Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
15 november 2019
Artikel delen

Nictiz bepleit betere IT, meer inzet apps in wijkverpleging

Voor het (blijven) bieden van de juiste zorg op de juiste plek in de wijkverpleging is een goede digitale informatie-uitwisseling essentieel, stelt Nictiz. Dit ondersteunt coördinatie en afstemming binnen de wijkverpleging en met andere zorgverleners. Dat is weer nodig om uitdagingen op te pakken zoals steeds meer complexe (samenhangende) zorgvraag, een gemiddeld kortere ligduur in het ziekenhuis en langer zelfstandig thuis wonen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In het rapport ‘De inzet van applicatie(s) en infrastructuur in de wijkverpleging’ onderstreept het e-health instituut de noodzaak om relevante IT-infrastructuur voor wijkverpleging op orde te brengen, maar ook om beschikbare digitale toepassingen voor informatie-uitwisseling optimaal te gebruiken. Het rapport vloeit voort uit een ander rapport – ‘Op weg naar betere informatie-uitwisseling in de langdurige zorg’.

Infrastructuur, apps wijkverpleging

In het kader van de uitvoering van afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging 2019-2022 heeft Nictiz in overleg met het VWS een verdiepend onderzoek gedaan naar de infrastructuur en applicaties in de wijkverpleging. Het onderzoek onderscheid de huidige situatie en de gewenste situatie. De resultaten van het onderzoek, inclusief 12 aanbevelingen, zijn deze week gepubliceerd.

Volgens de studie worden diverse (e-health)applicaties in de wijkverpleging ingezet naast het ECD. Deze inzet kan in de praktijk nog vaker naar gerichte beleidsvoering in de zorginstelling worden vertaald. Dat betekent dat het applicatievraagstuk op het juiste moment op de juiste tafel moet worden besproken.

De besluitvorming om applicaties in te zetten kan zowel top-down (vanuit bestuur of informatiemanager) als bottom-up (vanuit de zorgpraktijk) plaatsvinden. Belangrijke uitgangspunten bij het succesvol inzetten van applicaties in de wijkverpleging hangen onder andere samen met:

 • De benadering van digitalisering.
 • Het schrappen van legacy (oude) IT-systemen.
 • Het eerst kleinschalig implementeren van applicaties.

Regelmatig geen informatie-uitwisseling

De wijkverpleegkundige wisselt met diverse zorgprofessionals informatie uit. Nu gebeurt dat vooral telefonisch, via chat of e-mail. In de praktijk is er regelmatig helemaal geen informatie-uitwisseling van of naar de wijkverpleegkundige. Om in de toekomst een landelijk dekkende IT-infrastructuur te hebben die aansluit bij de dynamiek van de wijkverpleging, is er volgens Nictiz specifiek voor de wijkverpleging een aantal voorzieningen nodig die om een nadere analyse en uitwerking vragen. Bijvoorbeeld: identificatie, authenticatie, autorisatie en toestemming.

Nictiz-onderzoeker Lisanne van der Molen benadrukt dat het verder digitaliseren van de wijkverpleging zeker niet alleen een technische aangelegenheid is. “Hoewel het hebben van de juiste applicaties en een digitale infrastructuur essentieel is in het kader van bijvoorbeeld informatie-uitwisseling, betekent digitalisering in de praktijk ook een organisatieverandering. Het vereist vaak aanpassingen in het beleid van zorgorganisaties en een zorgvuldige analyse op werk- en zorgprocessen.”

Verbetering via samenspel activiteiten

Om de wijkverpleging verder te ondersteunen bij digitaal werken, geeft Nictiz 12 aanbevelingen. De aanbevelingen volgen het interoperabiliteitsmodel en gaan over beleid, proces, informatie, applicatie en infrastructuur. Het verdiepend onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot applicaties en infrastructuur in de wijkverpleging heeft aangetoond dat een verbetering van de huidige situatie bestaat uit een samenspel van activiteiten.

 1. Agendeer digitalisering op de juiste tafel;
 2. Richt leveranciersmanagement in;
 3. Inventariseer, werk uit en optimaliseer de processen in de wijkverpleging;
 4. Inventariseer de informatiebehoefte van de wijkverpleging in relatie tot ketenpartners en (her)gebruik zibs en (informatie)standaarden;
 5. Deel ervaringen over de inzet van (e-health)applicaties in de wijkverpleging;
 6. Maak een overzicht van het gebruik van (e-health)applicaties in de zorginstelling;
 7. Zorg voor koppelingen tussen losse (e-health)applicaties;
 8. Richt een centrale app-store in voor (wijk)verpleegkundigen;
 9. Een landelijke oplossing voor het vraagstuk infrastructuur is noodzakelijk;
 10. Regie op het vraagstuk infrastructuur is noodzakelijk;
 11. Denk als sector mee over de vereisten voor voorzieningen voor een infrastructuur;
 12. Bespreek met ICT-leveranciers de wens en noodzaak van koppelingen en het voldoen aan afspraken met betrekking tot infrastructuur.

Betere communicatie senior, zorgverlener

Afgelopen september schreef de Patiëntenfederatie dat een betere inzet van slimme technologie communicatie tussen (thuiswonende) senioren en zorgverleners kan verbeteren. Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en verzorgde is van groot belang om cliënten het vertrouwen te geven dat afspraken over zorg worden nagekomen. Bijvoorbeeld wanneer welke zorg wordt geboden en door wie, maar ook over de inhoud van die zorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen