Meerjarenagenda Wegiz vernieuwd

De Meerjarenagenda Wegiz (MJA) is een van de instrumenten die ingezet door VWS om de zorgsector te informeren over welke vorm van gegevensuitwisseling wanneer aangepakt wordt. Het is een agenda die regelmatig aangepast en bijgewerkt wordt. De agenda biedt een overzicht van gegevensuitwisselingen die zijn voorgesteld om verplicht elektronisch te laten verlopen. De planning en selectie daarvan wordt in overleg met het zorgveld bepaald.

De afgelopen periode is de Meerjarenagenda Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) bijgewerkt. De meest recente versie, van september, bevat elf gegevensuitwisselingen. Per gegevensuitwisseling worden in de agenda onder andere het doel, de context, scope, toegevoegde waarde en de verwachte ingangsdatum van de wettelijke verplichting beschreven.

“Wil je als zorgverlener goede zorg kunnen verlenen, dan is het essentieel dat je beschikt over adequate, actuele en uniforme gegevens over je patiënten. Je moet die gegevens op de juiste plek op het juiste moment kunnen raadplegen. Dat gebeurt nu al wel, maar vaak gebruiken zorgaanbieders allerlei verschillende manieren om patiëntinformatie te delen”, vertelt Herbert Fetter. Hij is bij het Programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg nauw betrokken bij alles wat met de MJA te maken heeft.

Samenstelling Meerjarenagenda Wegiz

Op de Meerjarenagenda Wegiz staan ook de vier gegevensuitwisselingen die met voorrang worden gerealiseerd: Digitaal receptenverkeer, Basisgegevensset Zorg (BgZ), Verpleegkundige overdracht, en Beeldbeschikbaarheid. De agenda wordt geactualiseerd op het moment dat daar aanleiding toe is.

Een aanleiding kan bijvoorbeeld zijn dat zich nieuwe gegevensuitwisselingen aandienen. Of wanneer een gegevensuitwisseling geïmplementeerd is, en dus van de agenda afgevoerd kan worden. Maar ook wanneer meer inspanning nodig blijkt of een andere prioritering gewenst is, wordt de MJA aangepast. Tot slot kan er natuurlijk ook en situatie ontstaan waardoor een wettelijke verplichting niet meer nodig is, bijvoorbeeld omdat het zorgveld zelf het heft in handen genomen heeft, zo stelt Fetter.

De geactualiseerde MJA

 • Overdracht Basisgegevensset Zorg tussen MSZ-instellingen
 • Uitwisseling van beeld en verslag tussen MSZ-instellingen
 • Verpleegkundige overdracht
 • Medicatieoverdracht | Digitaal voorschrijven en ter hand stellen
 • Medicatieoverdracht | Medicatie- en toediengegevens
 • Medicatieoverdracht | Laboratoriumgegevens voor medicatie
 • Medicatieoverdracht | Contra-indicatie en overgevoeligheden
 • Gegevensuitwisseling in de oncologische zorg
 • Beelduitwisseling pathologie
 • Gegevensuitwisseling rondom geboortezorg
 • Gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en JGZ

De nieuwe Meerjarenagenda is ter informatie aan de Tweede Kamer gestuurd. Daar ligt momenteel ook het Wegiz wetsvoorstel die in april al door de Ministerraad goedgekeurd werd. Die wordt binnenkort behandeld en, bij goedkeuring, doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Als alles volgens planning verloopt, dan zal de wet in de loop van 2022 in werking treden.

“De Meerjarenagenda Wegiz is nu al leidend bij de wettelijke verplichting van gegevensuitwisselingen. Als de Tweede Kamer de wet aanneemt, krijgt de Meerjarenagenda Wegiz ook een wettelijke basis”, besluit Fetter.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?