Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
27 juli 2017
Artikel delen

Nieuw zorgsysteem moet behandeling brandwonden beter maken

Brandwondenzorg Nederland wil een nieuw zorgsysteem ontwikkelen om de behandeling van brandwonden effectiever te maken. Gegevens over mentaal en fysiek herstel na behandeling van brandwonden moeten real-time worden teruggekoppeld naar zowel de patiënt als de zorgverlener.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Aan de hand van via patiënten en zorgverleners verkregen de input wordt de behandeling en het resultaat daarvan beter beoordeeld en geëvalueerd. Op termijn moet het mogelijk worden om te voorspellen welke behandeling het beste aanslaat bij welke patiënt. Een unieke ontwikkeling, meent Brandwondenzorg Nederland, waarbij de patiënt meehelpt om de kwaliteit van de brandwondenzorg in Nederland verder te optimaliseren.

Tijdens het behandeltraject worden de patiënt en de zorgverlener op vastgestelde momenten gevraagd input te leveren. De zorgverlener geeft aan welke behandelingen de patiënt ondergaat. De patiënt geeft op vaste momenten tijdens het behandeltraject informatie over hoe het zowel fysiek als mentaal met hem gaat, ook na ontslag uit het brandwondencentrum. Bijvoorbeeld in hoeverre hij moeite heeft met dagelijkse activiteiten als douchen, eten en het openen van deuren, maar ook of er eventuele emotionele problemen zijn.

Realtime terugkoppeling

De resultaten worden via een zorgsysteem real-time teruggekoppeld naar de patiënt, zodat deze zijn eigen herstelproces kan monitoren en bespreken met zijn zorgverlener in het brandwondencentrum. Paul van Zuijlen – plastisch chirurg en directeur van het Brandwondencentrum Beverwijk, zegt hierover:

‘’De kwaliteit van de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt zal verder verbeteren. De gezamenlijke input biedt nieuwe handvatten om dieper in te gaan op de meest relevante vragen voor de patiënt. We kunnen de zorg meer op maat maken. Daarnaast krijgt de patiënt inzicht in het te verwachten herstelproces en zijn voortgang daarin en kan zodoende beter participeren in het zorgproces.’’

Behandeling op maat

‘’Zodra er voldoende data beschikbaar zijn, is het mogelijk deze geanonimiseerd te vergelijken en hiermee te voorspellen welke behandeling het beste past bij de patiënt en welk resultaat daarmee voor die patiënt te verwachten valt,” licht Tsjitske Haanstra toe. De projectcoördinator uitkomstmetingen bij de Nederlandse Brandwonden Stichting en de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland (VSBN), stelt dat met het geplande uitkomstensysteem op termijn  de effectiviteit van de verschillende behandelingen kan worden vergeleken en een behandeling op maat kan worden ontwikkeld voor toekomstige patiënten.

“Bovendien komen dankzij dit systeem meer data beschikbaar die ingezet kunnen worden voor wetenschappelijk brandwondenonderzoek. In september wordt het project gepresenteerd op het congres van de European Burns Association in Barcelona. We hopen hiermee ook brandwondencentra in het buitenland te enthousiasmeren in de toekomst dezelfde uitkomsten te gaan meten. Door het vergelijken van de Nederlandse en internationale resultaten, krijgen we nóg betere inzichten.”

Adaptieve voorspellende modellen

Volgens Tsjitske Haanstra hoopt Brandwondenzorg Nederland in de toekomst genoeg data te hebben om bijvoorbeeld adaptieve voorspellende modellen te kunnen maken (machine learning-achtige modellen), die constant gevoed worden door weer nieuwe data, zodat de patiënt zo goed mogelijk geïnformeerd kan worden om zo samen met de zorgverlener optimale keuzes te maken in het behandelproces.

“Bij dit alles heeft privacy, veiligheid en betrouwbaarheid van data natuurlijk de hoogste prioriteit. Daarom zijn we op dit moment bezig met een privacy impact analyse in samenwerking met de privacy officers van de betrokken ziekenhuisorganisaties.”  

Digitale uitwisseling

Alle verkregen gegevens worden digitaal uitgewisseld, aldus Haanstra in een toelichting aan ICT&health. Er zijn verschillende databronnen die input geven, waaronder het elektronische patiëntendossier, variabelen die ingevuld worden door de zorgverlener, en vragenlijsten die digitaal ingevuld worden door de patiënt. Al deze gegevens worden verzameld in een database/applicatie die de gegevens real time verwerkt en in overzichtelijke grafieken weergeeft in een dashboard voor de zorgverlener.

“Ook voor de patiënt is er een dashboard/download mogelijkheid waarbij bijvoorbeeld de scores op de vragenlijsten en fysieke testen over de tijd worden weergegeven in een grafiek. Dit geeft voor de patiënt inzicht in zijn eigen herstelproces en aanleiding tot dialoog met de zorgverlener over de behandeldoelen en prognose of evaluatie van de al gevolgde behandeling.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen