Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

MedMij-label: katalysator voor structurele verbetering zorg

Is gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en patiënten met behulp van PGO’s de toekomst? MedMij is daarvan al geruime tijd overtuigd en nu twijfelt ook ChipSoft daar niet meer aan. Daarom heeft Nederlands grootste EPD-leverancier van ziekenhuizen zich de afgelopen tijd ingespannen om het MedMij-label te halen. Met succes, want vanaf vandaag, 3 september, mag ChipSoft zich deelnemer van MedMij noemen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

ChipSoft levert een geïntegreerd EPD, inclusief patiënt- en zorgverlenersportalen. Binnen Nederland is het de marktleider op dit gebied. En een hoge boom dus, die de laatste jaren veel wind vangt. Zo zou de leverancier innovatie tegen willen houden en hun systemen het liefst gesloten houden. Ronduit bijzonder dus dat Chipsoft van de grote EPD-leveranciers nu de eerste is het MedMij-label mag voeren. Begin dit jaar werd daarvoor de eerste kwalificatie, voor de informatiestandaard allergie-intolerantie, al behaald.

De leverancier vindt dat zelf eerder logisch dan bijzonder. “MedMij is geen project dat wel weer overwaait. Het is een beweging die een grote, structurele verandering in de zorg in gang zet. Wij waren al vol in de bouw van Zorgplatform, een toepassing waarmee zorgverleners gegevens kunnen uitwisselen en waar we ook apps aan kunnen koppelen die door zorgverleners en patiënten worden ingezet in het zorgproces. En toen kwam MedMij om de hoek kijken. Een uniek concept, waarbij de patiënt centraal staat en de actie om gegevens te verzamelen of delen ook echt bij de patiënt zelf ligt. Wij zijn toen begonnen om een derde pijler aan Zorgplatform te hangen: de PGO-pijler. Want wij vinden dat je bij grote ontwikkelingen als deze beter kunt meedoen dan afwachten. Door vroeg aan te haken, kunnen wij deze verandering mede vormgeven en krijgen we er grip op”, legt Vincent van den Berg, Pilot Coördinator bij ChipSoft uit.

Doorpakken en opschalen

Het binnenhalen van het MedMij-label wil niet zeggen dat het nu ‘klaar is’. Want al heeft ChipSoft nu het label en staan er tientallen persoonlijke gezondheidsomgevingen (ook met MedMij-label) te trappelen om hun diensten aan te bieden aan zorggebruikers, er is nog geen gegevensuitwisseling mogelijk tussen de ChipSoft-ziekenhuizen en de PGO’s. Een patiënt kan zijn gezondheidsgegevens namelijk pas ophalen als zijn ziekenhuis een overeenkomst heeft afgesloten met ChipSoft.

“Hierover lopen momenteel al diverse gesprekken met ziekenhuizen die aan de slag willen”, aldus Van den Berg. “Wij willen heel graag ervaring opdoen met gegevensuitwisseling via PGO’s. Ik hoop dat onze klanten dat ook willen. Ik raad ze dat in ieder geval aan, want ook voor hen geldt: hoe eerder je hier ervaring mee opdoet, hoe sneller je er klaar voor bent als MedMij straks grootschalig wordt uitgerold.”

ChipSoft heeft zich bij MedMij gekwalificeerd voor de gegevensdienst AllergieIntolerantie en richt zich de komende periode op het uitwisselen van de BGZ (Basisgegevensset Zorg, red) en documenten (in de vorm van PDF/A, red). “Wij willen snel opschalen en dit zijn twee logische vervolgstappen die we snel verwachten te realiseren”, aldus Van den Berg.

De ambitie om deze acties daadwerkelijk met snelheid aan te pakken, worden onderstreept door het tijdsplan dat Van den Berg in zijn hoofd heeft. “Wij willen nog dit kalenderjaar gegevensuitwisseling mogelijk maken tussen ziekenhuizen en PGO’s. Sowieso in een gecontroleerde livegang in het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer, waarin we samen met MedMij in een gecontroleerde setting met een geselecteerde groep patiënten gegevens gaan uitwisselen. Maar daarna willen we graag dat alle patiënten van het LangeLand Ziekenhuis met een zelfgekozen PGO gegevens kunnen ophalen. En niet alleen in het LangeLand Ziekenhuis, bij voorkeur hebben we dan ook meerdere ziekenhuizen aangesloten.”

Handschoen oppakken

Het zijn ambities waar stichting MedMij blij van wordt. “MedMij heeft als doel om inwoners van Nederland veilig en vertrouwd over hun eigen gezondheidsgegevens te laten beschikken”, legt Marc van Dijk, algemeen manager van stichting MedMij, uit. “Wij hebben daar de afgelopen jaren veel randvoorwaarden voor gecreëerd. Er staat een stevig afsprakenstelsel, er zijn informatiestandaarden ontwikkeld en we hebben in verschillende gecontroleerde livegangen aangetoond dat alles wat we op papier hebben bedacht, in de praktijk werkt. Natuurlijk blijven wij ons afsprakenstelsel doorontwikkelen en nieuwe informatiestandaarden opleveren, zodat PGO-gebruikers straks ook echt een goed gevulde PGO hebben. Maar voor nu is het heel belangrijk dat marktpartijen de handschoen oppakken en daadwerkelijk gegevensuitwisseling mogelijk gaan maken. Dan gaat het vliegwiel draaien. Daarom is het heel mooinieuws dat een grote leverancier als ChipSoft nu het MedMij-label heeft en dat ze door willen pakken. Goed nieuws voor MedMij, maar nog beter nieuws voor de zorggebruiker. Want met ChipSoft aan boord, komen er in potentie ontzettend veel gegevens beschikbaar. Gegevens die mensen kunnen verzamelen en beheren in een persoonlijke gezondheidsomgeving.”

Het MedMij-label

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgprofessionals en zorggebruikers. MedMij heeft een afsprakenstelsel ontwikkeld, waarin de spelregels staan beschreven voor deze gegevensuitwisseling. Zorgverleners en zorggebruikers worden zelf geen deelnemer van het MedMij Afsprakenstelsel, maar beide partijen nemen een dienst af van leveranciers die wél deelnemer zijn. Deze leveranciers houden zich aan de afspraken uit het MedMij Afsprakenstelsel. MedMij onderscheidt twee soorten deelnemers:

  • Dienstverleners in het persoonlijke domein, binnen het afsprakenstelsel dienstverlener persoon (DVP) genoemd;
  • Dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein, dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) genoemd.
    Zorggebruikers die een PGO met MedMij-label nemen om hun gegevens mee te verzamelen en beheren, te maken met een dienstverlener in het persoonlijke domein DVP).

Zorgaanbieders werken met dienstverleners in het zorgaanbiedersdomein. Dat zijn veelal de leveranciers van hun ICT-systemen. Dienstverleners die deelnemen aan het afsprakenstelsel zijn te herkennen aan het MedMij-label. Voor ziekenhuizen die met HiX werken, vervult Zorgplatform van ChipSoft idealiter de rol van DVZA.

Alle organisaties die aantoonbaar aan de MedMij-spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Het MedMij-label laat zien dat op deze plek veilig en betrouwbaar gezondheidsgegevens uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen