Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Miljoenensubsidie voor zelflerend e-healthmodel

MUMC+ en de Universiteit Maastricht ontvangen bijna twee miljoen euro subsidie van NWO voor de ontwikkeling van een zelflerende e-health toepassing ter preventie van coronaire hartziekten. De digitale toepassing maakt daarbij onder meer gebruik van grote hoeveelheden data van onder meer ziekenhuizen, huisartsen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Ziekenhuizen en huisartsen beschikken over een grote hoeveelheid medische gegevens. Evenzo beschikt het CBS over data van sociaal-economische aard. Zo kunnen bijvoorbeeld gegevens van patiënten met een geschiedenis van coronaire hartziekten worden gecombineerd met gegevens over leefstijltrends onder de bevolking en de fysieke leefomgeving van de persoon.

Op basis van die gecombineerde data kunnen risico-inschattingen worden gemaakt voor het ontwikkelen van een coronaire hartziekte. Die kennis wordt gebundeld in een voorspellend model. Met behulp daarvan kan nauwkeurig worden ingeschat wie er risico loopt op basis van zijn of haar individuele kenmerken. Die nieuw verkregen data wordt weer gebruikt voor de verfijning van de e-health toepassing.

Ontwikkeling eCoach

Naast de risico-inventarisatie willen de onderzoekers nog een stapje verder gaan. “Uiteindelijk is het doel om het risico op een coronaire hartziekte te minimaliseren en te voorkomen”, zegt prof. dr. André Dekker, hoogleraar Clinical Data Science.

“Maar wel in kleine, haalbare stapjes. In één keer een ingebakken leefpatroon omgooien is namelijk niet realistisch en erg moeilijk voor mensen.” De onderzoekers kijken daarom op basis van hun voorspellende model waar op de eerste plaats de meeste winst val te behalen. “En daar passen we dan de leefstijlinterventie toe. Dat stimuleert mensen ook om daadwerkelijk hun gezondheid te verbeteren. De eCoach die we daarbij gaan ontwikkelen ondersteunt daarbij.”

Het onderzoeksproject is getiteld CARRIER en wordt uitgevoerd in samenwerking met MAASTRO Clinic, Centraal Bureau voor de Statistiek, huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en Sananet.

Commit2Data

Sinds 2017 kunnen consortia van wetenschappers en publieke/private partijen in het kader van Commit2Data financiering aanvragen voor de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. Centraal staat de manier waarop Data Science een bijdrage kan leveren aan gepersonaliseerd aanbod en mogelijkheden van zelf- en samenmanagement van de individuele gezondheidssituatie.

Vorig jaar ontwikkelden de Hartstichting, NWO, ZonMw, de Topsector LSH en het Netherlands eScience Center samen een publiek-privaat onderzoeksprogramma onder de paraplu Commit2Data. Het doel van het programma is het benutten van (nieuwe) verbindingen tussen de gezondheid- en levenswetenschappen, data science / big data en de creatieve industrie voor de ontwikkeling van nieuwe benaderingen in preventie en vroege opsporing van hart- en vaatziekten. Burgers en patiënten krijgen hierin een centrale rol.

Sinds augustus vorig jaar kunnen interdisciplinaire consortia van wetenschappers en publieke/private partijen kunnen financiering aanvragen voor onderzoek naar de mogelijkheden van big data ten behoeve van de opsporing en preventie van hart- en vaatziekten. Het totaal beschikbare subsidiebudget voor projecten bedraagt ruim 6,5 miljoen euro en 12 fte eScience Research Engineers.

Twee miljoen naar Perfect Fit van LUMC, NeLL

Vorige maand werd bekend dat Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het National eHealth Living Lab (NeLL) binnen een landelijk consortium twee miljoen euro toegekend hebben gekregen voor het ‘Perfect Fit’ project. De gelden zijn afkomstig uit het onderzoeksprogramma Big Data en Gezondheid van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen