Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
21 oktober 2021
Artikel delen

LPZ voorkomt en voorspelt drukte op SEH

De vier Utrechtse Ziekenhuizen en de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) hebben een systeem in gebruik genomen dat een aankomende drukte op de SEH kan voorspellen én voorkomen. Dit systeem, het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) wordt nu voor het eerst ingezet in de regio Utrecht en is ontwikkeld, zoals de naam al aangeeft, om ervoor te zorgen dat acute patiënten landelijk beter verdeeld worden over de ziekenhuizen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) maakt voor haar berekeningen gebruik van gegevens van de deelnemende ziekenhuizen om te bepalen waar een ambulance met een bepaalde patiënt het beste terecht kan. Daarvoor wordt niet alleen gebruikt gemaakt wordt van gegevens over de drukte op de SEH’s, maar ook rekening gehouden met de verschillende verpleegafdelingen. De drukte op die afdelingen is immers voor een groot deel ook afhankelijk van de doorstroming vanuit de SEH.

Actuele en historische bezetting SEH

Om een zo accuraat mogelijke voorspelling te kunnen maken van de te verwachte drukte in een van de ziekenhuizen, wordt gebruik gemaakt van zowel actuele als ook historische bezettingsgegevens. Het systeem is gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier in het ziekenhuis en haalt hier elke 5 minuten data uit op. Het feit dat het LPZ ook rekening houdt met de bezetting op verpleegafdelingen onderscheidt dit systeem met enkele bestaande initiatieven. Daarbij werken ziekenhuizen samen om de (te verwachten) drukte op de SEH’s beter te voorspellen en op basis daarvan de patiënten te verdelen.

Wanneer het LPZ constateert, of voorspelt, dat de SEH of verpleegafdelingen in een bepaald ziekenhuis overbelast (dreigen) te raken, dan zal het systeem de ambulance voorstellen naar een andere ziekenhuislocatie te gaan. Bovendien hebben de ziekenhuizen ook via een dashboard direct inzicht op de beschikbare capaciteit in de regio. Betere spreiding van acute patiënten over de ziekenhuizen komt de zorg voor de patiënten ten goede doordat ze minder lang hoeven te wachten en meer aandacht krijgen dan op een SEH waar grote drukte heerst.

Voor de ambulance betekent dit bovendien dat zij niet meer zelf ‘op zoek moeten’ naar een ziekenhuis in de regio waar plek is voor de acute patiënt. Binnen het systeem zijn wel afspraken gemaakt over patiënten die reeds bekend zijn in een bepaald ziekenhuis of met aandoeningen waarin een bepaald ziekenhuis gespecialiseerd is. Die patiënten worden uiteraard altijd naar het betreffende ziekenhuis gebracht.

Betere verdeling capaciteit

Het idee voor de ontwikkeling van het LPZ werd geboren tijdens de griepgolf van de winter 2017-2018. In het kielzog daarvan is toen binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) van het Traumazorg Netwerk Midden Nederland (TZNMN) besloten dat meer inzicht in de beschikbare capaciteit van de acute zorg wenselijk is om de toegankelijkheid van de acute zorg in de regio te waarborgen.

De vier Utrechtse ziekenhuizen, UMC Utrecht, Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en Meander Medisch Centrum behoren tot de regio waar het LPZ als eerste ingezet wordt. Het systeem is uiteindelijk bedoeld om landelijk acute patiënten beter te verdelen over de ziekenhuizen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Reageer

Geef een antwoord

Gerelateerd

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen