Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

NHG E-learning voor gesprek over behandelwensen

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een nieuwe e-learning ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor zogenoemde behandelwensgesprekken. Veel huisartsen, maar ook patiënten, vinden het voeren van een dergelijk gesprek niet altijd even makkelijk of vanzelfsprekend. De e-learning voorziet zorgprofessionals van handvatten om het behandelwensengesprek op een goede manier te initiëren en te voeren.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het geven van goede en passende medische zorg is een van de belangrijkste doelstellingen van zorgprofessionals. Daarvoor is het uiteraard ook heel belangrijk rekening te houden met de behandelwensen en -verwachtingen van patiënten. Wat vindt de patiënt belangrijk in het leven, en welke zorg past daar al dan niet bij? De nieuwe e-learning over behandelwensengesprekken geeft zorgprofessionals hierop de nodige antwoorden en handvatten.

Praten over behandelwensen

Complicerende factor bij deze gesprekken is dat ze meestal in de laatste fase van het leven gevoerd worden. Dat hoeft natuurlijk niet. Zorgprofessionals kunnen er ook voor kiezen om eerder met de patiënt in gesprek te gaan over dit onderwerp. Op een rustig en niet-bedreigend moment bijvoorbeeld. Dat maakt niet alleen het voeren van het gesprek een stuk makkelijker, omdat de patiënt nog niet geconfronteerd is met een beperkte levensverwachting.

Het in een vroeger stadium voeren van deze gesprekken zorgt er ook voor dat de patiënt zelf de regie houdt en de zorgverlener later, wanneer zich een acute situatie voordoet, niet hoeft te gissen naar de behandelwensen van de patiënt.

Vaardigheden e-learning

Om zorgprofessionals te helpen bij het voeren van gesprekken over behandelwensen heeft het NHG een speciale e-learning ontwikkeld. Daarin komen een aantal onderwerpen aan bod die ertoe bijdragen dat zorgprofessionals, na het voltooien van de e-learning, over de volgende vaardigheden beschikken:

  • een afweging maken wanneer een behandelwensengesprek te beginnen
  • het behandelwensengesprek voorbereiden en voeren
  • de uitkomsten van het behandelwensengesprek vastleggen met behulp van het formulier Uniform vastleggen proactieve zorgplanning en registreren in het HIS
  • de behandelwensen overdragen aan zorgpartners in de keten (huisartsenpost, tweede lijn, thuiszorg)

De e-learning is, voor abonnees, hier te volgen. Deze e-learning is ook geaccrediteerd door de NVvPO en levert ook accreditatiepunten op, één in dit geval. Die worden automatisch bijgeschreven in het kwaliteitsregister. Leden van de V&VN kunnen na voltooiing van de e-learning het certificaat downloaden en indienen bij hun eigen kwaliteitsregister.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen