Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nictiz: Europese aanpak versnelt digitale gegevensuitwisseling

In de deze week gepubliceerde paper ‘Europa, Hoe dan?’ geeft Nictiz haar visie en antwoorden op vragen zoals: hoe ziet uitwisseling van zorginformatie er in de toekomst in Europa uit en hoe zou die er uit móéten zien? Aan de hand van zes hoofdthema’s zet Nictiz in het rapport uiteen welke ontwikkelingen het instituut ziet op het gebied van digitale informatie-uitwisseling in de zorg en wat die (kunnen) betekenen voor Nederland.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Verder schetst de paper hoe de Nederlandse zorgsector kan profiteren van oplossingen in het buitenland én hoe de Europese agenda zo veel mogelijk in lijn gehouden kan worden met de Nederlandse belangen. Maar ook hoe Nederland samenwerkt met andere landen en wat Europese ontwikkelingen betekenen voor Nederland.

‘Door onze deelname aan Europese projecten en samenwerking met buurlanden hebben we ervaren dat een internationale aanpak van interoperabiliteits-vraagstukken niet alleen werkt, maar in veel gevallen het proces van digitaal uitwisselen van zorginformatie in Nederland versnelt’, aldus Nictiz in een bericht over de paper.

Gezamenlijke Europese aanpak

Als landelijke, onafhankelijke kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, stelt Nictiz grote waarde te hechten aan een gezamenlijke Europese aanpak op dit gebied. Dat bleek eerder al uit de paper ‘Waarom Europa?’ (zie ook verderop in dit artikel).

Met dit uitgangspunt bekijkt Nictiz hoe Nederland samenwerkt met andere landen en wat deze Europese ontwikkelingen betekenen voor Nederland. Het instituut deelt zijn visie op hoe het digitaal uitwisselen van zorggegevens er in Europa uitziet en wat dit betekent of kan betekenen voor Nederland.

Dit illustreert het instituut met voorbeelden van diverse Nederlandse en Europese initiatieven. De zes hoofdthema’s in dit kader zijn:

  • Aansluiten op een Europese infrastructuur.
  • Van regionaal naar nationaal met het oog op internationaal.
  • Aansluiten op internationale standaarden.
  • Toekomstig gebruik van data.
  • Strategische sturing in Europa.
  • Versnellen en verbeteren in Nederland.

Per hoofdthema licht Nictiz zijn visie toe, op welke manier het instituut daar concreet invulling aan geeft en wat dit betekent of kan betekenen voor Nederland.

Waarom Europa?

Vorig jaar publiceerde Nictiz al de paper ‘Waarom Europa?’. Hierin stond nut en noodzaak centraal van nauwe samenwerking tussen Europese lidstaten op gebieden zoals standaarden. In de paper benadrukte Nictiz dat alle EU-lidstaten dezelfde uitdagingen tegenkomen: door samen te werken ontstaat er een innovatief klimaat voor duurzame informatie-uitwisseling in zorg.

Nauwe samenwerking op het gebied van standaardisatie en uitwisselbaarheid van gezondheidsinformatie biedt nieuwe mogelijkheden voor interoperabele systemen, netwerkzorg en zorginnovatie. Op basis van gedeelde afspraken kan er een ecosysteem ontstaan waarvan iedereen de vruchten kan plukken. Die samenwerking vindt al jaren plaats en wordt steeds belangrijker, aldus Nictiz.

Grensoverschrijdende standaardisatie

Sinds het uitkomen van de paper jaar publiceerde Nictiz in elke editie van ICT&health in de rubriek ‘Daarom Europa’ over een Europees onderwerp inzake grensoverschrijdende standaardisatie van gegevensuitwisseling, zoals UNICOM (Up-scaling the global univocal identification of medicines) en TEHDAS (Towards European Health Data Space).

In het komende nummer, dat op 17 juni verschijnt, gaat Nictiz in op het Europees regelen van secundair gebruik van gezondheidsdata. De Europese Commissie heeft in dit kader onlangs een conceptverordening European Health Data Space uitgebracht.

Ter aanvulling van en verdieping op de paper ‘Europa, Hoe dan?’, organiseert Nictiz op 19 mei het online event Europa, hoe dan? Tijdens dit event gaat Nictiz dieper in op gegevensuitwisseling in de zorg in Europa en wat er in Nederland op ons af komt.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen