Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Monitor verspreiding COVID-19 in verpleeghuizen

Een van de meest indringende punten die de coronacrisis de Nederlandse gezondheidszorg heeft doen inzien is het feit dat het van groot belang is om een betrouwbaar beeld te hebben van de verspreiding van COVID-19 in verpleeghuizen. Daarom is het Nivel, op verzoek van het RIVM, gestart met een monitor voor het verzamelen van gegevens die helpen bij het voorkomen van (verdenking op) COVID-19 in verpleeghuizen. Voor dit project werkt het Nivel nauw samen met ActiZ, Verenzo en leveranciers van EPD-software.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Artsen en andere specialisten in de ouderengeneeskunde kunnen sinds 18 maart gegevens over COVID-19 registreren. Het Nivel gebruikt deze gegevens, uiteraard rekening houdend met de Europese privacy wetgeving en de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), om de actuele COVID-19 cijfers vast te stellen en aan de monitor toe te voegen.

ActiZ heeft haar leden inmiddels ook al twee maal, media april en medio mei, opgeroepen aan de monitor deel te nemen. Hoe meer verpleeghuizen deelnemen, des te beter inzicht verkregen kan worden in de verspreiding en het beloop van het virus bij bewoners in verpleeghuizen. Het aanleveren van gegevens verloopt één keer per week via ECD-leveranciers.

Actuele informatie COVID-19 in verpleeghuizen

Het kunnen beschikken over actuele en nauwkeurige gegevens met betrekking tot het aantal verpleeghuisbewoners met een verdenking op, of bewezen besmetting met, COVID-19 is van groot belang. Niet alleen voor de verdeling van hulpmiddelen en ziekenhuisbedden, maar ook voor het kunnen bepalen en uitvoeren van een goed regionaal én nationaal (preventie)beleid.

De monitor wordt, zoals gezegd, in opdracht van het RIVM uitgevoerd. Hoewel deelname niet verplicht is, is het van groot belang dat de benodigde actuele informatie over de verspreiding van COVID-19-besmettingen in verpleeghuizen boven water komt. Het onderzoek, dat enkele maanden geleden al gestart is, loopt in principe tot en met 31 december 2020. Mocht het nodig zijn, dan bestaat de mogelijkheid dat de looptijd verlengd wordt.

Leren van data

Het onderzoek vindt plaats binnen het overheidsprogramma ‘Leren van data’. De registratie vindt plaats in de verschillende elektronische patiëntdossiers. Het bij elkaar brengen van deze gegevens gebeurt in het kader van het onlangs gestarte (en door VWS gesubsidieerde) programma ‘Leren van data’. Binnen dit programma werken het Nivel, Verenso en het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-VUmc) nauw samen aan het realiseren van hergebruik van zorggegevens, ten behoeve van kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling voor en door specialisten ouderengeneeskunde.

Verpleeghuizen en andere instellingen voor ouderengeneeskunde die willen deelnemen aan het onderzoek en de monitor kunnen zich aanmelden, ook voor meer informatie, bij het Nivel.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Relined digitale zorg

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen