEH waar ze in eerste instantie gebracht zijn, later toch naar een ander ziekenhuis moeten worden gereden voor een opname.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen