NHG E-learning voor gesprek over behandelwensen

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een nieuwe e-learning ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor zogenoemde behandelwensgesprekken. Veel huisartsen, maar ook patiënten, vinden het voeren van een dergelijk gesprek niet altijd even makkelijk of vanzelfsprekend. De e-learning voorziet zorgprofessionals van handvatten om het behandelwensengesprek op een goede manier te initiëren en te voeren.

Het geven van goede en passende medische zorg is een van de belangrijkste doelstellingen van zorgprofessionals. Daarvoor is het uiteraard ook heel belangrijk rekening te houden met de behandelwensen en -verwachtingen van patiënten. Wat vindt de patiënt belangrijk in het leven, en welke zorg past daar al dan niet bij? De nieuwe e-learning over behandelwensengesprekken geeft zorgprofessionals hierop de nodige antwoorden en handvatten.

Praten over behandelwensen

Complicerende factor bij deze gesprekken is dat ze meestal in de laatste fase van het leven gevoerd worden. Dat hoeft natuurlijk niet. Zorgprofessionals kunnen er ook voor kiezen om eerder met de patiënt in gesprek te gaan over dit onderwerp. Op een rustig en niet-bedreigend moment bijvoorbeeld. Dat maakt niet alleen het voeren van het gesprek een stuk makkelijker, omdat de patiënt nog niet geconfronteerd is met een beperkte levensverwachting.

Het in een vroeger stadium voeren van deze gesprekken zorgt er ook voor dat de patiënt zelf de regie houdt en de zorgverlener later, wanneer zich een acute situatie voordoet, niet hoeft te gissen naar de behandelwensen van de patiënt.

Vaardigheden e-learning

Om zorgprofessionals te helpen bij het voeren van gesprekken over behandelwensen heeft het NHG een speciale e-learning ontwikkeld. Daarin komen een aantal onderwerpen aan bod die ertoe bijdragen dat zorgprofessionals, na het voltooien van de e-learning, over de volgende vaardigheden beschikken:

  • een afweging maken wanneer een behandelwensengesprek te beginnen
  • het behandelwensengesprek voorbereiden en voeren
  • de uitkomsten van het behandelwensengesprek vastleggen met behulp van het formulier Uniform vastleggen proactieve zorgplanning en registreren in het HIS
  • de behandelwensen overdragen aan zorgpartners in de keten (huisartsenpost, tweede lijn, thuiszorg)

De e-learning is, voor abonnees, hier te volgen. Deze e-learning is ook geaccrediteerd door de NVvPO en levert ook accreditatiepunten op, één in dit geval. Die worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister. Leden van de V&VN kunnen na voltooiing van de e-learning het certificaat downloaden en indienen bij hun eigen kwaliteitsregister.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?