Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Máxima MC behaalt VIPP-doelstellingen

Máxima MC heeft binnen het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) alle modules behaald. Een onafhankelijke auditor heeft dit bevestigd. Sinds 2014 is het voor patiënten van Máxima MC mogelijk om via patiëntenportaal MijnMMC hun medische gegevens online in te zien.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Máxima MC voldeed voor de start van VIPP grotendeels aan module A1, het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan de patiënt en het ziekenhuis heeft binnen VIPP ingezet op de modules A2 en A3 met 30 juni 2019 als deadline. Eerder dit jaar was het Máxima MC het eerste ziekenhuis in Nederland dat de B-doelstellingen op het gebied van medicatie behaalde. 

MMC boven norm gebruik patiëntenportaal

Binnen module A2 lag de focus op het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens via MijnMMC, waardoor de patiënt beter zicht heeft op de eigen gezondheidssituatie en de gegevens desgewenst kan delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis. Tijdens de audit werd onder andere de download mogelijkheid van de Basisgegevensset Zorg (BgZ), correspondentie, beveiligd inloggen met DigiD en inzage in implantaten getoetst.

Tevens werd bekeken of Máxima MC voldoet aan de norm van minimaal 10 procent gebruik van het portaal door patiënten. Op dit moment maakt circa 20 procent van de patiënten gebruik maakt van MijnMMC.

Volgens de normen van VIPP-module A3 biedt MijnMMC patiënten een overzicht van de zorgprofessionals, die hun dossier hebben bekeken. Daarnaast is de bij Máxima MC bekende medicatie via het portaal voor patiënten inzichtelijk. 

Patiënten kunnen via het portaal namelijk een verzoek tot aanpassing of aanvulling van hun medicatieoverzicht indienen. En voor thuis dialyserende patiënten is recent een e-health toepassing gelanceerd, waardoor zij na hun dialyse digitaal de waarden van de benodigde controles kunnen vastleggen. Hierdoor komen deze direct terecht in het medisch dossier bij Máxima MC. 

Amphia rondt als eerste VIPP-programma af

Het Bredase Amphia was als eerste ziekenhuis in Nederland klaar met het digitale stimuleringsprogramma VIPP. Amphia maakte op 5 juni bekend dat het VIPP-module A2 (Patiënt & informatie) succesvol heeft afgerond. Voor afronding van het VIPP-programma geldt een deadline van 31 december van dit jaar.

Over VIPP

VIPP voor ziekenhuizen was het eerste stimuleringsprogramma voor digitale, standaard gegevensuitwisseling. Het sluit aan op bestaande landelijke standaarden en zorgt voor de implementatie daarvan. Standaarden zijn onder meer:

  • Basis Gegevensset Zorg (BGZ) (programma registratie aan de bron).
  • Standaarden medicatieproces (programma medicatieproces).
  • Standaarden voor uitwisseling met een PGO (Medmij-programma).

VIPP is ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In de miljoenennota van 2016 reserveerde de toenmalige minister van VWS (Edith Schepers) 105 miljoen euro voor het versnellingsprogramma. De A-modules hebben betrekking op het digitaal uitwisselen van medische informatie met de patiënt. De B-modules gaan over medicatiegegevens.

64 algemene ziekenhuizen en 34 categorale instellingen – revalidatie-instellingen, dialyse- en radiotherapeutische centra en overige instellingen voor medisch specialistische zorg – werken mee aan het VIPP-programma.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen