Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nictiz ziet mogelijkheden snelle verbetering informatie-uitwisseling GGZ

Kennisinstituut Nictiz wil een concrete bijdrage leveren aan een visie op betere en meer efficiënte informatie-uitwisseling in de ggz-sector. Hiervoor heeft Nictiz samen met de GGZ-instellingen Rivierduinen, Arkin, GGZ Oost-Brabant en Parnassia Groep een (technische) marktanalyse gemaakt.

De analyse brengt volgens Nictiz sectorale issues, stakeholders en informatiestromen in kaart. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit de analyse zijn beschreven in het rapport “informatie-uitwisseling in de GGZ-sector”. Nictiz ziet een aantal mogelijkheden om de informatie-uitwisseling op korte termijn te verbeteren, waaronder het direct verbeteren van informatiestromen, tijdwinst door het gebruik van bestaande standaarden en meer samenwerking.

Merijn van der Zalm, directeur ICT, GGZ Oost Brabant, toont zich tevreden over de uitkomsten van de marktanalyse. “Hiermee kunnen we als sector prioriteren en keuzes maken om onze verantwoordelijkheid in de keten verder op te pakken," stelt hij.

Noodzaak voor visie

Er is volgens stakeholders uit de ggz-sector een duidelijke noodzaak voor een omvattende visie op hoe informatie-uitwisseling verbeterd kan worden. Het belang van informatie-uitwisseling in de ggz neemt toe en de sector maakt veelvuldig gebruik van veel verschillende e-health-toepassingen. Dit leidt vaak tot meer administratieve handelingen omdat een koppeling met het patiëntdossier regelmatig ontbreekt.

Daarnaast draagt betere informatie-uitwisseling bij aan het verkrijgen van een volledig beeld van de patiënt. Deze uitwisseling is nu vaak nog gebrekkig. Verbetering is op korte termijn mogelijk door gebruik te maken van bestaande informatiestandaarden, zoals voor medicatieveiligheid.
Meer informatie staat in het volledige onderzoeksrapport naar de informatie-uitwisseling in de GGZ-sector. Kort samengevat zijn de mogelijkheden om op korte termijn informatie-uitwisseling te verbeteren :

1.    Direct verbeteren drie informatiestromen

Op dit moment ontbreken in de GGZ-sector landelijke beleidskaders en standaarden voor een goede informatie-uitwisseling. Hierdoor wordt behandelinformatie en/of informatie over diagnoses vaak nog ongestructureerd vastgelegd. Dit betekent een lage mate van uitwisselbaarheid van patiëntinformatie en een hoge administratieve last voor de zorgverlener. Uit het onderzoek komt naar voren dat met name de uitwisseling tussen GGZ-instellingen onderling, tussen GGZ-instelling en e-health-toepassingen en tussen GGZ-instelling en gemeenten snel verbetering behoeven.

2.    Tijdwinst door hergebruik bestaande standaarden

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek luidt dat door hergebruik van bestaande standaarden uit de zorgsector op korte termijn winst te behalen valt in de verbetering van de informatie-uitwisseling in de GGZ-sector. Zo is het ontwikkelen van nieuwe standaarden op dit moment niet nodig omdat implementatie van bestaande standaarden mogelijk is, zoals voor verpleegkundige overdracht, laboratoria en medicatieveiligheid. Ook een gedeelte van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) is geschikt voor gebruik in de GGZ.

3.    Samen aan de slag  

Implementatie van bestaande standaarden en een analyse van gegevens die specifiek van toepassing zijn op de GGZ-sector, vormen het beginpunt van gestructureerde gegevensuitwisseling. Om dit proces in gang te zetten, organiseert Nictiz op 14 december een bijeenkomst voor GGZ-instellingen en leveranciers van EPD’s en/of e-health toepassingen.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen