Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Mitz komt met 72-uurs regeling voor tijdelijke toestemming

Mitz, het online platform voor het vastleggen van de toestemmingskeuzes van patiënten, heeft onlangs de zogeheten 72-uurs regeling geïntroduceerd. Die regeling moet vooral mensen helpen die vergeten zijn toestemming te verlenen voor het uitwisselen van hun medische data en onverwachts een medisch consult of behandeling nodig hebben.

De bedoeling van de regeling van Mitz is dat mensen die bij een andere dan de gebruikelijke behandelaar terecht komt – bijvoorbeeld op een HAP – die geen toestemming gekregen heeft om data van de patiënt in kwestie in te zien. Als die data voor goede diagnose en eventuele behandeling dringend nodig zijn, kan de waarnemende arts met instemming van de patiënt ter plekke toestemming voor inzage krijgen gedurende 72 uur.

Eenvoudig delen medische data

Mitz moet iedereen de mogelijkheid bieden toestemmingen voor informatiedeling in het kader van zorg op één plek vast te leggen en te beheren. Zo kunnen burgers eenvoudig aangeven met wie welke medische gegevens gedeeld mogen worden, in plaats van dat dit voor elke behandelaar apart moet. In de online toestemmingsvoorziening kunnen zij zien welke toestemmingen zijn vastgelegd en wie de toestemmingen heeft geraadpleegd. Zorgaanbieders weten of zij toestemming hebben voor het delen van bepaalde medische informatie.

Begin 2020 was er een eerste pilot met de dienst, eind dat jaar is de online toestemmingsvoorziening op basis van een openbare consultatie nog aangepast. Het VZVZ Servicecentrum is verantwoordelijk voor het beheren, ontwikkelen en implementeren van Mitz en de dienstverlening aan de gebruiker, zorgaanbieder en uitwisselingssystemen. VZVZ beheert ook uitwisselplatform LSP.

Mitz klaar voor praktijk

VZVZ stelde afgelopen maart dat Mitz klaar is voor de uitrol in de praktijk. Samen met (de koepels) van de zorgaanbieders worden nu de eerste stappen voor de uitrol gezet. Op MijnMitz regelen burgers straks zelf hun toestemming voor de uitwisseling van medische gegevens. Op Mitz-toestemming kunnen zorgaanbieders en ICT-leveranciers binnenkort terecht voor alle informatie die zij nodig hebben om op Mitz aan te sluiten.

Het Informatieberaad Zorg besloot afgelopen mei om Mitz als bouwsteen op te nemen in het informatiestelsel in de zorg. De leden van het Informatieberaad nodigden tijdens hun eerste fysieke vergadering sinds twee jaar in Den Haag ook toestemmingsvoorziening Nuts uit voor het proces van toelating.

Mitz kan gebruikt worden bij alle systemen die digitaal medische gegevens bevatten. NUTS gaat over het ophalen van gegevens die nog niet zijn klaargezet, maar waarbij de uitwisseling in de zorg ontstaat. Het besluit over de gemeenschappelijke voorziening Mitz geldt voor vijf jaar en wordt dan geëvalueerd. Er is dan meer zicht op de lange termijn oplossing voor wettelijke grondslagen voor het uitwisselen van gegevens. Mitz en Nuts moeten expliciet afspraken maken en beide voorzieningen moeten aanvullend werken en níet met elkaar concurreren.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen