Manifest: VVZ-sector gaat voor data-gedreven zorg

Ketenpartijen in de verpleeghuissector hebben eind mei 2023 een gezamenlijk manifest ondertekend. De partijen, verenigd in het programma KIK-V, hebben met dit collectieve schrijven hun ambities vastgelegd omtrent data-gedreven werken en het verminderen van administratieve lasten. Dit gaan de betrokken organisaties doen op basis van drie pijlers: versnellen, verdiepen en verankeren.

Ketenpartijen zoals Patiëntenfederatie Nederland, brancheorganisatie ActiZ en zorgaanbieders, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren en Zorginstituut Nederland werken, sinds 2018, binnen het Programma KIK-V aan het verbeteren van de informatie-uitwisseling over de verpleeghuiszorg. Dit doen zij met financiering en ondersteuning van het Ministerie van VWS. Het Zorginstituut faciliteert het programma. Een belangrijk doel is dat er op een efficiënte wijze en op een data-gedreven wijze gegevens digitaal uitgewisseld kunnen worden.

Alle betrokken ketenpartijen, zoals verenigd in het programma KIK-V, hebben in het manifest hun ambities vastgelegd om het data-gedreven werken en het verminderen van administratieve lasten te bevorderen. Het manifest is ondertekend door onder meer VWS, DSW, de Patiëntenfederatie, Actiz, het Zorginstituut, Zorggroep Apeldoorn, ZN en tal van andere ketenpartijen. Op basis van drie pijlers – versnellen, verdiepen en verankeren – schetst het manifest de plannen voor de komende periode.

Minder administratieve lasten VVT

Met de ondertekening van het manifest concretiseren de betrokken partijen hun overkoepelend streven om alle reguliere informatie-uitvragen binnen de verpleeghuissector in de toekomst via de KIK-V-systematiek te laten verlopen. De ketenpartijen willen tevens laten zien dat ze hard aan de weg timmeren om, met behulp van KIK-V, de administratieve lasten te verminderen. Door slimmer gebruik te maken van data en ICT-technologie kan bijvoorbeeld de rapportage en verantwoording aan externe organisaties worden vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging geldt ook voor de interne rapportage bij de zorgaanbieder.

KIK-V: op weg naar data-gedreven werken

KIK-V is een programma dat zorgorganisaties helpt bij het verbeteren van de informatie-uitwisseling door deze te optimaliseren en gegevens beter vergelijkbaar en herbruikbaar te maken. De zogeheten invultools van KIK zijn in de verpleeghuiszorg inmiddels een begrip. Op dit moment implementeren 125 zorgorganisaties de ontwikkelde KIK-V systematiek. Zij krijgen ondersteuning via een breed aanbod aan advies, tools en supportmogelijkheden. De veertig koplopers, zorgorganisaties die vooroplopen met de implementatie van de KIK-V, zijn enthousiast over het effect en het data-gedreven werken.

Zorgorganisaties zijn niet alleen minder tijd kwijt aan het beantwoorden van informatie-uitvragen van bijvoorbeeld het zorginstituut, ZN, IGJ en NZa, maar krijgen ook meer grip op de eigen data. Tevens versterkt KIK-V de gewenste beweging naar data-gedreven werken. Betreffende koplopers in het KIK-V programma zijn zeker niet alleen grote spelers in het veld. Een recent bewijs zien we bij vier kleine VVT-organisaties in regio Haaglanden, die inmiddels uitblinken op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. Het gaat hier om een samenwerking tussen het Mr Visserhuis, Oldael, SWZ en het Van Ommerenpark. Ze werken samen met succes aan de implementatie van KIK-V en hebben opvallend efficiënt hun data op orde gebracht. Op dit moment zijn ze volop bezig met de benodigde voorbereidingen voor het geautomatiseerd uitwisselen van gegevens.

Stevige stappen vooruit

KIK-V heeft het afgelopen jaar flinke stappen gezet met nieuwe releases. In oktober 2022 werd bijvoorbeeld officieel de geheel vernieuwde KIK-V-Afsprakenset vastgesteld. Onder meer de beheerafspraken en de concepten voor het realiseren van een zorgbrede toepassing zijn aangepast. Ook zijn er afspraken toegevoegd omtrent het uitwisselen van gegevens via datastations. Onlangs zijn er ook drie nieuwe Uitwisselprofielen KIK-V voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de zorgkantoren en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschikbaar gekomen.

Manifest formuleert ambities KIK-V

De ketenpartijen willen met het in mei 2023 gepresenteerde manifest hun ambities in het kader van KIK-V verder concretiseren. Allereerst willen ze in 2023 versnellen en graag álle zorgorganisaties en ketenpartijen in de verpleeghuissector aan het programma verbinden. Ten tweede worden de  model-gegevensset KIK-V  uitgebreid met andere gegevensgroepen, waaronder cliëntkeuze-informatie en informatie ten behoeve van bedrijfsmatig kostenonderzoek en toezicht. Tot slot wil het manifest aanzetten tot verbreden ofwel er wordt gericht onderzocht of KIK-V ook meerwaarde heeft voor de hele VVT-sector, gehandicaptenzorg en de langdurige GGZ. De resultaten van deze studie worden medio 2023 bekend worden gemaakt en vormen de basis voor de besluiten die zullen worden genomen over de beoogde verbreding.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
MRI
Hersenschors kan Parkinsonsymptomen compenseren
Hartoperaties
Sneller herstel hartoperaties door nieuwe methodes
Databeschikbaarheid - Joba vd Berg
VWS, regel die databeschikbaarheid!
symposium
Margreet Vos: ‘Integreer duurzaamheid in de definitie van goede zorg’
Cardiologie
Diakonessenhuis schenkt Utrecht 56 connectieve AED's
Drie overheidsorganisaties op het gebied van cybersecurity openen een gezamenlijk loket waar organisaties cyberdreigingen of -kwetsbaarheden kunnen melden.
Drie cybersecurity-organisaties openen één loket
samenwerking
Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA
Planning gezondheidszorg regiobeelden
NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden
Rapportage
Spraakherkenningsoplossing voor specialisten blijkt ideaal
hartstilstand
Slim horloge alarmeert meldkamer bij hartstilstand
Volg jij ons al?