Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Monitor Digitale zorg voor NVZ-ziekenhuizen online

De NVZ heeft haar ambitie om voor het aantal bezoeken aan poliklinieken voor het eind van 2021 met een kwart te laten dalen al meerdere keren uitgesproken. Dat doel moet voor een belangrijk deel worden behaald door het meer en meer aanbieden van digitale zorg. Ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de NVZ kunnen met de Monitor Digitale zorg in een besloten omgeving zien waar zij staan als het gaat om het aanbieden van digitale zorg aan hun patiënten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het inzetten van digitale zorg brengt de zorg dichterbij de patiënt en draagt bij aan de doelstellingen zoals die binnen het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek bepaald zijn. Voor patiënten heeft dit zoals reeds vaker benoemd diverse voordelen. Zij hoeven minder vaak fysiek naar het ziekenhuis te reizen en kunnen zoveel mogelijk in of nabij hun eigen omgeving behandeld worden en herstellen.

Monitor Digitale zorg

Het NVZ-programma Digitale zorg stimuleert en ondersteunt ziekenhuizen bij het realiseren van de ambitie om meer digitale zorg aan te bieden en zo het aantal polibezoeken met een kwart te laten afnemen. De monitor Digitale zorg is daar onderdeel van. Deze wordt via een besloten online omgeving van Dutch Hospital Data (DHD) beschikbaar gesteld. De toegangsrechten worden in elk ziekenhuis door de lokale beheerder toegekend.

De monitor is gebaseerd op gegeven van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). De ontwikkeling geschiedde in opdracht van het Programma Digitale zorg en werd uitgevoerd door DHD. Ziekenhuizen kunnen binnen de monitor zien welk deel van de consulten nu al digitaal gevoerd wordt en hoe hun prestaties op dat gebied zich verhouden tot die van andere ziekenhuizen. De vergelijking kan met alle NVZ-ziekenhuizen gemaakt worden, maar ook specifiek met algemene of topklinische ziekenhuizen. Ook is het mogelijk om het aandeel van de digitale consulten uit te splitsen. Dat kan bijvoorbeeld naar het type consult, zoals beeldbellen of telemonitoring, maar ook op diagnosegroep of specialisme.

De monitor is zoals reeds vermeld uitsluitend toegankelijk voor NVZ-leden. Drie keer per jaar publiceert het NVZ-Programma Digitale zorg echter ook een openbare factsheet (pdf). Daarin staan dezelfde gegeven, op geaggregeerd niveau. De factsheet laat onder meer zien wat het aandeel van digitale zorg is binnen de poliklinische consulten en welke percentages van ziekenhuizen beeldbellen en telemonitoring aanbieden.

Ambitie al bijna gerealiseerd

Zo blijkt in de meest recente versie van de openbare factsheet onder anderen dat in het eerste kwartaal van dit jaar 95 procent van de ziekenhuizen een vorm van beeldbellen aanbood. Vorig jaar, tijdens de coronacrisis, lag dat percentage met 99 procent nog wat hoger, maar vergeleken met 2019 is het nog altijd bijna een verdubbeling.

Een deel uit de factsheet van de NVZ

Kijkend naar het percentage digitale consulten, 31,6 procent in Q1 van dit jaar, dan wordt duidelijk dat de ambitie van 25 procent minder fysieke polikliniek bezoeken al ruim overschreden is. De ambitie van minimaal 25 procent digitale poliklinische zorg wordt inmiddels al bij 86 procent van de ziekenhuizen gerealiseerd. De crux wordt, zo stelt de NVZ, dit ook na ‘corona’ vast te houden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen