Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

MedApp-platform krijgt als PGO MedMij label

MedApp, een platform voor therapietrouw, heeft het volledige proces doorlopen om als PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) het MedMij-label te ontvangen. De app en de organisatie zelf voldoen nu aan alle ISO, NEN en MedMij veiligheidseisen en kunnen aantoonbaar veilig gegevens uitwisselen met zorgverleners, mantelzorgers en andere platformen. Ook de PGO’s Zodos en Icarus zijn nu MedMij-gecertificeerd.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Pit Jansen, farmaceut en medeoprichter van MedApp, noemt het MedMij-label een grote doorbraak: “Voorheen waren onze gebruikers op zichzelf aangewezen. De app geeft hen eigen regie bij het juist en op tijd innemen van hun medicijnen. We weten dat de samenwerking tussen zorgprofessional en patiënt de therapietrouw van de gebruiker positief beïnvloedt en bevorderen dat graag op ons platform.”

Jansen is dan ook tevreden dat MedApp nu aan alle eisen voldoet om een PGO als nieuw product aan het MedApp platform te kunnen toevoegen. “Hiermee kunnen we gebruikers in de toekomst betere en gemakkelijkere toegang geven tot hun medische gegevens vanuit het MedApp platform en veilige uitwisseling bevorderen.”

MedApp sloeg eerder dit jaar ook de handen ineen met communicatiedienst BeterDichtbij. Het moet voor MedApp-gebruikers zo mogelijk worden om rapportages direct te delen met zorgverleners die ook de beterDichtbij-app gebruiken.

Digitale inzage medische gegevens

Halverwege 2020 gaat het tweede deel in van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Vanaf dat moment heeft elke Nederlander recht op een elektronisch afschrift van zijn eigen medische gegevens. MedMij moet de toegang tot deze gegevens via een PGO faciliteren op een gestandaardiseerde, beveiligde wijze.

Omdat gebruikers MedApp meerdere keren per dag gebruiken, ligt het volgens dit platform voor de hand MedApp als platform voor hun medische gegevens in te zetten. Veiligheid en privacy staan daarbij voorop, zoals dat al vanaf het begin bij MedApp voorop staat. Doordat MedApp nu het MedMij-label draagt, kunnen we de veiligheid en de privacy van onze gebruikers publiek aantonen en garanderen.

MedApp steunt naar eigen zeggen op drie pijlers: positief beïnvloeden van het gedrag van de medicijngebruiker, organiseren van de medicijnen voor en door de gebruiker en educatie van de gebruiker en de betrokken zorgprofessionals. Vooral de laatste pijler kan in de toekomst nog efficiënter door de uitwisseling van gegevens via de MedMij standaarden.

Jansen; “Via de MedMij standaarden kunnen we nu een derde effect bereiken: ontzorgen van de zorgverlener of mantelzorger. Doordat MedApp gegevens kan uitwisselen met zorgverleners en andere apps en platforms, kunnen de zorgverlener en mantelzorger proactief geïnformeerd worden en kunnen zij zich veel meer gaan richten op de primaire zorgtaken.”

Drie nieuwe MedMij-labels

MedMij zelf meldt dat drie nieuwe deelnemers – behalve MeddApp ook de PGO’s Zodos en Icarus – het kwalificatie- en acceptatietraject succesvol doorlopen hebben om het MedMij-label te krijgen. De groep van persoonlijke gezondheidsomgevingen met het MedMij-label is daarmee uitgegroeid tot 19. Halverwege november waren dat er nog 16. Onlangs kregen 10 partijen een MedMij-label uitgereikt. Daaronder ook de eerste leverancier van een informatiesysteem voor de zorg.

Het MedMij-label bevestigt dat de PGO’s en de IT-aanbieder voldoen aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij Afsprakenstelsel. Momenteel zijn er nog ruim 90 leveranciers bezig om hun PGO te laten voldoen aan de MedMij-eisen, evenals zo’n 30 kandidaat-deelnemers aan de zorgaanbiederkant.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen