Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nictiz: hernieuwde richtlijn laboratoriumgegevens beperkt ruis

De hernieuwde richtlijn Uitwisseling Laboratoriumgegevens is vastgesteld en gepubliceerd. Dat laat Nictiz weten. Bij het realiseren van meer digitale standaardisatie, speelt de geactualiseerde richtlijn Uitwisseling Laboratoriumgegevens een sleutelrol. De richtlijn beschrijft de laboratoriumgegevens die digitaal moeten worden uitgewisseld. Zo moet er minder ruis ontstaan bij de uitwisseling.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Elke dag wisselen zorgverleners, laboratoria, patiënten en onderzoeksorganisaties vele duizenden laboratoriumberichten uit. Hoe meer men deze laboratoriumgegevens gestandaardiseerd en digitaal uitwisselt, des te efficiënter het aanvraagproces en het beschikbaar stellen van laboratoriumresultaten wordt. Dat is des te beter voor de kwaliteit van zorg, aldus Nictiz.

Eenduidigheid laboratoriumgegevens

Voor meer eenduidigheid in het uitwisselen van deze laboratoriumgegevens zijn afspraken nodig. Die staan nu beschreven in de geactualiseerde richtlijn Uitwisseling Laboratoriumgegevens. De use cases zoals beschreven in deze richtlijn, bieden mogelijkheden om de gelijknamige informatiestandaard door te ontwikkelen. Digitale gegevensuitwisseling van laboratoriumgegevens wordt zo meer en breder ingezet.

Afgelopen augustus begon Nictiz met een openbare consultatie van de richtlijn, die liep tot en met 15 september. Op 15 oktober heeft de bij de richtlijn betrokken werkgroep de standaarden erin officieel vastgesteld. De richtlijn beschrijft de laboratoriumgegevens die tussen verschillende partijen digitaal moeten worden uitgewisseld. Dat brengt voordelen mee voor verschillenden doelgroepen.

 1. Zorgverleners kunnen laboratoriumgegevens gebruiken voor het vaststellen van ziekten, medicatiebewaking of het volgen van het ziekteverloop (Lab2zorg).
 2. Patiënten kunnen hun eigen laboratoriumresultaten inzien of delen met hun zorgverleners (Lab2patiënt).
 3. Laboratoriumspecialisten kunnen onderzoeken uitbesteden bij gespecialiseerde laboratoria
 4. (Lab2lab).Laboratoriumspecialisten kunnen bepaalde laboratoriumresultaten melden bij onderzoeksinstituten. Denk aan resistente bacteriën bij het RIVM. Het doel hiervan is het voorkomen van de verspreiding van ziekten (Lab2publichealth).

Informatiestandaard Labuitwisseling

De richtlijn Uitwisseling Laboratoriumgegevens ligt aan de basis van de informatiestandaard Labuitwisseling en is op- en vastgesteld door de veldpartijen. Hierbij trad Nictiz op als penvoerder. De eerdergenoemde werkgroep met onderstaande samenstelling voerde het opstellen van de richtlijn uit:

 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC).
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • .De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).
 • Nederlandse vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA).
 • Patiëntenfederatie Nederland.
 • De Federatie van Nederlandse Trombosediensten.
 • College van Medisch Immunologen (CMI).
 • De Federatie Medische specialisten (FMS).
 • Nictiz

In oktober 2020 kwam Nictiz met een vernieuwde Nederlandse Labcodeset. Daarmee werd het uniform uitwisselen van laboratoriumgegevens mogelijk gemaakt, zoals het uitwisselen van gegevens voor de bestrijding van infectieziekten en voor epidemiologisch onderzoek. In de tweede versie van de Labcodeset is het aantal beschikbare laboratoriumbepalingen (labcodes) uitgebreid naar 5.768.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen