Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Maasstad en Tergooi Ziekenhuis – Begeleiding LIMS

Antoon van Luxemburg, principal adviseur bij M&I/Partners, begeleidde het Maasstad Ziekenhuis en Tergooi Ziekenhuis bij de selectie van een nieuw Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS).

Medische laboratoria vervangen slechts sporadisch hun LIMS. Omdat het LIMS het kloppende hart is van een laboratorium, is een vervanging zeer ingrijpend. Ook aflopende contracten en de huidige fusie- en samenwerkingsgolf zijn aanleiding voor een vervanging van het LIMS. Omdat een vervanging ingrijpend, kostbaar en tijdrovend is, moet er strategisch en op langetermijnperspectief naar de gezochte oplossing gekeken worden. Antoon van Luxemburg maakte, op basis van zijn ervaring in en kennis van de markt voor laboratoriumsystemen, de vertaling van de strategische overwegingen naar de te stellen eisen en vragen in de aanvraag.

Bij beide selecties is naar de geleverde functionaliteit gekeken, maar ook naar de onderliggende techniek en eigenschappen van het bedrijf dat de oplossing levert. Bijvoorbeeld: "Hoeveel medewerkers heeft het betreffende bedrijf voor implementatie, softwareontwikkeling en support?" en "Welke lange termijn visie heeft de leverancier?" en "Wat is de ontwikkelagenda voor de komende jaren?".

De te selecteren LIMS-oplossingen zijn getoetst op diverse ontwikkelingen in laboratoria, zoals nieuwe mogelijkheden van moleculaire diagnostiek voor de microbiologie, uitslagportalen en uiteraard op de volledig digitale verwerking van orders en uitslagen. Daarnaast zijn er diverse referentiebezoeken aan bestaande klanten van aanbieders afgelegd.

In beide trajecten is naar volle tevredenheid van de opdrachtgevers gewerkt aan een offerte-aanvraag met programma van eisen, demonstratiecasussen en de beoordeling van ingezonden voorstellen. In het traject voor het Maasstad Ziekenhuis is ook de contractering verzorgd in samenwerking met Emtio.

Wendelien Dorigo-Zetsma, medisch specialist manager CBSL, Tergooi Ziekenhuis: "Antoon heeft ons goed ondersteund in het inrichten van programma van eisen en het opstellen van de offerte-aanvraag bij diverse LIMS-leveranciers. Hij maakte de vertaalslag tussen ICT-terminologie en -mogelijkheden en de vragen en eisen van ons als gebruikers."

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen