Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
17 november 2020
Artikel delen

[email protected] waardevol bij aanpak schoolverzuim

Als ondersteuning voor [email protected], een methode voor de integrale aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim, hebben de GGD Flevoland en het Amsterdam UMC vorig jaar een app ontwikkeld. Aan de ontwikkeling van de [email protected] werd ook meegewerkt door scholieren van middelbare scholen in Flevoland, professionals van GGD, JGZ, scholen, gemeenten en jeugdhulp in die regio’s. Tussen september van 2019 en maart 2020 hebben jongeren de [email protected] al getest. Nu wordt de app extra gepromoot tijdens de tweede themaweek van het JGZ E-Innovatiespel.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De aanleiding om een app te ontwikkelen was meerledig. Door de hoge werkdruk, onrust in organisaties en tijdgebrek tijdens consulten, slaagden JGZ professionals er nauwelijks in leerlingen te includeren. Het werd daarom tijd voor een andere aanpak; de ontwikkeling van de [email protected]

Wanneer ziekteverzuim bij jongeren niet goed begeleid wordt, dan groeit het risico op psychosociale gevolgen, leefstijl- en motivatieproblemen en vroegtijdig schoolverlaten. Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling ([email protected]), of mazzel, is een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. [email protected] is bewezen effectief en helpt ziekteverzuim te verminderen. Kenmerkend is de samenwerking tussen JGZ-organisaties, scholen en leerplicht.

Toegevoegde waarde [email protected] getest

Tijdens de testperiode van de [email protected], in de zeven maanden voorafgaand aan de start van de coronacrisis, zijn ook een promotie video, een handleiding voor gebruik, een factsheet over doorontwikkeling van de app en een onderzoeksrapport ontwikkeld. De werking en toegevoegde waarde van de app werden in drie fases getest.

  • Fase 1: We verkenden behoeften bij verzuim onder leerlingen en professionals. Ze zagen allemaal de meerwaarde van een app, vooral om laagdrempeliger en beter contact te hebben tussen leerling, school en JGZ.
  • Fase 2: We lieten een app bouwen em vroegen hierbij in verschillende stadio input van jongeren en JGZ-professionals. In september 2019 ging de [email protected] app live als webapplicatie.
  • Fase 3: We voerden een pilot en evaluatie uit in drie regio’s: Flevoland, Amsterdam en West-Brabant.

Terugkeer naar school bevorderen

Het primaire doel van de [email protected] is het bevorderen van leerlingen om terug te keren naar school en ze beter te laten omgaan met hun ziekteverzuim. Daarvoor maken ze binnen de app eigen doelen aan die samenhangen met het ziekteverzuim. Denk bijvoorbeeld aan middelen zoals alcohol, roken, blowen en drugs. Maar ook angsten en depressie, gamen & sociale media, pesten of stress & ontspanning. Bij het stellen van de doelen worden ze begeleid door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

De app biedt de jongeren ook de mogelijkheid om anderen toe toevoegen, zoals hun ouders, mentor of een goede vriend. Die kunnen zorgen voor extra ondersteuning en motivatie. Deze aanpak zorgt ervoor dat jongeren meer regie en verantwoordelijkheid over hun ziekteverzuim en terugkeer naar school krijgen.

Ervaringen en doorontwikkeling

Uit focusgroepen en interviews is gebleken dat jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en jongeren op het voortgezet onderwijs positief zijn over de [email protected] Zowel de jongeren als JGZ professionals zijn van mening dat de app breder ingezet kan worden dan alleen voor verzuim. Bijvoorbeeld voor gewone schoolzaken en leefstijl problemen. Daarnaast zou de app ook geschikt gemaakt kunnen worden voor kinderen vanaf 10 jaar en het MBO.

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en jongeren op het voortgezet onderwijs zijn aan de hand van focusgroepen en interviews gevraagd naar hun indruk van de app en hun ervaringen met gebruik. Zowel jongeren als JGZ-professionals zijn positief over de [email protected] app. De basis van de huidige [email protected] app is goed en biedt mogelijkheden voor doorontwikkeling.

Jeugdartsen zien wel iets meer drempels voor zowel zichzelf als jongeren om met de app te werken. Sommigen twijfelen ook over de meerwaarde van de app voor jongeren met complexe problematiek. De komende periode gaat het projectteam bekijken of de [email protected] app bruikbaar is voor doorontwikkeling en wie dat kan gaan doen.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen