Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
22 maart 2018
Artikel delen

MedMij komt met technische specificaties ontsluiten huisartsendossier

MedMij heeft sinds 20 maart 2018 de technische specificaties voor het toegankelijk maken van huisartsgegevens toegankelijk gemaakt in een openbare consultatie. Reageren kan tot en met 17 april. De functionele specificaties voor het ontsluiten van huisartsgegevens staan al in consultatie sinds februari.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het MedMij- initiatief moet een raamwerk van afspraken en standaarden creëren, zodat systemen waarin medische gegevens staan, interoperabel zijn en gegevensuitwisseling met een PGO van een patiënt mogelijk is. MedMij streeft er naar dat dit jaar nog patiënten via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) hun medische gegevens in het dossier van de huisarts kunnen raadplegen.

De basis voor deze set van gegevens is de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ die NHG en Patiëntenfederatie Nederland hebben ontwikkeld. Deze richtlijn beschrijft de basisafspraken over het delen en omgaan met medische informatie om de zorg te verbeteren.

Digitale uitwisseling PGO, huisartsendossier

Op grond van deze richtlijn zijn negen informatiegebieden gedefinieerd, die beschikbaar zijn voor digitale uitwisseling tussen PGO en huisartsendossier. Voorbeelden van informatiegebied zijn actuele episodes, het actuele medicatieoverzicht en mogelijke medicatie-overgevoeligheid. Deze gegevens heeft MedMij samen met experts uit het veld functioneel gereed gemaakt om te ontsluiten naar PGO’s zodat patiënten ze kunnen raadplegen. Deze staan van 22 februari tot en met 28 maart in openbare consultatie.

VWS stopt 3 miljoen in MedMij

Eerder deze week liet minister Bruno Bruins (Medische Zorg, Sport) weten dat het ministerie van VWS drie miljoen euro stopt in het zorg dragen voor de verdere ontwikkeling van een raamwerk voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO). Na een praktijkproef (PROVES) deze zomer moet het eerste raamwerk voor toegang tot en uitwisseling van medische gegevens beschikbaar zijn. Leveranciers van PGO’s kunnen er dan op aanhaken. Zij kunnen een MedMij-keurmerk krijgen om aan te geven dat zijn voldoen aan de binnen MedMij ontwikkelde standaarden en afspraken.

Randvoorwaarden voor uitwisseling

Arina Burghouts van MedMij Support benadrukte onlangs tijdens het GS1 Nederland congres in Barneveld nog eens dat MedMij zelf geen PGO zal ontwikkelen, maar randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling creëert via:

  • Afsprakenstelsel: zelfde definities, welke info uitgewisseld, technologie
  • Set informatiestandaarden , coderingen etc.
  • Financieringsregeling voor PGO. Moet vanaf 2021 structureel, nu impulsfinanciering om alvast te stimuleren. Voor patiënten, voor zorgaanbieders.

Vertrouwen in digitale uitwisseling

Wat MedMij wil bereiken, is ook waar de standaarden van GS1 Nederland voor bedoeld zijn: vertrouwen creëren in digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens. Burghouts: “Wat dat betreft is MedMij vergelijkbaar met betaalsysteem iDEAL. Een onafhankelijk keurmerk. Gebruik je dat, dan weet je dat je via jouw bank kunt kopen en dat het betrouwbaar is.”

Aantal elementen vanaf juli ontsloten

Een aantal elementen van het totaal aan patiënt-, medische en zorggegevens zal vanaf juli daadwerkelijk al ontsloten kunnen worden: medicatiegegevens, huisartsendossier, zelfmeetgegevens, e-afspraak, basisgegevensset zorg (zoals labuitslagen) van ziekenhuizen. Er wordt momenteel gewerkt aan een standaard indicatiebesluit langdurige zorg.

Burghouts stelt dat er nog veel meer aan komt. “1 juli is de eerste versie van het afsprakenstelsel klaar. Dan kan men aansluiten: fabrikanten, zorgaanbieders, patiënten. Wij helpen vanuit support met aansluiten. Daarvoor hebben we ook een stappenplan beschikbaar.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen