Mindmap moet zorgbestuurders grip geven op AI

AI biedt nieuwe kansen om de kwaliteit van de zorg te vergroten en uitdagingen zoals vergrijzing, meer chronische ziekten en personeelstekort aan te pakken. Tegelijk creëert de inzet van kunstmatige intelligentie vraagstukken en uitdagingen op organisatorisch, technisch, juridisch en ethisch vlak. Succesvolle innovatie en duurzame opschaling van AI in de zorg valt of staat met de ondersteuning door de zorgbestuurder. Een mindmap-tool moet hen hiervoor handvatten geven.

De mindmap komt voort uit het VWS-programma ‘Waardevolle AI voor Gezondheid’. Het programma heeft samen met zorgbestuurders en patiënten/cliëntenvertegenwoordigers uit het veld gewerkt aan de tool om zorgbestuurders op weg te helpen naar verantwoorde toepassing van AI. Dat heeft geresulteerd in de mindmap ‘Bestuurlijk agenderen van Waardevolle AI voor gezondheid’.

Actieve rol zorgbestuurders

Veel AI-initiatieven in de zorg komt niet tot doorontwikkeling en implementatie. Dat kwam vorig jaar nog naar voren in het KPMG-rapport ‘Inventarisatie AI-toepassingen in gezondheid en zorg in Nederland’. Zorgbestuurders kunnen hierin helpen, door een actieve rol te pakken en te zorgen dat wat ontwikkeld en geïmplementeerd wordt op het gebied van AI, ook past binnen de strategische koers en bestuurlijke inrichting/kaders.

Dat kan onder meer door ervoor te zorgen dat AI voor en achter de schermen op een betrouwbare en transparante manier wordt ingezet met het oog op goede zorgverlening en imago. Dit vraagt ook om goede interne governance. De mindmap ‘Bestuurlijk Agenderen van Waardevolle AI voor gezondheid’ dient in dit kader als praktisch hulpmiddel om zorgbestuurders hierin te ondersteunen en de onderlinge samenwerking en dialoog over het onderwerp te stimuleren.

Mindmap schetst aandachtspunten

De mindmap geeft de bestuurlijke aandachtspunten bij AI weer in de vorm van vragen. Het biedt een overzicht van de 10 belangrijkste invalshoeken – inclusief onderliggende thema’s en bijbehorende vragen om te stellen – rond AI in de gezondheidszorg vanuit een bestuurlijk perspectief. Ook staan er verwijzingen in naar al beschikbare hulpmiddelen en best practices. Het hulpmiddel is te gebruiken als:

 • Referentie voor eigen reflectie, verdieping en grip op het onderwerp;
 • Agenda voor externe en interne afstemming, afspraken en samenwerking;
 • Bouwstenen voor een strategische koers op waardevolle AI voor uw zorgorganisatie.

Het hulpmiddel is ontwikkeld door een speciaal samengesteld actieteam, waarin meerdere zorgbestuurders hun uitdagingen, kennis en ervaring hebben gedeeld. Ook is er samen met de Patiëntenfederatie en WijzijnMIND nagedacht over de thema’s die vanuit patiënten en cliënten aandacht vragen van zorgbestuurders.

Samen doorontwikkelen

Het actieteam roept collega-zorgbestuurders nu op om de toepassing van AI te prioriteren op de bestuurlijke agenda, integraal onderdeel te maken van de strategische koers en daarbij gebruik te maken van de bouwblokken die nu ontwikkeld zijn. Het actieteam ziet de mindmap als groeimodel waar zorgbestuurders samen aan werken en wil dit dan ook samen met hen doorontwikkelen.

De mindmap ‘Bestuurlijk agenderen van Waardevolle AI voor gezondheid’ is tot stand gekomen door de inzet van:

 • Fred Pijls – RvB GGZ Oost Brabant.
 • Gerard van Berlo – RvB Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis.
 • Hans de Boer – RvB Isala ziekenhuis (tot juli 2021).
 • Hyleco Nauta – Director eHealth Innovatie UMC Utrecht (tot augustus 2020).
 • Marcel Heldoorn – Manager digitale zorg Patiëntenfederatie.
 • Rimmert Brandsma – Projectleider eHealth WijzijnMind.
 • Rosalie van Oostrom – Projectleider Programma Waardevolle AI voor Gezondheid VWS.
 • Wouter van der Bij – Projectleider Programma Waardevolle AI voor Gezondheid VWS.

Wie bij wil dragen aan de doorontwikkeling van de mindmap kan tot 15 december per mail reageren.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?