Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Meer nadruk op digitalisering, gegevensuitwisseling in coalitieakkoord

Diverse branche- en andere organisaties in en rondom de zorgsector hebben de afgelopen week gereageerd op de plannen van het komende kabinet voor zorg & welzijn. Zo wil ziekenhuiskoepel NVZ extra geld voor investeringen in digitalisering. Zorgverzekeraars Nederland steunt de voorstellen van de coalitie om werk te maken van zaken zoals passende zorg en digitalisering. En de KNMP is tevreden over de aandacht die het coalitieakkoord schenkt aan het belang van gegevensuitwisseling.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie presenteerden op 15 december 2021 het coalitieakkoord voor de periode 2021-2025. Digitalisering en gegevensuitwisseling komen meermaals als speerpunten naar voren.

De NVZ ziet uit naar een goede samenwerking met het nieuwe kabinet, maar mist tegelijkertijd een aantal belangrijke zaken. In het coalitieakkoord staat een aantal ambities die helpen om de zorg toekomstbestendig te maken. Voorbeelden zijn de inzet op preventie, het verbeteren van de samenwerking met het sociaal domein en het doelmatig inkopen van dure geneesmiddelen. Toch worden een aantal essentiële zaken over het hoofd gezien, vindt de NVZ.

De NVZ liet al eerder aan de formerende partijen weten te pleiten voor een forse investeringsagenda voor de zorg. Onder andere op het gebied van digitalisering en de verduurzaming van de ziekenhuissector moeten volgens de NVZ extra stappen worden gezet bovenop het zojuist gepresenteerde regeerakkoord.

Grote uitdagingen zorg

Zorgverzekeraars Nederland ziet in het nieuwe regeerakkoord een belangrijke versterking van de samenwerking om de zorg ‘fit voor de toekomst’ te maken. Twee jaar lang heeft de coronapandemie alle aandacht gevraagd. Maar er zijn ook andere grote uitdagingen in de zorg. Nederland wordt steeds ouder waardoor de vraag naar zorg de komende jaren explosief toeneemt. Dat vraagt volgens ZN om slimme en scherpe keuzes.

ZN steunt daarom de voorstellen van de coalitie om nu echt werk te maken van passende zorg, digitalisering, preventie, de ouderenzorg en het verbeteren van de werkomstandigheden van iedereen die in de zorg werkt. Zorgverzekeraars werken al hard aan een toekomstbestendige zorg zodat iedereen toegang houdt tot goede zorg als dat nodig is. ZN wil graag snel samen met het kabinet, toezichthouders en zorgpartijen aan de slag om de afspraken uit het regeerakkoord verder uit te werken.

Digitale zorg en betere gegevensuitwisseling is volgens ZN onmisbaar bij passende zorg én het verminderen van administratieve lasten in de zorg. Tijdens de coronapandemie hebben veel verzekerden ervaren dat digitalisering de zorg beter en beter bereikbaar en beschikbaar maakt. Zorgverzekeraars willen daarom dat patiënten, samen met hun arts, moeten kunnen kiezen voor digitale zorg als dat mogelijk en verantwoord is. Het coalitieakkoord is erg kort over digitale zorg. ZN hoopt dat het kabinet hier de komende jaren vol op gaat inzetten.

Belang van gegevensuitwisseling

Het aanstaande kabinet-Rutte IV zet volgens het coalitieakkoord in op het verbeteren van gegevens- en data-uitwisseling tussen zorgaanbieders, en met patiënten. “De KNMP kijkt tevreden naar de aandacht die het coalitieakkoord schenkt aan de beschikbaarheid van geneesmiddelen en het belang van gegevensuitwisseling”, zegt KNMP-voorzitter Aris Prins hierover.

In het akkoord staat dat gegevens- en data-uitwisseling tussen zorgaanbieders, en tussen patiënt en aanbieder, – in overeenstemming met privacywetgeving – wordt verbeterd. Daarbij is volgens de coalitiepartijen uniformiteit noodzakelijk. Het kabinet stelt daarbij als einddoel een goed functionerende persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor patiënten. Investeringen in deze gegevensuitwisseling worden volgens het kabinet op termijn uitbetaald.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen