Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
2 januari 2018
Artikel delen

NDF start met Stakeholdersdialoog Real Time Continue Glucose Monitoring

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is begonnen met een NDF Stakeholdersdialoog Real Time Continue Glucose Monitoring. De NDF gaat sector brede stakeholdersdialogen organiseren om issues in de zorg te adresseren en te voorzien van structurele en duurzame oplossingen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De nieuwe dialoog, die mede mogelijk wordt gemaakt door het ministerie van VWS, richt zich op de ontwikkeling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard met landelijke kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige RTCGM. Op dit moment wordt gewerkt aan de organisatorische inrichting van de dialoog, die in 2018 feitelijk van start zal gaan.

Het RTCGM-concept kan onder meer worden toegepast met een kleine glucosesensor die onder de huid wordt geplaatst. Het glucosegehalte wordt zo permanent in de gaten gehouden, waardoor direct op schommelingen kan worden gereageerd. In maart 2017 kregen drie Nederlanders een dergelijke sensor geplaatst van Roche. Het Eversense CGM systeem was volgens de leverancier op dat moment de enige implanteerbare sensor die continu glucose meet (CGM). De sensor meet tot 90 dagen lang glucosewaarden.

RTCGM volop in belangstelling

Binnen de diabeteszorg staat Real Time Continue Glucose Monitoring volop in de belangstelling. Zo werd recent op advies van de Rondetafel Diabeteszorg besloten om twee extra groepen mensen met diabetes in aanmerking te laten komen voor RTCGM als verzekerde zorg. Vrouwen met diabetes die zwanger willen worden en mensen met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemiën en/of ongevoeligheid om hypoglykemie waar te nemen.

Bovendien vormt RTCGM een essentieel onderdeel van innovatieve closed loop systemen die in ontwikkeling zijn. Dergelijke systemen integreren bloedglucosebepaling en insulinetoediening in één intelligente productoplossing. De ontwikkelingen op dit terrein gaan snel. Een eerste systeem heeft reeds goedkeuring gekregen van de Amerikaanse toezichthouder en naar verwachting komt het in 2018 naar Europa. Met de nieuwe dialoog anticipeert de NDF met het veld op deze nabije toekomst.

Verder wordt volgens de NDF ook gehoor gegeven aan de uitnodiging van Zorginstituut Nederland dat aangeeft het zeer wenselijk te vinden wanneer veldpartijen zelf formuleren aan welke criteria goede (diabetes)zorg moet voldoen: breed gedragen kwaliteitscriteria die voor zorgverleners leidend zijn voor de inhoud en organisatie van de zorg, die de patiënt inzicht geven in wat hij kan verwachten, en die zorgverzekeraars kader bieden voor de inkoop van die zorg.

Uitbreiding RTCGM in basispakket

Twee nieuwe groepen diabetespatiënten kunnen volgens het Zorginstituut Nederland sinds 2017 vanuit het basispakket gebruik maken van de Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM)-methode. RTCGM valt voortaan onder het basispakket voor:

  • Vrouwen met diabetes die zwanger willen worden.   
  • Personen met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemiën (lage/schommelende bloedsuikerspiegel).

Voor een aantal andere specifieke diabetesgroepen, zoals kinderen met diabetes type 1, viel RTCGM al onder het basispakket. Het advies om de RTCGM voor de twee nieuwe groepen deel te laten uitmaken van het basispakket is afkomstig van de Rondetafel Diabeteszorg en opgevolgd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN), die dit hiermee adviseren aan de individuele zorgverzekeraars aldus het Zorginstituut.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen