Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Minister Kuipers wil uitstel behandeling Wegiz

In de loop van deze maand stond in de Tweede Kamer de behandeling van het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) op het programma. Gisteren heeft Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Kamer echter verzocht om die behandeling twee maanden uit te stellen. De minister geeft in een kamerbrief omtrent dat verzoek aan dat hij een voorstel voor een Europese verordening wil afwachten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In Nederland zijn we al redelijk ver gevorderd als het gaat om regelgeving voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Het huidige wetsvoorstel, de Wegiz, staat feitelijk op het punt om behandeld en ‘afgetikt’ te gaan worden. Elk verder uitstel, zo hebben diverse branche- en koepelorganisaties al benadrukt, is er een te veel.

Uitstel behandeling Wegiz

In dat kader zal het verzoek van minister Kuipers om de behandeling van de Wegiz in de Tweede Kamer met twee maanden uit te stellen, niet heel goed vallen. De reden voor dit uitstel is dat de minister wil wachten wat de publicatie van een Europees voorstel voor een verordening over een ‘Europese ruimte voor gezondheidsgegevens’ op gaat leveren. Die publicatie wordt naar verwachting op 3 mei geopenbaard.

Wanneer het Europese voorstel bekend is, wil minister Kuipers dat eerst analyseren voordat een plenaire behandeling van de Wegiz plaatsvindt. Hij verwacht dat die verordening het stelsel zoals het wetsvoorstel Wegiz beoogd, op diverse onderdelen zal raken. De minister stelt voor om de kamer in mei te informeren over de relatie tussen de Wegiz en het voorstel voor een verordening. Indien mogelijk gaat hij dan ook in op de mogelijke versterkingen en consequenties die de verordening heeft voor het beoogde stelsel van de elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg.

“Niet alleen het kabinet ziet het belang van goede elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg, ook bij de Europese Commissie speelt deze urgentie. Daarom wordt naar verwachting op 3 mei 2022 het voorstel voor een verordening inzake een ‘Europese ruimte voor gezondheidsgegevens’ gepubliceerd. Het is wenselijk dat voorafgaand aan de plenaire behandeling van de Wegiz dit voorstel geanalyseerd wordt, omdat de verwachting is dat deze verordening op veel onderdelen het stelsel zoals het wetsvoorstel Wegiz beoogd rechtstreeks raakt”, aldus minister Kuipers in de Kamerbrief.

Focus en snelheid

In de aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel voor de Wegiz hebben al heel wat samenwerkingsverbanden en federaties binnen de zorg aandacht gevraagd voor diverse facetten en aandachtspunten. Onlangs stuurden een aantal branche- en koepelorganisaties uit de zorg het parlement nog een brief waarin zij pleitten voor snelheid en focus bij de invoering van de Wegiz.

Het uitstel waar minister Kuipers nu om verzoekt lijkt daar haaks op te staan. Echter, het is, zeker gezien de groei van grensoverschrijdende zorg binnen de landen van de EU, ook belangrijk om te toetsen of de wetten die de afzonderlijke landen invoeren, een Europese samenwerking niet in de weg staan.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen