Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

‘Meer evidence nodig voor kliniek van de toekomst’

“De digitale transitie is in volle gang, maar hoe de kliniek van de toekomst er precies uit moet zien, wordt nog nergens gedegen onderbouwd”, stelt Wim van Harten, bestuursvoorzitter van het Rijnstate ziekenhuis. Dit maakt het ontwerpen van een toekomstgerichte polikliniek, die Rijnstate in Elst wil realiseren, een complex vraagstuk. Om toch tot een goed resultaat te komen, werkt het topklinische ziekenhuis nauw samen met strategische technologiepartners en de Universiteit Twente.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De route naar de gedigitaliseerde kliniek van de toekomst is vastgelegd in de digitale strategie 2019-2021, die samen met de medische staf wordt gerealiseerd. Belangrijk hierin vindt Van Harten een geïntegreerde ICT-architectuur. “Wil je zorg kosteneffectief en evidence based aanbieden, dan moeten we weg van de losse modules en apps.”

Hooggespannen verwachtingen

“Overheid en zorgverzekeraars hebben vaak een te hoog gespannen verwachting van het effect dat digitalisering op de zorg heeft. Men rekent zich vooraf rijk, terwijl deze beweging een verandering in gang zet, waarvan niet duidelijk is waar die precies toe leidt”, stelt Van Harten. Als bestuurder van een topklinisch ziekenhuis met een strak financieel regime investeert hij bij voorkeur in bewezen effectieve digitale oplossingen.

Daar waar dat nog niet mogelijk is, wil Rijnstate voorop lopen, bij voorkeur in nauwe samenwerking met andere netwerkpartners en ICT-aanbieders. Dit om op een solide basis haar ‘digital first’ strategie ten uitvoer te brengen. Uitgangspunt hierbij is zorg dichtbij, tenzij het voor de patiënt noodzakelijk is om voor diagnostiek of behandeling naar het ziekenhuis te komen.

Strategisch partnerschap

Toen Van Harten in 2015 bestuursvoorzitter werd bij Rijnstate, was het ziekenhuis toe aan een midterm renovatie. “De IC’s en OK’s toekomstbestendig renoveren bleek relatief eenvoudig, daar was voldoende over bekend. Dit hebben we dan ook als eerste gedaan”, zegt de bestuursvoorzitter. “Maar op de vraag: ’hoe ziet de kliniek van de toekomst eruit?’ was nog geen goed onderbouwd antwoord te vinden.”

Om toch te komen tot een efficiënte en evidence based oplossing is het ziekenhuis een strategisch partnerschap aangegaan met Philips en ChipSoft en gaan innovaties gepaard met onderzoek van de Universiteit Twente. Gezamenlijk wordt een ICT-infrastructuur opgezet, waarbij monitoring via Philips Guardian IntelliVue en het HiX EPD worden geïntegreerd binnen één platform. Met ondersteuning hiervan wil Rijnstate zowel binnen als buiten de eigen muren dezelfde kwaliteit medisch specialistische zorg bieden.

In de coverstory van ICT&health 5, die in oktober verschijnt, gaat Van Harten in op de stappen die het ziekenhuis op deze weg zet en welke resultaten de eerste onderzoeken laten zien.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen