Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Maasstad zet slimme apparatuur in bij patiënten met corona

Het Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam) zet slimme apparatuur (zoals pleisters met sensors) in bij patiënten met coronavirus (COVID-19). Meten op afstand beperkt infectierisico’s en verbetert de kwaliteit van de zorg door de mogelijkheid van continue metingen zonder allerlei bedrading. Het Radboudumc in Nijmegen experimenteert al enkele jaren met continue monitoring op afstand.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Om patiënten met corona (COVID-19) goed te kunnen monitoren, gebruikt het Maasstad Ziekenhuis sinds deze week van slimme bloeddrukmeters en slimme pleisters. De apparatuur meet op afstand – dus zonder allerlei bedrading – vitale waarden, zoals bloeddruk, saturatie, temperatuur, hartslag en ademhalingsfrequentie. Dit beperkt infectierisico’s. Ook zijn er minder beschermingsmiddelen nodig.

Toepassen slimme apparatuur

Het Maasstad Ziekenhuis heeft inmiddels twee aparte afdelingen voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus (COVID-19). De patiënten die daar liggen, krijgen als het nodig is slimme apparatuur om hun gezondheidstoestand op afstand te beoordelen.

Dat levert naast een verbeterde veiligheid van de patiënt en kwaliteit van zorg, ook andere belangrijke voordelen op. Verplegend personeel hoeft minder vaak de kamers in om de metingen met de hand te verrichten. Zo blijft er meer tijd over voor andere zorg én er zijn minder beschermingsmaterialen als beschermende jassen, brillen en maskers nodig.

Meten op afstand

De slimme bloeddrukmeters zijn van Welch Allyn. Ze staan naast het bed en meten via een bloeddrukband, die de patiënt altijd om heeft, regelmatig zelfstandig de bloeddruk, saturatie en temperatuur van de patiënt. De uitslag wordt daarna automatisch geregistreerd in het dossier van de patiënt.

Via de in 2016 op de markt gebrachte Biosensor van Phillips, ook slimme pleister genoemd, kunnen de zorgprofessionals op ieder moment van de dag op afstand zien wat de hartslag en ademhalingsfrequentie van de patiënt zijn. Die laatste is zeker bij luchtwegproblemen een belangrijke indicatie van hoe het met de patiënt gaat.

De slimme medische hulpmiddelen geven samen continu een compleet beeld van de vitale waarden van de patiënten. Daardoor kunnen sneller aanpassingen in het behandelplan worden doorgevoerd. Het Nijmeegse Radboudumc past dergelijke monitoring al enkele jaren in een geleidelijk uitbreidende pilot toe. Doel is onder meer tijd vrijmaken voor verpleegkundigen, hogere patiëntveiligheid en het beter voorspellen van achteruitgang van patiënten.

Aanpassing ziekenhuis aan corona

Op 11 maart maakte het Maasstad Ziekenhuis bekend dat de eerste patiënt met het coronavirus was opgenomen. Enkele dagen later werd de IC-capaciteit opgeschaald van 21 naar 26 bedden, waarvan 19 met beademingsapparatuur. Geplande zorg zoals poliklinische afspraken en operaties werden afgeschaald waar mogelijk.

De volgende stap was het waar dat verantwoord was vervangen van fysieke poliklinische afspraken met telefonische consulten of consulten via beeldbellen. Sinds 18 maart gaan alleen oncologische en spoedoperaties nog door. OK-medewerkers en anesthesiologen (circa 100 medewerkers) krijgen extra scholing zodat zij de Intensive Care (IC) en Spoedeisende Hulp (SEH) kunnen ondersteunen.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen