Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Mensen met kanker profiteren van digitale zorg

Internet is voor (ex-) kankerpatiënten een belangrijke bron voor onder meer informatie en contact met lotgenoten. Lang niet iedereen heeft echter dezelfde digitale en leesvaardigheden. Reden waarom hoger opgeleiden vaker profiteren van wat online beschikbaar is. Digitale zorg voor kankerpatiënten moet ook meer geïntegreerd worden in de dagelijkse zorg. Dat concludeert Mies van Eenbergen in haar promotieonderzoek over kanker en het internet.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Van Eenbergen promoveert op 7 juli aan Tilburg University. In haar onderzoek schetst zij dat gebruik van internet de afgelopen 15 jaar enorm is toegenomen (van 60 naar 85%). De informatiebehoefte is echter niet gewijzigd. Mensen met kanker willen toegang tot hun dossier, betrouwbare en begrijpelijke informatie en verhalen van lotgenoten. De zorgverlener blijft de belangrijkste bron van informatie. Om online betrouwbare informatie te vinden, zijn in toenemende mate digitale vaardigheden nodig.

“Maar met elke extra vaardigheid haakt een deel van de doelgroep af”, ziet van Eenbergen. Door verschillen in vaardigheden op gebieden als digitale technologie, lezen en algemene gezondheid profiteren hoogopgeleide patiënten het meest van wat het internet te bieden heeft. Dat is geen goede ontwikkeling, want voor 85 procent van (ex) kankerpatiënten is internet een belangrijke bron voor informatie, lotgenotencontact en apps – bijvoorbeeld voor het omgaan met vermoeidheid of angst na kanker.

Meer behoefte aan digitale zorg

Patiënten hebben bovendien meer behoefte aan digitale zorg dan dat nu geboden wordt. In de oncologie voelt het gebruik van ehealth vaak nog als ‘extra’, terwijl het ook – zoals in de ggz – onderdeel kan zijn van het reguliere zorgaanbod. Digitale zorg zou meer geïntegreerd moeten worden in de dagelijkse zorg.

Mies van Eenbergen door Gert van Eenbergen
Mies van Eenbergen stelt dat zorgverleners en patiënten allebei een rol spelen in betere toegang tot online informatie over kanker en het gebruik van digitale zorg. “Een betrokken patiënt kan gemiddeld genomen beter omgaan met de gevolgen van kanker.”

Zorgverleners kunnen daar een rol in spelen. Zij kunnen patiënten actiever verwijzen naar betrouwbare websites, bedoeld voor patiënten. Ook kan er gestreefd worden naar meer ‘eenheid in taalgebruik’. Door begrijpelijke en eenduidige termen te hanteren, wordt het op termijn mogelijk informatie meer gestructureerd en in ‘blokken’ aan te bieden, waarmee patiënten meer op maat bediend kunnen worden.

Patiënten meer betrekken

Patiënten moeten ook meer betrokken worden bij de ontwikkeling van applicaties, zodat die voor iedereen laagdrempelig zijn. Ontwikkelaars kunnen hieraan bijdragen. Zelf kunnen patiënten nadrukkelijker hun wensen en behoeften kenbaar maken, stelt Van Eenbergen: “We zien dat de wensen van patiënten als het gaat om ehealth groter zijn dan de mogelijkheden. Het helpt als patiënten dit nadrukkelijker kenbaar maken, zodat het meer gaat leven.”

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen