Meer aandacht digitalisering zorg in jaaroverzicht NVZ

Vorderingen op het gebied van gegevensuitwisseling onderling en via patiënt portalen, verbetering van de digitale veiligheid, helpen bij voldoen aan nieuwe privacy-regulering, benodigde verbetering van zorg via ICT-investeringen. Zomaar enkele onderdelen uit het online jaaroverzicht van ziekenhuisbrancheorganisatie NVZ. Duidelijk wordt in ieder geval dat de tijd van afwachten voorbij is. Het afgelopen jaar en ook de komende jaren moeten er veel digitaliseringsslagen gemaakt worden om ziekenhuizen te ondersteunen bij hun zorgtaak. Een kleine terugblik op 2017.

1.       Gegevensuitwisseling

Minister tekent VIPP-regeling 2: het uitgangspunt van het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) is dat in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang hebben tot hun eigen medische gegevens. Op 14 juli 2017 plaatst toenmalige VWS-minister Schippers haar handtekening onder de subsidieregeling ‘VIPP-2’. Dit betekent dat, na de ziekenhuizen, ook overige instellingen die medisch specialistische zorg leveren, kunnen deelnemen aan VIPP.

Een andere belangrijke stap in de VIPP-regeling is de ontwikkeling van een online monitor. In de monitor is in één oogopslag te zien hoe ver de deelnemende instellingen zijn bij het halen van de doelstellingen. Zodra een instelling één van de doelstellingen heeft behaald, wordt deze getoetst door een EDP/IT-auditor. Bij akkoord ontvangt de deelnemer een deel van de gedane investering terug. Elk kwartaal verschijnen nieuwe resultaten.

Eenduidige codering medische hulpmiddelen: op verzoek en onder regie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komen in juni 2017 afspraken tot stand over eenduidige codering van medische hulpmiddelen (ADC-afspraken). Met de elektronische codering is voortaan altijd duidelijk bij welke patiënt, welk medisch hulpmiddel is gebruikt, waardoor de patiëntveiligheid verbetert. De hele keten, van productie tot gebruik bij de patiënt, is betrokken bij de totstandkoming van deze afspraken. Om leden te ondersteunen bij de implementatie organiseert de NVZ een aantal malen een driedaagse Masterclass Implantatenregistratie.

2.       Security & privacy

Campagne ZEKER, aandacht voor cybersecurity: in de week van 2-13 oktober 2017 lanceert de NVZ samen met GGZ-Nederland de campagne ZEKER. Met deze campagne wordt aandacht gevraagd voor privacybescherming en informatieveiligheid binnen zorginstellingen. De campagne wijst medewerkers op het belang van informatiebeveiliging in de zorg en geeft medewerkers handvatten hoe om te gaan met gevoelige informatie. Het is de derde keer dat de NVZ de awarenesscampagne Zeker organiseert. In totaal doen 80 ziekenhuizen en 50 GGZ-instellingen mee met de campagne.

AVG komt er aan: vooruitlopend op de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 ontwikkelt de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) een standaard modelverwerkersovereenkomst. Het model is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgorganisaties, leveranciers en deskundigen.

Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is wettelijk verplicht als een zorgaanbieder een derde partij inschakelt die persoonsgegevens verwerkt namens de zorgaanbieder. Verder zijn ziekenhuizen verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) te hebben. Deze rol van interne toezichthouder, als verlengde arm van de wettelijke toezichthouder AP, is nieuw en vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Daarom organiseert de NVZ verschillende masterclasses voor toekomstige FG’s en richt een kennisgroep in op NVZ-kennisnet, het kennisdeelplatform voor leden.

3.       Kwaliteit en veiligheid

Nieuwe website VMSzorg: In de week van de patiëntveiligheid start de NVZ samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra een nieuwe website over patiëntveiligheid: VMSzorg.nl. De site bevat praktische informatie over patiëntveilig werken in ziekenhuizen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan actuele thema’s, zoals medicatieoverdracht en medische technologie. De gebruikers van de website worden actief uitgenodigd om de informatie te beoordelen en eventueel aan te vullen. Zo houden professionals in ziekenhuizen samen hun kennis actueel.

Forse investeringen in ICT: ziekenhuiszorg in cijfers, zo luidt de titel van het jaarlijkse brancherapport van de NVZ, dat dit keer in de vorm van een website verschijnt. Uit onderzoek blijkt dat ziekenhuizen de komende jaren flink in ICT moeten investeren om de groeiende vraag naar ziekenhuiszorg aan te kunnen.

Steeds meer ziekenhuiszorg kan thuis worden verleend. Dat is niet alleen prettiger, maar ook beter voor de patiënt. Hiervoor zijn echter wel flinke ICT-investeringen nodig en ook de kosten voor ICT-beveiliging lopen in hoog tempo op. Tegelijkertijd staan de financiële resultaten van de ziekenhuizen onder druk.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?