Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Meerjarenagenda Wegiz vernieuwd

De Meerjarenagenda Wegiz (MJA) is een van de instrumenten die ingezet door VWS om de zorgsector te informeren over welke vorm van gegevensuitwisseling wanneer aangepakt wordt. Het is een agenda die regelmatig aangepast en bijgewerkt wordt. De agenda biedt een overzicht van gegevensuitwisselingen die zijn voorgesteld om verplicht elektronisch te laten verlopen. De planning en selectie daarvan wordt in overleg met het zorgveld bepaald.

De afgelopen periode is de Meerjarenagenda Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) bijgewerkt. De meest recente versie, van september, bevat elf gegevensuitwisselingen. Per gegevensuitwisseling worden in de agenda onder andere het doel, de context, scope, toegevoegde waarde en de verwachte ingangsdatum van de wettelijke verplichting beschreven.

“Wil je als zorgverlener goede zorg kunnen verlenen, dan is het essentieel dat je beschikt over adequate, actuele en uniforme gegevens over je patiënten. Je moet die gegevens op de juiste plek op het juiste moment kunnen raadplegen. Dat gebeurt nu al wel, maar vaak gebruiken zorgaanbieders allerlei verschillende manieren om patiëntinformatie te delen”, vertelt Herbert Fetter. Hij is bij het Programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg nauw betrokken bij alles wat met de MJA te maken heeft.

Samenstelling Meerjarenagenda Wegiz

Op de Meerjarenagenda Wegiz staan ook de vier gegevensuitwisselingen die met voorrang worden gerealiseerd: Digitaal receptenverkeer, Basisgegevensset Zorg (BgZ), Verpleegkundige overdracht, en Beeldbeschikbaarheid. De agenda wordt geactualiseerd op het moment dat daar aanleiding toe is.

Een aanleiding kan bijvoorbeeld zijn dat zich nieuwe gegevensuitwisselingen aandienen. Of wanneer een gegevensuitwisseling geïmplementeerd is, en dus van de agenda afgevoerd kan worden. Maar ook wanneer meer inspanning nodig blijkt of een andere prioritering gewenst is, wordt de MJA aangepast. Tot slot kan er natuurlijk ook en situatie ontstaan waardoor een wettelijke verplichting niet meer nodig is, bijvoorbeeld omdat het zorgveld zelf het heft in handen genomen heeft, zo stelt Fetter.

De geactualiseerde MJA

 • Overdracht Basisgegevensset Zorg tussen MSZ-instellingen
 • Uitwisseling van beeld en verslag tussen MSZ-instellingen
 • Verpleegkundige overdracht
 • Medicatieoverdracht | Digitaal voorschrijven en ter hand stellen
 • Medicatieoverdracht | Medicatie- en toediengegevens
 • Medicatieoverdracht | Laboratoriumgegevens voor medicatie
 • Medicatieoverdracht | Contra-indicatie en overgevoeligheden
 • Gegevensuitwisseling in de oncologische zorg
 • Beelduitwisseling pathologie
 • Gegevensuitwisseling rondom geboortezorg
 • Gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en JGZ

De nieuwe Meerjarenagenda is ter informatie aan de Tweede Kamer gestuurd. Daar ligt momenteel ook het Wegiz wetsvoorstel die in april al door de Ministerraad goedgekeurd werd. Die wordt binnenkort behandeld en, bij goedkeuring, doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Als alles volgens planning verloopt, dan zal de wet in de loop van 2022 in werking treden.

“De Meerjarenagenda Wegiz is nu al leidend bij de wettelijke verplichting van gegevensuitwisselingen. Als de Tweede Kamer de wet aanneemt, krijgt de Meerjarenagenda Wegiz ook een wettelijke basis”, besluit Fetter.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen