Het op orde krijgen van gegevensuitwisseling verloopt beter omdat VWS een regierol op zich heeft genomen, stelt Actiz-bestuurder Aline Poolen. Maar er is nog een lange weg af te leggen.

‘Nieuwe aanjagers nodig voor verbetering gegevensuitwisseling’

Het VWS-programma Gegevensuitwisseling in de zorg houdt regelmatig interviews met zorgbestuurders en -professionals over hun ambities en uitdagingen op het gebied van gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid. Onlangs publiceerde het programma op zijn website een vraaggesprek met Aline Poolen, bestuurder van ZorgAccent en bestuurslid bij ActiZ.

Poolen werkt inmiddels zes jaar bij ZorgAccent (Noord West Twente en Salland), een zorgaanbieder met een focus op ouderenzorg, bij mensen thuis en in woonzorgcentra. Het op orde krijgen van de (digitale) informatievoorziening in de organisatie en in de zorgketen is een belangrijke uitdaging voor ZorgAccent.

Gegevensuitwisseling vaak niet goed

Dat geldt volgens Poolen bovengemiddeld voor de wijkverpleging, waar ZorgAccent contact heeft met een brede range zorgverleners – zoals ziekenhuizen, huisartsen, apotheken en paramedici die als fysiotherapeuten. “Dat betekent dat er veel overdracht- en contactmomenten zijn. Helaas gaat de uitwisseling van informatie tussen de verschillende zorgsectoren niet altijd goed.”

Een goed voorbeeld is wanneer vrijdagmiddag om vijf uur een wijkverpleegkundige een nieuwe cliënt krijgt. Soms ontbreekt informatie uit het ziekenhuis, een overdracht of een actuele medicatielijst, maar ook medicijnen en hulpmiddelen. Helaas is de apotheek dan dicht en over het algemeen niemand meer bereikbaar.

De nachtdienst vormt een andere uitdaging, vervolgt Poolen. Verschillende zorgorganisaties in de regio hebben de nachtdienst samen georganiseerd, maar elke zorgaanbieder heeft een eigen zorgdossier waar zorgverleners zich apart voor moeten identificeren en authentiseren. Het gevolg: veel administratieve rompslomp.

Lappendeken van systemen

Een oorzaak is het afschieten van een landelijk EPD in 2011, wat heeft geleid tot een lappendeken aan niet of beperkt interoperabele informatiesystemen. “De leveranciers maakten die systemen vanuit klantbeleving en vaak zo dat ze niet gemakkelijk aan andere oplossingen zijn te koppelen. De gegevens zijn daardoor moeilijk uit te wisselen tussen systemen.”

Een regierol van VWS is hard nodig, stelt Poolen. Hier dringt ze vanuit haar rol als Actiz-bestuurder dan ook op aan binnen samenwerkingsverband Informatieberaad Zorg. En ze merkt ook dat VWS deze rol oppakt – zoals met het doorgevoerd krijgen van de Wegiz om digitale gegevensuitwisseling verplicht te stellen.

Vernieuwende aanjagers nodig

Het Informatieberaad blijft een belangrijk adviserend orgaan, meent Poolen. Daarnaast moet er een stuurgroep Digitaal Transformatie Orgaan komen, met deskundigen uit verschillende geledingen, die de afgelopen voorjaar uitgebrachte NVS (Nationale Visie en Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel) omarmen. “Zodat wanneer bepaalde initiatieven vastlopen door blokkades, er mensen zijn die helpen om dit op te lossen en besluiten te nemen. We hebben vernieuwende aanjagers nodig.”

Als Twentenaar spreekt Poolen over ‘een kwestie van hunebedden verslepen’, bij het gerealiseerd krijgen van eenduidige digitale gegevensuitwisseling. “We werken toe naar een goed werkend systeem in 2035. Het zal veel inspanning van alle betrokkenen vergen om alle systemen aan te passen en dossiers wellicht anders in te vullen. Leveranciers moeten internationale standaarden gaan implementeren, om de uitwisselbaarheid en uiteindelijk databeschikbaarheid voor burgers en zorgprofessionals te realiseren.”

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?