Maasstad gaat patiënten-uitkomsten inzetten in behandeltraject

Het topklinische Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gaat door patiënten gerapporteerde uitkomsten van zorg meten door middel van online vragenlijsten. De uitkomsten worden gebruikt om – samen met de patiënt – te besluiten welke vervolgstappen gezet moeten worden in de behandeling.

Het ziekenhuis gaat QuestManager van VitalHealth Software inzetten. VitalHealth is sinds eind 2017 onderdeel van Philips. Recent tekende het Nederlandse technologieconcern al een intentieovereenkomst met het Maasstad Ziekenhuis voor het intensiveren van de samenwerking. Het Maasstad Ziekenhuis is lid van ziekenhuisgroep Santeon. Deze groep bestaat uit zeven topklinische ziekenhuizen, verspreid door Nederland. Gezamenlijk doel: de kwaliteit van zorg aantoonbaar verbeteren.

De Santeon ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begonnen in april met een gezamenlijk project om resultaten van zorg transparant te maken voor patiënten. Het doel van dit project is om zorguitkomsten – zowel klinische als door de patiënt gerapporteerde uitkomsten – in te zetten in de communicatie richting patiënten. Er is vanuit VWS 4,5 miljoen euro beschikbaar voor het project, waar ook ZonMW aan deelneemt.

Zoeken naar kosteneffectieve oplossingen

Binnen de Santeon-ziekenhuizen is Value-Based Health Care een speerpunt, benadrukt Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis: “Onderdeel van onze strategie is dat we door middel van Value-Based Health Care de kwaliteit van zorg voor onze patiënten willen verbeteren. Dit doen we door uitkomsten van zorg binnen de Santeon-ziekenhuizen te vergelijken. We kijken daarbij goed naar wat patiënten belangrijk vinden en gaan tegelijk na welke behandelingen het meest kosteneffectief zijn. Om dit te realiseren zoeken we naar innovatieve oplossingen die ons daarbij kunnen ondersteunen.”

Het Maasstad Ziekenhuis wil ziekenhuisbreed de door patiënten gerapporteerde uitkomsten gaan meten (PROMs). Om dit te realiseren gebruikt het Maasstad Ziekenhuis voor VitalHealth QuestManager. VitalHealth QuestManager is een oplossing voor het uitvoeren van diagnose-, kwaliteits- en effectmetingen binnen de zorg. Het is gebaseerd op het VitalHealth Platform.

De oplossing bevat een groot aantal gestandaardiseerde vragenlijsten, waaronder die van de internationale organisatie ICHOM. De vragenlijsten maken het mogelijk om de uitkomsten van zorg op een efficiënte manier te verzamelen en te analyseren. De uitkomsten worden vervolgens gebruikt in het proces van samen beslissen, waarin patiënt en behandelaar met elkaar de vervolgstappen bepalen.

Verhouding kwaliteit en kosten

Het inzetten van vragenlijsten geeft belangrijke input voor het bepalen van de verhouding tussen kwaliteit en kosten. De metingen laten zien hoe patiënten hun behandeling en de uitkomst ervan ervaren, zodat zorgprocessen geëvalueerd – en waar nodig – bijgestuurd kunnen worden.

VitalHealth QuestManager suggereert op basis van de diagnose of het zorgprogramma welke vragenlijsten relevant zijn. Nadat de zorgverlener het juiste afnameprogramma heeft gekozen, wordt deze automatisch voor de patiënt klaargezet in het online patiëntenportaal. De uitkomsten worden direct verwerkt, waardoor het resultaat van de meting op overzichtelijke wijze beschikbaar is in het dashboard voor de zorgprofessional. Met dit overzicht wordt duidelijk hoe de behandeling volgens de patiënt verloopt en kan gezamenlijk worden besloten welke vervolgstappen nodig zijn. 

Koppeling aan EPD

Net als bij veel andere ziekenhuizen wordt VitalHealth QuestManager bij het Maasstad Ziekenhuis gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD), waardoor de behandelaar vanuit één systeem toegang krijgt tot alle informatie. In het geval van het Maasstad Ziekenhuis is er een koppeling met HiX, het EPD van ChipSoft. Ook zijn in de afgelopen tijd integraties met e-health-omgevingen en cliëntenportalen gerealiseerd, onder andere op basis van de nieuwe e-health-uitwisselingsstandaard Koppeltaal.

Meer weten over zinnige zorginnovaties én de implementatie?  Honderden zorgprofessionals krijgen tijdens de ICT&health World Conference op 22 juni inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden.  Wilt u ook aanwezig zijn? reserveer dan hier uw (voor de zorg gratis) toegangsticket! Want ook dit keer geldt, op is echt op.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?