Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Meeste websites ziekenhuizen onvoldoende toegankelijk

Onderzoek naar de digitale toegankelijkheid van Nederlandse ziekenhuizen toont aan dat vrijwel alle ziekenhuizen, 82 van de 84, niet voldoen aan de de Nederlandse wetgeving omtrent digitale toegankelijkheid. Het onderzoek is eind vorig jaar uitgevoerd door Stuurlui. Gekeken is in hoeverre de websites voldoen aan de wetgeving met betrekking tot toegankelijkheid van websites.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Daarbij moet aangetekend worden dat alleen de ziekenhuis websites onderzocht van ziekenhuizen die algemene gezondheidszorg bieden onderzocht zijn. Psychiatrische ziekenhuizen, dagziekenhuizen of vestigingen met alleen (buiten)poliklinieken zijn buiten beschouwing gelaten.

Bij het onderzoek is alleen gekeken naar de homepage van die ziekenhuizen. De resultaten zijn volgens de onderzoekers dan ook een indicatie van de situatie rondom de toegankelijkheid van de betreffende websites.

Maar twee ziekenhuis websites in orde

Van de 84 ziekenhuizen voldoen alleen UMC Utrecht en het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist, Doorn aan de gestelde richtlijnen. Slechts vier ziekenhuizen hebben een toegankelijkheidsverklaring op hun website gezet. Er valt dus nog veel te winnen als het gaat om het bieden van een goede gebruikerservaring, zo stelt het onderzoek. Tegenwoordig worden steeds meer zorgtaken en -informatie online geregeld en geraadpleegd. De toegankelijkheid van websites wordt daardoor steeds belangrijker.

“Technologie maakt ons leven makkelijker. Maar mensen met een beperking lopen regelmatig tegen belemmeringen aan bij het gebruik van digitale middelen. Onduidelijke knoppen zonder beschrijving, complexe en drukke vormgeving, het ontbreken van ondertitels en felle kleuren zonder contrast kunnen het gebruik flink beïnvloeden. Het is daarom belangrijk om een website dusdanig op te bouwen, qua ontwerp, code en content, zodat iedereen deze goed kan bezoeken. Daarnaast is een toegankelijke website toekomstbestendig en draagt het bij aan een een betere vindbaarheid in Google,” aldus Huub Krauth, lead developer bij Stuurlui.

De toegankelijkheid van websites en apps is een onderwerp dat al jaren speelt en niet alleen binnen de gezondheidszorg.

Tips voor betere toegankelijkheid

De onderzoekers hebben ook een aantal, eenvoudige, tips op een rij gezet. Die dragen bij aan de toegankelijkheid van een website. In de praktijk blijkt dat juist deze eenvoudige toegankelijkheisdvoorwaarden niet altijd nageleefd worden.

  • Zorg ervoor dat een bezoeker door je website heen kan ’tabben’ (met de tab-toets)
  • Zorg voor een duidelijke structuur in de website, H1 voor de meest belangrijke paginatitel en vervolgens trapsgewijze H2/H3/H4 etc.
  • Zorg voor voldoende kleurcontrast
  • Voeg een beschrijving (alt tekst) aan al je afbeeldingen toe

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen