Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Medicatiegegevens in ggz vaker opgevraagd dankzij tokens

Uit een recent gestarte pilot met een simpeler inlogalternatief voor de UZI-pas blijkt dat het aantal opvragingen van medicatiegegevens door GGZ-zorgprofessionals flink stijgt. Dat laat VZVZ (vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) weten. De nieuwe oplossing werkt met tokens die worden ingezet voor de authenticatie van systemen en behandelaars die medicatiegegevens uitwisselen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

VZVZ is onder meer beheerder van het Landelijk Schakelpunt (LSP), dat gebruikt wordt voor regionale uitwisseling van medische informatie in onder meer eerstelijnszorg. Sinds enkele jaren sluiten ook GGZ-instellingen aan op het LSP. Door meer medicatiegegevens met andere zorgverleners digitaal uit te wisselen, willen zij het medicatieproces optimaliseren en zo de kwaliteit van zorg voor hun cliënten verhogen.

Behandelaars moeten bij het opvragen van de medicatiegegevens echter inloggen met hun UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatie) om zich aan te melden bij het systeem. Dit gaat ten koste van de efficiëntie en kwaliteit van werkprocessen. Daarom ontwikkelde VZVZ een beter werkbare oplossing met dezelfde waarborgen. Voor een pilot zocht VZVZ samenwerking met EVS (elektronisch voorschrijf systeem)-leverancier Medimo en zorginstelling GGNet. De pilot werd op 29 maart in de productieomgeving uitgerold op drie locaties bij GGNet. In de eerste paar dagen zou het aantal opvragingen flink gestegen zijn.

Sneller opvragen medicatiegegevens

Het EVS-systeem maakt ‘tokens’ aan, die volgens VZVZ dezelfde waarborgen voor authenticatie bieden als de UZI-pas. Om de tokens aan te maken, hoeft slechts eenmalig te worden ingelogd met de UZI-pas: bij de inschrijving van de cliënt en mandatering van het opvragende systeem. Daarna regelt het systeem de rest. De oplossing is oorspronkelijk ontwikkeld voor authenticatie binnen LSP Ketenzorg. Het werken met tokens is volgens de pilot-deelnemers eenvoudiger, efficiënter, makkelijker te beheren, terwijl het ook kosten bespaart.

De belangrijkste winst zou echter zijn dat behandelaars in GGZ-instellingen probleemloos op elk moment over actuele medicatiegegevens van hun cliënten beschikken. Dit past naadloos in de kwaliteitslijn van het optimaliseren van het medicatieproces en daarmee het verhogen van de kwaliteit van zorg, schrijft VZVZ. Zo kunnen behandelaars voor een behandelgesprek nu eenvoudig actuele medicatiegegevens opvragen.

Voordelen token-systeem

Zweder Bergman, sectorlead GGZ van VZVZ, is optimistisch over de reactie van behandelaars: “Bij het openen van het dossier worden voortaan alle beschikbare medicatiegegevens opgehaald en getoond. Ze hoeven geen apotheken meer te bellen voor deze info. En er hoeft ook niet meer gefaxt te worden. In één oogopslag weten zij alles wat ze nodig hebben om medicatie met hun cliënten te bespreken en voor te schrijven.” Het token-systeem is volgens Bergman gemakkelijk, snel, actueel, volledig en zorgvuldig.

GGNet voert samen met zijn EVS-leverancier Medimo de pilot uit, ondersteund en begeleid door VZVZ. De insteek is niet zozeer het testen van de techniek, maar hoe de oplossing zodanig ingebed kan worden in de werkprocessen dat het zorgproces er beter van wordt. Na tien weken volgt een evaluatie van de pilot. “Wij verwachten er veel van”, zegt Richard Lendfers, directeur van Medimo. “Het is een intensief gezamenlijk traject geweest, en nog steeds. Maar iedereen is zo enthousiast over deze oplossing. Die positieve houding draagt bij aan het succes van deze eerste implementatie in Nederland.” Dat enthousiasme is volgens Lendfers vooral te danken aan het laagdrempelig gebruik van het Landelijk Schakelpunt.

Kansen in andere sectoren

Bergman ziet ook kansen voor de toepassing van tokens in ander sectoren. Het werken hiermee kan volgens hem een belangrijke rol spelen in alle sectoren waar zorgverleners langdurige behandelrelaties hebben met hun patiënten: verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT), maar ook gehandicaptenzorg. Ook daar kan het gebruiksgemak en beschikbare, actuele informatie voor de behandelaars een belangrijk winstpunt zijn. “Bij een succesvol verloop van deze pilot, is inzet in andere sectoren heel goed denkbaar. We zien dat hier veel animo voor is.”

Op dit moment wordt ook bij ketenzorg een begeleide invoering voorbereid. Verder zouden andere EVS-leveranciers in de GGZ geïnteresseerd zijn om de tokens in te bouwen in hun systemen. Bergman: “Met geïnteresseerde partijen, zowel GGZ-instellingen als leveranciers, gaan wij graag in gesprek. Nu gaat het nog alleen over medicatieverstrekkingen en opvragen ICA. Als het programma Medicatieoverdracht zover is, zouden ook gegevens met betrekking tot toediening, gebruik en verbruik worden gedeeld kunnen worden tussen zorgverleners. Dan ontstaat er een nog completer beeld. En daar wint de kwaliteit van de zorg bij.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen