Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Minder regeldruk leidt tot minder werkdruk verpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen ervoeren al de nodige werkdruk en die is in de afgelopen coronajaren alleen maar toegenomen. Nivel onderzocht hoe die werkdruk verminderd kan worden. Aanbevelingen die naar voren komen: verminder de bureaucratie en geef wijkverpleegkundigen meer invloed op de doorontwikkeling van elektronische cliëntendossiers.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Onderzoek van Nivel laat zien dat vermindering van administratief werk de werkdruk van wijkverpleegkundigen kan verminderen. Vooral registratieverplichtingen op het gebied van financiën en personeelszaken worden als zwaar ervaren. Belangrijk is verder dat verpleegkundigen meer invloed krijgen op het gebruiksvriendelijker maken van elektronische cliëntensystemen.

Wijkverpleegkundigen zijn ongeveer twaalf uur kwijt met documenteren. Ze vinden dat het vele administratiewerk de druk verhoogt. Vooral het documenteren van organisatorische zaken blijkt frustrerend. Het Nivel onderzocht de relatie tussen de ervaren werkdruk van wijkverpleegkundigen en het intensieve documentatiewerk.  Dit onderzoek vond plaats met vragenlijstonderzoek en focusgroepen.

Minder administratie, minder werkdruk

Duidelijk is dat zowel de klinische registratie als de organisatorische administratie veel tijd kosten. Maar in de praktijk ervaren de verpleegkundigen de meeste arbeidsdruk van het registreren van organisatorische thema’s zoals personeelszaken en financiële zaken. Wijkverpleegkundigen zien de zin van dat werk niet zo in en vinden het frustrerend.

Invloed op elektronische cliëntendossiers

Om de werkdruk van wijkverpleegkundigen te verminderen is een belangrijke aanbeveling uit het onderzoek van Nivel het beperken van de documentatie omtrent organisatorische aspecten te beperken, zodat wijkverpleegkundigen hier minder tijd aan kwijt zijn. Hiernaast is een aanbeveling om elektronische cliëntendossiers gebruiksvriendelijker te maken. Het invullen van verplichte onderdelen van de dossiers is soms ook een reden dat wijkverpleegkundigen druk ervaren. Kim de Groot, onderzoeker Verzorging, Verpleging en Ouderenzorg en wijkverpleegkundige: ‘Om hun werkdruk te verminderen moeten verpleegkundigen een prominente stem krijgen én claimen in de doorontwikkeling van elektronische cliëntendossiers.’

Kan zelfroosteren werkdruk verlagen?

Een prominente stem claimen en krijgen bij de doorontwikkeling van het EPD kan de werkdruk bij verpleegkundigen verlagen. Ook ander onderzoek laat zien dat meer autonomie in het werk er toe doet. De SER stelde onlangs nog dat veel zorgmedewerkers lijden onder regeldruk. Het is volgens deze deskundigen belangrijk dat zij zelf meer te zeggen hebben over hun tijdsverdeling. Onderzoekers stellen dat de zorg productiever moet om nog een groot personeelstekort te voorkomen. Een van de dingen die werkgevers kunnen doen om de werkdruk evenwichtiger te verdelen onder werknemers, en zo ook de productiviteit en efficiëntie te verhogen, is het invoeren van zelfroosteren.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen