Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
22 februari 2022
Artikel delen

‘Mijn Huisarts Online’ groeit naar bijna 40.000 gebruikers

De introductie van de app Mijn Huisarts Online in de Oostelijke Mijnstreek is volgens de initiatiefnemers een succes. Het aantal gebruikers groeit snel bij de deelnemende Pluspraktijken. Inmiddels heeft 15 procent (39.900) van de 266.000 inwoners van de regio Mijn Huisarts Online op een device staan. Het doel is dat nog dit jaar een op de vijf inwoners (53.200) deelneemt. De app zorgt niet alleen voor meer tijd en aandacht voor de patiënt, maar is ook efficiënter voor huisartsen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De app is voortgekomen uit intensieve samenwerking tussen Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL) en zorgverzekeraar CZ. Hij moet de gebruiker helpen om overzicht te houden op zijn zorg. Patiënten kunnen via Mijn Huisarts Online meer zorg- en gezondheidstaken eenvoudig zelf regelen.

Die aanpak betekent gemak voor de patiënt en heeft de nodige voordelen voor de huisartsen. Eén van de belangrijkste voordelen is dat de huisartsen de zorg beter kunnen organiseren. Door hun tijd efficiënt te gebruiken kunnen zij meer aandacht besteden aan patiënten, aldus CZ.

Gemak en efficiency ‘Mijn Huisarts Online’

“De app is een effectief en eenvoudig middel om 24/7 de juiste huisartsenzorg aan te bieden,” vertelt Esther van Engelshoven, voorzitter Raad van Bestuur van HuisartsenOZL. ”Bovendien is het een regionale app, waarmee huisartsenpraktijken in de regio en HuisartsenpostOZL samenwerken voor betere, efficiënte en uniforme zorg in de regio.”

De in april 2021 geïntroduceerde app is één van de regionale initiatieven die is ontstaan door intensievere samenwerking van de huisartsenpraktijken in de Oostelijke Mijnstreek, ondersteund door en in samenwerking met verzekeraar CZ. Het is onderdeel van de gezamenlijke opgave de zorg in de Mijnstreek regio te vernieuwen en klaar te maken voor de toekomstige zorgvraag.

Aan de app is ook de beslisboom ‘Moet ik naar de dokter’ toegevoegd. Deze helpt de patiënt op weg naar de meest passende zorg. Tevens is de website thuisarts.nl via de app beschikbaar, waar patiënten info vinden over veel voorkomende klachten. Via een campagne willen de partijen achter de app bereiken dat straks één op de vijf inwoners van de regio Huisarts Online gebruikt. Deelnemers aan het app-project zijn de Pluspraktijken in de Oostelijke Mijnstreek.

Patiëntdossier, medicatieoverzicht inzien

Patiënten reageren positief op het gebruik van de app en deelnemende huisartsen zijn tevreden over het toenemende gebruik. De eerdergenoemde campagne moet voor nog meer impact zorgen.

De nadruk ligt daarbij vooral op de meerwaarde die gebruikers van de app ervaren. In de app kunnen patiënten op elk moment gegevens uit hun dossier inzien of een medicatieoverzicht krijgen. Tevens kan met de app worden gekeken in de agenda van de huisartsenpraktijk. Zo kan zonder wachttijden aan de telefoon makkelijk een afspraak worden gemaakt. Tijdens een E-consult kunnen tot slot eenvoudige gezondheidsvragen aan de huisarts worden gesteld.

Patiënten-app & facts

In 2015 is al gestart met het verbeteren van de zorg in de Oostelijke Mijnstreek. Daartoe werden in 2016 de zogeheten PlusPraktijken in het leven geroepen. Zo’n PlusPraktijk is volgens de bedenkers ervan te zien als ‘de huisartsenpraktijk van de toekomst’: een praktijk waar de wens van de patiënt centraal staat en zorg op maat is.

Mijn Huisarts Online past binnen dit toekomstconcept en ontstond als één van de regionale initiatieven uit intensievere samenwerking tussen de huisartsenpraktijken in de Oostelijke Mijnstreek, ondersteund door en in samenwerking met verzekeraar CZ. In 2019 zijn de PLusPraktijken wegens succes uitgebreid naar de Westelijke Mijnstreek en in Maastricht Heuvelland. Alle regio’s vullen het concept op maat in voor hun populatie en regio.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen